לאדט אראפ

דא קענט איר אראפלאדן די כתבי הקודש אין עברית און אידיש.

קליקט אױף די לינקס אונטן כדי אנצוהײבן דעם דאונלאוד. אלע פײל פארמאטן זענען אין PDF.

די בשורה לויט מתיה (אידיש)

דער ברית חדשה (אידיש)

דער בריוו צו די יידן (אידיש און עברית)

דער ברית חדשה (עברית)

תנ׳׳ך (אידיש)