Yiddish
Hebrew
אידיש
1 אוֹיף דֶעם זֶעלְבְּן שְׁטֵייגֶער, אִיר וַוייבֶּער, זַייט אוּנְטֶערְטֶענִיק צוּ אַייעֶרֶע אֵייגֶענֶע מֶענֶער, כְּדֵי, אוֹיבּ אֲפִילוּ טֵייל גֶעהָארְכְן נִישְׁט דָאס וָוארְט, זָאלְן זֵיי קֶענֶען גֶעוואוּנֶען וֶוערְן אָן דֶעם וָוארְט, דוּרְךְ דֶער אוֹיפְפִירוּנְג פוּן זֵייעֶרֶע וַוייבֶּער, 2 בְּעֵת זֵיי וֶועלְן זֶען אַייעֶר צְנִיעוּתְדִיקֶע אוּן פְרוּמֶע אוֹיפְפִירוּנְג. 3 זֵייעֶר בַּאשַׁיינוּנְג זָאל נִישְׁט זַיין דִי אוֹיסֶערְלֶעכֶע בַּאשַׁיינוּנְג פוּן פְלֶעכְטְן דִי הָאר, אוּן פוּן טְרָאגְן צִירוּנְג פוּן גָאלְד, אָדֶער פוּן אָנְטָאן זִיךְ קְלֵיידֶער, 4 נַייעֶרְט זָאל דָאס זַיין דֶער פַארְבָּארְגֶענֶער מֶענְטְשׁ פוּן דֶעם הַארְץ אוּן דֶער אוּמְפַארְדַארְבְּלֶעכֶער קְלֵיידוּנְג פוּן אַן עַנִיווּתְדִיקְן אוּן שְׁטִילְן גֵייסְט, וָואס הָאט אַ גְרוֹיסְן וֶוערְט פַאר גָאט. 5 וָוארִים אַזוֹי פְלֶעגְן זִיךְ אַמָאל בַּאשַׁיינֶען דִי הֵיילִיקֶע נָשִׁים, וָואס הָאבְּן גֶעהָאפְט אִין גָאט, אוּן זֵיי זֶענֶען גֶעוֶוען אוּנְטֶערְטֶענִיק זֵייעֶרֶע מֶענֶער, 6 וִוי שָׂרָה הָאט גֶעהָארְכְט אַבְרָהָם, אוּן הָאט אִים אָנְגֶערוּפְן הַאר. אוּן אִיר זֶענְט גֶעוָוארְן אִירֶע קִינְדֶער, אוֹיבּ אִיר טוּט רֶעכְט, אוּן וֶוערְט נִישְׁט דֶערְשְׁרָאקְן פוּן קֵיין שׁוּם פַּחַד.
7 אוֹיף אַזַא שְׁטֵייגֶער, אִיר מֶענֶער, וואוֹינְט מִיט אַייעֶרֶע וַוייבֶּער מִיט פַארְשְׁטֶענְדֶענִישׁ, אוּן גִיט אָפּ כָּבוֹד דֶער פְרוֹי, וִוי דִי שְׁוַואכֶע כֵּלִי, מַחְמַת זֵיי זֶענֶען אוֹיךְ מִיט־יוֹרְשִׁים אִין דֶעם חֶסֶד פוּן לֶעבְּן, כְּדֵי אַז אַייעֶרֶע תְּפִילוֹת זָאלְן נִישְׁט גֶעשְׁטֶערְט וֶוערְן.
8 צוּם סוֹף, זַייט אַלֶע פוּן אֵיין מַחְשָׁבָה, רַחֲמָנוּתְדִיק, בְּרוּדֶערְלֶעךְ, בַּארֶעמְהַארְצִיק, עַנִיווּתְדִיק. 9 פַארְגֶעלְט נִישְׁט קֵיין שְׁלֶעכְטְס פַאר שְׁלֶעכְטְס, אָדֶער לֶעסְטֶערוּנְג פַאר לֶעסְטֶערוּנְג, נַייעֶרְט פַארְקֶערְט, בֶּענְטְשְׁט; וָוארִים צוּ דֶעם זֶענְט אִיר בַּארוּפְן גֶעוָוארְן, כְּדֵי אִיר זָאלְט יַרְשֶׁענֶען אַ בְּרָכָה. 10 וָוארִים דֶער, וָואס וִויל לִיבּ הָאבְּן לֶעבְּן, אוּן זֶען גוּטֶע טֶעג, זָאל הִיטְן זַיין צוּנְג פוּן שְׁלֶעכְטְס, אוּן זַיינֶע לִיפְּן פוּן רֶעדְן פַאלְשְׁקַייט; 11 אוּן זָאל עֶר אָפְּקֶערְן פוּן שְׁלֶעכְטְס, אוּן טָאן גוּטְס, זָאל עֶר זוּכְן שָׁלוֹם אוּן זִיךְ יָאגְן נָאךְ אִים. 12 וָוארִים דִי אוֹיגְן פוּן גָאט זֶענֶען אוֹיף דִי צַדִיקִים, אוּן זַיינֶע אוֹיעֶרְן צוּ זֵייעֶר גֶעבֶּעט; אָבֶּער דָאס פָּנִים פוּן גָאט אִיז קֶעגְן דִי, וָואס טְוּעֶן שְׁלֶעכְטְס.
13 אוּן וֶוער אִיז דֶער, וָואס וֶועט אַייךְ טָאן שָׁאדְן, אוֹיבּ אִיר זֶענְט אֵייפֶערִיק אִין דֶעם, וָואס אִיז גוּט? 14 אוּן אוֹיבּ אֲפִילוּ אִיר זָאלְט לַיידְן פוּנְוֶועגְן רֶעכְטְפַארְטִיקַייט, טָא וָואוֹיל אִיז אַייךְ. אוּן הָאט נִישְׁט קֵיין מוֹרֶא פַאר זֵייעֶר שְׁרֶעק, אוּן עֶרְגֶערְט אַייךְ נִישְׁט, 15 נַייעֶרְט הֵיילִיקְט אִין אַייעֶרֶע הֶערְצֶער מָשִׁיחַ וִוי אַייעֶרְן הַאר; זַייט גְרֵייט תָּמִיד צוּ גֶעבְּן אַ תְּשׁוּבָה יֶעדְן אֵיינֶעם, וָואס פְרֶעגְט אַייךְ אַ טַעם בְּנוֹגֵע דֶער הָאפֶענוּנְג, וָואס אִיז אִין אַייךְ, דָאךְ מִיט עַנִיווּת אוּן פָארְכְטִיקַייט; 16 הָאט אַ גוּט גֶעוִויסְן, כְּדֵי אִין דֶעם, וָואס אִיר וֶוערְט בַּאשׁוּלְדִיקְט, זָאלְן פַארְשֶׁעמְט וֶוערְן דִי, וָואס לֶעסְטֶערְן אַייעֶר גוּטֶע פִירוּנְג פוּן לֶעבְּן אִין מָשִׁיחַ. 17 וָוארִים עֶס אִיז בֶּעסֶער צוּ לַיידְן פַאר טָאן גוּטְס, אוֹיבּ דָאס אִיז גָאטְס רָצוֹן, אֵיידֶער פַאר טָאן שְׁלֶעכְטְס. 18 מַחְמַת אוֹיךְ מָשִׁיחַ אִיז אֵיין מָאל גֶעשְׁטָארְבְּן פוּנְוֶועגְן זִינְד, דֶער צַדִיק פַאר דִי רְשָׁעִים, כְּדֵי עֶר זָאל אוּנְדְז בְּרֶענְגֶען צוּ גָאט, בְּעֵת עֶר אִיז גֶעטֵייט גֶעוָוארְן אִין דֶעם פְלֵיישׁ, אָבֶּער גֶעמַאכְט גֶעוָוארְן לֶעבֶּעדִיק אִין דֶעם גֵייסְט. 19 אוּן אִין אִים אִיז עֶר אוֹיךְ גֶעגַאנְגֶען אוּן הָאט מְבַשֵׂר גֶעוֶוען אִין גֶעפַאנְגֶענְשַׂאפְט פַאר דִי גֵייסְטֶער, 20 וָואס זֶענֶען אַמָאל גֶעוֶוען וִוידֶערְשְׁפֶּענִיק, בְּעֵת דִי גֶעדוּלְדִיקַייט פוּן גָאט הָאט גֶעוַוארְט אִין דִי טֶעג פוּן נֹחַ, בְּשַׁעַת דִי תֵּבָה אִיז גֶעבּוֹיט גֶעוָוארְן, וָואס אִין אִיר זֶענֶען עֶטְלֶעכֶע, דְהַיינוּ, אַכְט נְפָשׁוֹת נִיצוּל גֶעוָוארְן פוּן דֶעם וַואסֶער. 21 פוּן וָואס אִין אַן אֶמֶתְן קֶעגְנְבִּילְד, דִי טְבִילָה טוּט אַייךְ אַצִינְד אוֹיךְ מַצִיל זַיין, נִישְׁט וִוי דָאס אָפְּטָאן דֶעם שְׁמוּץ פוּן דֶעם לַייבּ, נַייעֶרְט דָאס פַארְלַאנְגֶען פוּן אַ גוּט גֶעוִויסְן לְגַבֵּי גָאט, דוּרְךְ דֶעם תְּחִיַת־הַמֵתִים פוּן יֵשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ, 22 וָואס אִיז בַּיי דֶער רֶעכְטֶער הַאנְט פוּן גָאט, נָאכְדֶעם וִוי עֶר אִיז אַרוֹיפְגֶעגַאנְגֶען אִין הִימְל אַרַיין; אוּן מַלְאָכִים אוּן הֶערְשַׁאפְטְן אוּן מַאכְטְן זֶענֶען גֶעמַאכְט גֶעוָוארְן אִים אוּנְטֶערְטֶענִיק.
עברית
1 וְכֵן גַּם־הַנָּשִׁים הִכָּנַעְנָה לִפְנֵי בַעֲלֵיכֶן וְאִם־יֵשׁ אֲנָשִׁים מֵאֲנִים לִשְׁמֹעַ הַבְּשׁרָה אַתֶּן בְּעַנְוַת דַּרְכְּכֶן תִּקְנֶינָה אֹתָם לַיהוָֹה בְּאֵין־אֹמֶר וּדְבָרִים׃ 2 כַּאֲשֶׁר יֶחֱזוּ כִּי בְיִרְאָה וּבְתֹם דַרְכְּכֶן׃ 3 וּפְאֵרְכֶן לֹא יִהְיֶה פְאֵר חִיצוֹן בְּמַחְלָפוֹת רֹאשׁ וַעֲדִי זָהָב אוֹ בִגְדֵי חֲמֻדוֹת׃ 4 כִּי אִם־הָאָדָם הַפְּנִימִי בְּסֵתֶר הַלֵּב בְּרוּחַ עֲנָוָה וְהַשְׁקֵט אֲשֶׁר אֵין לוֹ כִלָּיוֹן וְהוּא יָקָר בְּעֵינֵי הָאֱלֹהִים׃ 5 כִּי־כֵן הָיָה לְפָנִים פְּאֵר הַנָּשִׁים הַקְּדוֹשׁוֹת אֶשֶׁר שָׂמוּ תוֹחַלְתָּן בֵּאלֹהִים וְלִפְנֵי בַעֲלֵיהֶן נִכְנָעוּ׃ 6 כְּמוֹ שָׂרָה אֲשֶׁר שָׁמְעָה בְקוֹל אַבְרָהָם וְקָרְאָה־לּוֹ אֲדֹנִי וְאַתֶּן לְבָנוֹת לָהּ אִם טוֹב תַּעֲשֶׂינָה וְלֹא יָבֹא בְתוֹכֲכֶן מֹרֶךְ לֵב מִפָּחַד׃
7 וְכֵן אַתֶּם הָאֲנָשִׁים רְאוּ לָשֶׁבֶת עִם־נְשֵׁיכֶם בְּהַשְׂכֵּל תְּנוּ כָבוֹד לְאִשָּׁה כִּי־כְלִי רַךְ הִיא מִכֶּם וְגַם חֲבֶרְתְּכֶם בְּמַתְּנַת הַחֶסֶד וְהַחַיִּים וּבְכֵן לֹא תִמָּנַע תְּפִלָּה מִבָּתֵּיכֶם׃
8 סוֹף דָּבָר הֱיוּ כֻלְּכֶם לְאַנְשֵׁי לֵב אֶחָד אַנְשֵׁי חֶמְלָה אֹהֲבֵי אַחֲוָה אַנְשֵׁי רַחֲמִים וְשִׁפְלֵי רוּחַ׃ 9 לֹא תִגְמְלוּ לְאִישׁ רָעָה תַּחַת רָעָה אוֹ קְלָלָה תַּחַת קְלָלָה כִּי אִם־בְּרָכָה כִּי לָזֹאת נִקְרֵאתֶם לְמַעַן תִּירְשׁוּ אֶת־הַבְּרָכָה׃ 10 מִי־הָאִישׁ הֶחָפֵץ חַיִּים וְלִרְאוֹת יָמִים טוֹבִים יִצֹּר לְשׁוֹנוֹ מֵרָע וּשְׂפָתָיו מִדַּבֵּר מִרְמָה׃ 11 יָסוּר מֵרָע וְיַעֲשֶׂה־טּוֹב יְבַקֵּשׁ שָׁלוֹם וְיִרְדְּפֵהוּ׃ 12 כִּי עֵינֵי יְהוָֹה אֶל־צַדִּיקִים וְאָזְנָיו אֶל־שַׁוְעָתָם פְּנֵי יְהוָֹה בְּעֹשֵׂי רָע׃
13 וּמִי יַעֲשֶׂה עִמָּכֶם רָע אִם־תִּרְדְפוּ לַעֲשׂוֹת טוֹב׃ 14 אֶפֶס אִם־גַּם־תְּעֻנּוּ עֵקֶב צְדָקָה אַשְׁרֵיכֶם אַךְ אֶת־מוֹרָאָם לֹא תִירְאוּ וְלֹא תַעֲרוֹצוּ׃ 15 אֶת־יְהוָֹה אֱלֹהִים אֹתוֹ תַקְדִּישׁוּ בִּלְבַבְכֶם וּבַעֲנָוָה וְיִרְאָה הֱיוּ נְכֹנִים תָּמִיד לָתֵת מַעֲנֶה לְכָל־הַדֹּרֵשׁ מִכֶּם מַה יְּסוֹד תִּקְוַתְכֶם׃ 16 וּבְרוּחַ נָכוֹן אֲשֶׁר בְּקִרְבְּכֶם יֵבוֹשׁוּ הַדֹּבְרִים סָרָה עַל־דַּרְכְּכֶם הַטּוֹבָה בַּמָּשִׁיחַ וְהַמַּלְשִׁינִים אֶתְכֶם כְּפֹעֲלֵי אָוֶן׃ 17 כִּי טוֹב לָכֶם לְהִתְעַנּוֹת אִם כֵּן רָצָה הָאֱלֹהִים עֵקֶב עֲשׂוֹת טוֹב מֵאֲשֶׁר תִּתְעַנּוּ עֵקֶב עֲשׂוֹת רָע׃ 18 כִּי גַּם־הַמָּשִׁיחַ עֻנָּה פַּעַם אַחַת בְּחַטֹּאתֵינוּ אִישׁ צַדִּיק בְּעַד אֲנָשִׁים חַטָּאִים וַיְבִיאֵנוּ עַד־הָאֱלֹהִים אַחֲרֵי אֲשֶׁר הוּמַת בְּשָׂרוֹ וַיְחִי בָרוּחַ׃ 19 וַיַּעֲבֹר וַיִּקְרָא אֶת־הַקְּרִיאָה גַּם אֶל־הָרוּחוֹת אֲשֶׁר בַּמִּשְׁמָר׃ 20 הֲלֹא הֵם אֲשֶׁר לֹא הֶאֱמִינוּ לְפָנִים כַּאֲשֶׁר חִכָּה אֱלֹהִים אֲלֵיהֶם בְּאֹרֶךְ אַפּוֹ בִּימֵי נֹחַ עַד־אֲשֶׁר נֶעֶשְׂתָה הַתֵּבָה וַאֲנָשִׁים מְעַטִּים שְׁמֹנֶה נְפָשׁוֹת נִמְלְטוּ בָהּ מִן־הַמָּיִם׃ 21 וַיְהִי לְמוֹפֵת לִטְבִילָתֵנוּ בְמַיִם אֲשֶׁר תּוֹשִׁיעַ לָנוּ גַּם־הַיּוֹם לֹא לִרְחֹץ אֶת־צוֹאַת הַבָּשָׂר כִּי אִם־לְזַכּוֹת אֶת־לִבֵּנוּ בְּרוּחַ נָכוֹן לִפְנֵי הָאֱלֹהִים עַל־יְדֵי תְקוּמַת יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ׃ 22 אֲשֶׁר עָלָה הַשָּׁמַיְמָה וַיֵּשֶׁב לִימִין הָאֱלֹהִים וּמַלְאָכִים שָׂרֵי צָבָא וְגִבֹּרֵי כֹחַ שָׁת אֱלֹהִים תַּחַת יָדוֹ׃