Yiddish
Hebrew
אידיש
1 יַעֲקֹב, אַ קְנֶעכְט פוּן גָאט אוּן פוּן דֶעם הַאר יֵשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ, צוּ דִי צְוֶועלְף שְׁבָטִים, וָואס זֶענֶען אִין גָלוּת: שָׁלוֹם!
2 פַארְרֶעכְנְט עֶס פַאר לוֹיטֶער פְרֵייד, מַיינֶע בְּרִידֶער, בְּעֵת אִיר פַאלְט אַרַיין אִין כָּלְעֶרְלֵיי נִסְיוֹנוֹת, 3 וַוייל אִיר וֵוייסְט, אַז דָאס אוֹיסְפְּרוּאוְון פוּן אַייעֶר אֶמוּנָה פִירְט צוּ גֶעדוּלְדִיקַייט. 4 נָאר זָאל גֶעדוּלְדִיקַייט הָאבְּן אִיר שְׁלֵימוּתְדִיקֶע וִוירְקוּנְג, כְּדֵי אִיר זָאלְט זַיין שְׁלֵימוּתְדִיק אוּן תָּמִים, אוּן סֶע זָאל אַייךְ גָארְנִישְׁט פֶעלְן.
5 אוֹיבּ אָבֶּער עֶמִיצְן פוּן אַייךְ פֶעלְט חָכְמָה, זָאל עֶר בֶּעטְן בַּיי גָאט, וָואס גִיט אַלֶעמֶען מִיט אַ פוּלֶער הַאנְט, אוּן מַאכְט נִישְׁט צוּ שַׁאנְד, אוּן סֶע וֶועט אִים גֶעגֶעבְּן וֶוערְן. 6 זָאל עֶר אָבֶּער בֶּעטְן אִין אֶמוּנָה, אוּן נִישְׁט מְסוּפָּק זַיין; וָוארִים דֶער, וָואס אִיז מְסוּפָּק, אִיז וִוי דִי כְוַואלְיֶע פוּן יַם, גֶעטְרִיבְּן פוּן דֶעם וִוינְט אוּן גֶעשְׁלַיידֶערְט. 7 וָוארִים יֶענֶער מֶענְטְשׁ זָאל נִישְׁט מַיינֶען, אַז עֶר וֶועט עֶפֶּעס בַּאקוּמֶען פוּן גָאט; 8 עֶר אִיז אַ וַואקְלְדִיקֶער מֶענְטְשׁ, אוּן נִישְׁט שְׁטַאנְדְהַאפְטִיק אִין אַלֶע זַיינֶע וֶועגְן.
9 זָאל אָבֶּער דֶער בְּרוּדֶער פוּן שָׁפָלְן שְׁטַאנְד זִיךְ רִימֶען אִין זַיין דֶערְהוֹיבֶּענֶער מַדְרֵגָה; 10 אוּן דֶער עוֹשֶׁר מִיט דֶעם, וָואס עֶר וֶוערְט שָׁפָל; מַחְמַת וִוי דִי בְּלוּם פוּן דֶעם גְרָאז וֶועט עֶר פַארְגֵיין. 11 וָוארִים דִי זוּן גֵייט אוֹיף מִיט אִיר הִיץ, אוּן דָאס גְרָאז פַארְוֶועלְקְט, אוּן דִי בְּלוּם דֶערְפוּן פַאלְט אַרָאפּ, אוּן דֶער חֵן פוּן אִיר גֶעשְׁטַאלְט גֵייט פַארְלוֹירְן; אַזוֹי וֶועט אוֹיךְ דֶער עוֹשֶׁר פַארְוֶועלְקְן אִין זַיינֶע וֶועגְן.
12 וָואוֹיל אִיז דֶעם מֶענְטְשְׁן, וָואס הַאלְט אוֹיס אַ נִסָיוֹן; וָוארִים בְּעֵת עֶר וֶוערְט בַּאוִוילִיקְט, וֶועט עֶר בַּאקוּמֶען דִי קְרוֹין פוּן לֶעבְּן, וָואס גָאט הָאט צוּגֶעזָאגְט צוּ דִי, וָואס הָאבְּן אִים לִיבְּ. 13 זָאל קֵיינֶער נִישְׁט זָאגְן, בְּעֵת עֶר וֶוערְט גֶעפְּרוּאוְוט, אִיךְ בִּין גֶעפְּרוּאוְוט גֶעוָוארְן פוּן גָאט; וָוארִים גָאט קָאן נִישְׁט גֶעפְּרוּאוְוט וֶוערְן מִיט שְׁלֶעכְטְס, אוּן עֶר אַלֵיין אִיז קֵיינֶעם נִישְׁט מְנַסֶה. 14 נַייעֶרְט יֶעדֶער אֵיינֶער וֶוערְט גֶעפְּרוּאוְוט, בְּעֵת עֶר וֶוערְט גֶערֵייצְט אוּן פַארְפִירְט דוּרְךְ זַיין אֵייגֶענֶער תַּאֲוָוה. 15 דֶעמָאלְט טוּט דִי תַּאֲוָוה, בְּעֵת זִי וֶוערְט מֶעוּבֶּרֶת, גֶעבֶּערְן זִינְד; אוּן דִי זִינְד, בְּעֵת זִי וַואקְסְט אוֹיס, בְּרֶענְגְט דֶעם טוֹיט.
16 זַייט נִישְׁט גֶענַארְט, מַיינֶע גֶעלִיבְּטֶע בְּרִידֶער. 17 יֶעדֶע גוּטֶע מַתָּנָה, אוּן יֶעדֶע שְׁלֵימוּתְדִיקֶע מַתָּנָה, אִיז פוּן אוֹיבְן, אוּן קוּמְט אַרָאפּ פוּן דֶעם פָאטֶער פוּן לִיכְט, בַּיי וֶועמֶען עֶס אִיז נִישְׁטָא קֵיין שׁוּם פַארְעֶנְדֶערוּנְג, אָדֶער אַ שָׁאטְן וָואס בַּייט זִיךְ. 18 פוּן זַיין אֵייגֶענֶעם רָצוֹן הָאט עֶר אוּנְדְז גֶעבּוֹירְן דוּרְךְ דֶעם וָוארְט פוּן אֶמֶת, כְּדֵי מִיר זָאלְן זַיין אַ מִין בִּיכּוּרִים פוּן זַיינֶע בַּאשֶׁעפֶענִישְׁן.
19 אִיר וֵוייסְט דָאס, מַיינֶע גֶעלִיבְּטֶע בְּרִידֶער. זָאל אָבֶּער יֶעדֶער מֶענְטְשׁ זַיין פְלִינְק צוּ הֶערְן, פַּאמֶעלֶעך צוּם רֶעדְן, אוּן פַּאמֶעלֶעך צוּם דֶערְצֶערֶענֶען; 20 וָוארִים דֶער צָארְן פוּן אַ מֶענְטְשְׁן וִוירְקְט נִישְׁט דִי רֶעכְטְפַארְטִיקַייט פוּן גָאט. 21 בְּכֵן, טוּט אָפּ פוּן זִיךְ יֶעדֶע שְׁמוּצִיקַייט אוּן אִיבֶּערְבְּלַייבּ פוּן רִשְׁעוּת, אוּן זַייט מְקַבְּל מִיט עַנִיווּת דָאס אַיינְגֶעפְלַאנְצְטֶע וָוארְט, וָואס אִיז בְּכּוֹח צוּ רַאטֶעוֶוען אַייעֶרֶע נְשָׁמוֹת.
22 אָבֶּער זַייט טוּעֶרְס פוּן דֶעם וָוארְט, אוּן נִישְׁט בְּלוֹיז הֶערֶערְס, וָואס נַארְן זִיךְ אַלֵיין אָפּ. 23 וָוארִים אוֹיבּ עֶמִיצֶער אִיז אַ הֶערֶער פוּן דֶעם וָוארְט, אוּן נִישְׁט קֵיין טוּעֶר, אִיז עֶר גֶעגְלִיכְן צוּ אַ מֶענְטְשְׁן, וָואס זֶעט זַיין לַייבְּלֶעך פָּנִים אִין אַ שְׁפִּיגְל; 24 וָוארִים עֶר זֶעט זִיךְ אַלֵיין, אוּן גֵייט אַוֶועק, אוּן פַארְגֶעסְט תֵּיכֶּף וָואסֶער מִין מֶענְטְשׁ עֶר אִיז גֶעוֶוען. 25 אָבֶּער דֶער, וָואס קוּקְט אַרַיין אִין דֶער שְׁלֵימוּתְדִיקֶער תּוֹרָה, דִי תּוֹרָה פוּן פְרַייהַייט, אוּן בְּלַייבְּט דֶערִין, אוּן וָואס אִיז נִישְׁט קֵיין הֶערֶער, וָואס פַארְגֶעסְט, נַייעֶרְט אַ טוּעֶר, וָואס וִוירְקְט, וֶועט אִים זַיין וָואוֹיל אִין זַיין טוּאוּנְג.
26 אוֹיבּ עֶמִיצֶער מֵיינְט, אַז עֶר אִיז פְרוּם, אוּן צַאמְט נִישְׁט זַיין צוּנְג, נַארְט עֶר זַיין הַארְץ, אוּן זַיין פְרוּמְקַייט אִיז פּוּסְט. 27 אַ רֵיינֶע אוּן אוּמְבַּאפְלֶעקְטֶע פְרוּמְקַייט פַאר אוּנְדְזֶער גָאט אוּן פָאטֶער אִיז דָאס: מְנַחֵם־אָבֵל צוּ זַיין יְתוֹמִים אוּן אַלְמָנוֹת אִין זֵייעֶרֶע צָרוֹת, אוּן צוּ הַאלְטְן זִיךְ אוּמְבַּאפְלֶעקְט פוּן דֶער וֶועלְט.
עברית
1 יַעֲקֹב עֶבֶד לֵאלֹהִים וּלְאָדוֹן יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ אֶל־הָעֵדָה הַפְּזוּרָה מִשְּׁנֵים עָשָׂר הַשְּׁבָטִים שָׁלוֹם׃
2 חִשְׁבוּ לָכֶם אַחַי אַךְ לְשִׂמְחָה אִם מַסּוֹת שֹׁנוֹת תִּקְרֶינָה אֶתְכֶם׃ 3 בְּדַעְתְּכֶם כִּי כוּר בֹּחֵן אֱמוּנַתְכֶם יִתֵּן לָכֶם אֶת־כֹּחַ הַסַּבָּל׃ 4 וּפְעֻלַּת כֹּחַ הַסַּבָּל תִּהְיֶה שְׁלֵמָה לְבַעֲבוּר תִּהְיוּ שְׁלֵמִים וּתְמִימִים וְלֹא יֶחְסַר לָכֶם דָּבָר׃
5 וְאִישׁ מִכֶּם כִּי יֶחְסַר חָכְמָה יְבַקְשֶׁנָּה וְתִנָּתֶן־לוֹ מֵאֵת הָאֱלֹהִים הַנֹּתֵן לַכֹּל בְּרוּחַ נְדִיבָה וְאֵין־מַכְלִים דָּבָר׃ 6 אַךְ יְבַקֵּשׁ בֶּאֱמוּנָה וְלֹא יִפְסַח עַל־שְׁתֵּי סְעִפִּים כִּי הַפֹּסֵחַ עַל־שְׁתֵּי סְעִפִּים דּוֹמֶה הוּא לְגַלֵּי הַיָּם אֲשֶׁר הֵם עֹלִים וְיֹרְדִים מִפְּנֵי־רוּחַ׃ 7 וְהָאִישׁ הַהוּא אַל־יְדַמֶּה בְנַפְשׁוֹ כִּי־יִשָּׂא דָבָר מֵאֵת יְהוָֹה׃ 8 אִישׁ אֲשֶׁר חָלַק לִבּוֹ פֹּחֵז הוּא בְּכָל־נְתִיבֹתָיו׃
9 אוּלָם אָח שָׁפֵל יִתְהַלֵּל בְּרוֹמְמוֹת נַפְשׁוֹ׃ 10 וְעָשִׁיר בְּשִׁפְלוּת נַפְשׁוֹ כִּי כְצִיץ חָצִיר כֵּן יַעֲבֹר׃ 11 כִּי כְצֵאת הַשֶּׁמֶשׁ בִּגְבֻרָתוֹ יִיבַשׁ חָצִיר אֻמְלַל צִיץ וּצְבִי תִפְאַרְתּוֹ נֹבֵל כֵּן יִבֹּל הֶעָשִׁיר עֲלֵי־שְׁבִיל מְרוּצָתוֹ׃
12 אַשְׁרֵי הָאִישׁ הַנִּבְחַן בְּמַסָּה כִּי בְהִבָּחֲנוֹ יִשָּׂא עֲטֶרֶת הַחַיִּים אֲשֶׁר־דִבֶּר אֲדֹנָי לְאֹהֲבָיו׃ 13 אַל־יֹאמַר הַנִּכְשָׁל בְּמַסָּה הָאֱלֹהִים נִסָּה אֹתִי כִּי כַאֲשֶׁר אֵין מְנַסֶּה אֶת־הָאֱלֹהִים בְּרָע כֵּן גַּם־הוּא לֹא־יְנַסֶּה אִישׁ׃ 14 אַךְ כָּל־אִישׁ תַּאֲוַת נַפְשׁוֹ תְּנַסֵּהוּ כִּי יִמָּשֵׁךְ וְיִלָּכֶד־בָּהּ׃ 15 וְהַתַּאֲוָה אַחֲרֵי אֲשֶׁר הָרְתָה תֵּלֵד חֵטְא וְהַחֵטְא כַּאֲשֶׁר הוּא שָׁלֵם יוֹלִיד מָוֶת׃
16 אַל־תַּתְעוּ אֶת־נַפְשְׁכֶם אַחַי הַיְקָרִים׃ 17 כָּל־מַתָּנָה טוֹבָה וְכָל־תְּשׁוּרָה שְׁלֵמָה יֹרֶדֶת מֵעָל מֵאֵת אֲבִי הַמְּאֹרֹת אֲשֶׁר אֵין־חֲלִיפוֹת לוֹ אַף לֹא צֵל תְּמוּרָה׃ 18 וְהוּא בְּאַוַּת נַפְשׁוֹ הוֹלִיד אֹתָנוּ בִּדְבַר אֲמִתּוֹ לִהְיוֹת לוֹ כְּרֵאשִׁית תְּבוּאָתוֹ בְּתוֹךְ יְצוּרָיו׃
19 לָכֶן אַחַי הַיְקָרִים יְהִי כָל־אִישׁ מִכֶּם מָהִיר לִשְׁמֹעַ בּשֵׁשׁ לְדַבֵּר וּבשֵׁשׁ לִקְצָף־קָצֶף׃ 20 כִּי־קֶצֶף אָדָם לֹא יִפְעַל צִדְקַת אֱלֹהִים׃ 21 עַל־כֵּן הָסִירוּ מֵעֲלֵיכֶם כָּל־גִּלּוּלִים וְכֹבֶד רִשְׁעָה וּבַעֲנָוָה הַחֲזִיקוּ בַתּוֹרָה הַנְּטוּעָה בְתוֹכֲכֶם אֲשֶׁר יֶשׁ־בָּהּ לְהוֹשִׁיעַ לְנַפְשֹׁתֵיכֶם׃
22 וּרְאוּ לִהְיוֹת עֹשִׂים דְּבַר הַמִּצְוָה וְלֹא רַק שֹׁמְעִים לְאֹזֶן לְהַתְעוֹת אֶת־נַפְשְׁכֶם׃ 23 כִּי הַשֹּׁמֵעַ דָּבָר וְלֹא יַעֲשֶׂנּוּ נִמְשַׁל הוּא לְאִישׁ הַמַּבִּיט תֹּאַר פָּנָיו בִּרְאִי מְלֻטָּשׁ׃ 24 כִּי הוּא מַבִּיט בְּפָנָיו וּכְרֶגַע הוֹלֵךְ וְשֹׁכֵחַ מַה־תַּאֳרוֹ׃ 25 אַךְ הַשָּׂם עֵינוֹ בַתּוֹרָה הַתְּמִימָה אֲשֶׁר חֹפֶשׁ בָּהּ וְהֹגֶה בָהּ תָּמִיד וְאֶינֵנּוּ שֹׁמֵעַ וְשֹׁכֵחַ כִּי אִם־עֹשֶׂה הַדָּבָר לְמַעֲנֵהוּ הָאִישׁ הַהוּא יְאֻשַּׁר בְּמַעֲשֵׂהוּ׃
26 וְאִם־יְדַמֶּה אִישׁ מִכֵּם לִהְיוֹת עֹבֵד אֱלֹהִים וְלֹא יִשְׁמֹר רֶסֶן לְשׁוֹנוֹ כִּי אִם־יַתְעֶה אֶת־לְבָבוֹ עֲבֹדָתוֹ הֶבֶל הִיא׃ 27 זֹאת הִיא עֲבֹדָה טְהוֹרָה וּתְמִימָה לִפְנֵי אֱלֹהֵינוּ אָבִינוּ לְבַקֵּר יְתוֹמִים וְאַלְמָנוֹת בִּמְצוּקוֹתֵיהֶם וּלְהִשְׁתַּמֵר מִן־שֶׁמֶץ דָּבָר מִן־עֶרְוַת הָאָרֶץ׃