Yiddish
Hebrew
אידיש
1 וָוארִים אִיךְ וִויל, אַז אִיר זָאלְט וִויסְן, וִוי שְׁטַארְק אִיךְ קֶעמְף פַאר אַייךְ, אוּן פַאר דִי אִין לַאאָדִיקְיֶע, אוּן פַאר אַלֶע, וָואס הָאבְּן מַיין פָּנִים נִישְׁט גֶעזֶען, 2 כְּדֵי זֵייעֶרֶע הֶערְצֶער זָאלְן זַיין גֶעטְרֵייסְט, צוּנוֹיפְגֶעהֶעפְט אִין לִיבְּשַׁאפְט, אוּן צוּ דֶער גַאנְצֶער עַשִׁירוּת פוּן דֶער פוּלֶער פַארְזִיכֶערוּנְג פוּן פַארְשְׁטֶענְדִיקַייט , כְּדֵי זֵיי זָאלְן פַארְשְׁטֵיין דֶעם סוֹד פוּן גָאט, אוּן פוּן מָשִׁיחַ, 3 אִין וֶועמֶען סֶע זֶענֶען פַארְבָּארְגְן אַלֶע אוֹצְרוֹת פוּן חָכְמָה אוּן וִויסְן. 4 דָאס זָאג אִיךְ, כְּדֵי קֵיינֶער זָאל אַייךְ נִישְׁט נַארְן מִיט גְלַאטֶע רֵייד. 5 וָוארִים, הַגַם אִיךְ בִּין אָפְּוֶועזְנְד אִין דֶעם לַייבּ, דָאךְ בִּין אִיךְ מִיט אַייךְ אִין דֶעם גֵייסְט, אוּן פְרֵיי מִיךְ צוּ זֶען דֶעם סֵדֶר פוּן אַייעֶר לֶעבְּן, אוּן דִי שְׁטַאנְדְהַאפְטִיקַייט פוּן אַייעֶר אֶמוּנָה אִין מָשִׁיחַ.
6 דֶערִיבֶּער, אַזוֹי וִוי אִיר הָאט מְקַבְּל גֶעוֶוען יֵשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ, דֶעם הַאר, אַזוֹי לֶעבְּט אִין אִים, 7 אַיינְגֶעוָוארְצְלְט אוּן אוֹיפְגֶעבּוֹיט אִין אִים, אוּן בַּאפֶעסְטִיקְט אִין דֶער אֶמוּנָה, אַזוֹי וִוי אִיר זֶענְט גֶעלֶערְנְט גֶעוָוארְן, פוּל מִיט דַאנְקְלוֹיבּ.
8 גִיט אַכְטוּנְג, אַז קֵיינֶער זָאל פוּן אַייךְ נִישְׁט מַאכְן קֵיין זַאקְרוֹיבּ דוּרְךְ פִילָאזָאפְיֶע אוּן פּוּסְטְן אָפְּנַארֶערַיי, לוֹיט דֶער מְסוֹרָה פוּן מֶענְטְשְׁן, לוֹיט דִי יְסוֹדוֹת פוּן דֶער וֶועלְט, אוּן נִישְׁט לוֹיט מָשִׁיחַ. 9 וָוארִים אִין אִים וואוֹינְט דִי גַאנְצֶע פוּלְקַייט פוּן דֶער לַייבְּלֶעכֶער גָאטְהַייט, 10 אוּן אִין אִים זֶענְט אִיר דֶערְפִילְט. עֶר אִיז דֶער הוֹיפְּט פוּן יֶעדֶער מֶמְשָׁלָה אוּן מַאכְט; 11 אִין וֶועמֶען אוֹיךְ אִיר זַייט גֶעמַלְט גֶעוָוארְן מִיט אַ מִילָה, וָואס אִיז גֶעטָאן גֶעוָוארְן נִישְׁט מִיט הֶענְט, דוּרְךְ דֶעם אוֹיסְטָאן פוּן דֶעם לַייבּ פוּן פְלֵיישׁ אִין דֶער מִילָה פוּן מָשִׁיחַ, 12 בְּעֵת אִיר זֶענְט מִיט אִים בַּאגְרָאבְּן גֶעוָוארְן אִין דֶער טְבִילָה, אִין וֶועלְכֶער אִיר זֶענְט אוֹיךְ מִיט אִים אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען דוּרְךְ אֶמוּנָה אִין דֶער וִוירְקוּנְג פוּן גָאט, וָואס הָאט אִים מְחַיֵה־מֵתִים גֶעוֶוען. 13 אוּן אַייךְ, וָואס זֶענְט גֶעוֶוען טוֹיט דוּרְךְ אַייעֶרֶע עַבֵירוֹת אוּן דֶער עָרְלָה פוּן אַייעֶר פְלֵיישׁ, אַייךְ הָאט עֶר לֶעבֶּעדִיק גֶעמַאכְט אִינְאֵיינֶעם מִיט אִים בְּעֵת עֶר הָאט אוּנְדְז מוֹחְל גֶעוֶוען אַלֶע אוּנְדְזֶערֶע עַבֵירוֹת, 14 מִיט דֶעם אוֹיסְמֶעקְן דֶעם שְׁטַר, וָואס אִיז גֶעשְׁרִיבְּן גֶעוָוארְן אִין חוּקִים, וָואס זֶענֶען קֶעגְן אוּנְדְז, וָואס זֶענֶען דֶער הֵיפּוּךְ צוּ אוּנְדְז; אוּן עֶר הָאט דָאס בַּאזַייטִיקְט פוּן דֶעם וֶועג אוּן אִים צוּגֶענָאגְלְט צוּ דֶעם צְלָב. 15 עֶר הָאט אוֹיסְגֶעטָאן דִי שָׂרִים אוּן דִי גֶעוֶועלְטִיקֶער, אוּן הָאט זֵיי אַרוֹיסְגֶעשְׁטֶעלְט אָפְן צוּ שַׁאנְד, בְּעֵת עֶר הָאט זֵיי מְנַצֵחַ גֶעוֶוען אִין אִים.
16 דֶערִיבֶּער זָאל אַייךְ קֵיינֶער נִישְׁט מִשְׁפָּטְן וֶועגְן עֶסְן אָדֶער טְרִינְקֶען, אָדֶער אִין שַׁייכוּת פוּן אַ יוֹם־טוֹב, אָדֶער אַ רָאשׁ־חוֹדֶשׁ, אָדֶער אַ שַׁבָּת; 17 וָואס זֶענֶען אַ שָׁאטְן פוּן דִי זַאכְן, וָואס וֶועלְן קוּמֶען; דֶער עֶצֶם אָבֶּער אִיז מָשִׁיחַ. 18 לָאז קֵיינֶער אַייךְ נִישְׁט בַּארוֹיבְּן פוּן אַייעֶר שְׂכַר דוּרְךְ אַ פְרַייוִוילִיקֶער הַכְנָעָה אוּן דֶער דִינוּנְג פוּן מַלְאָכִים, אוּן בַּאשְׁטֵייט אוֹיף דִי זַאכְן, וָואס עֶר הָאט גֶעזֶען, אוּן אִיז גַאוֶוהדִיק אָנְגֶעבְּלָאזְן דוּרְךְ זַיין גַשְׁמִיוּתְדִיקְן שֵׂכְל, 19 אוּן הַאלְט זִיךְ נִישְׁט אָן אִין דֶעם קָאפּ, פוּן וֶועמֶען דֶער גַאנְצֶער גוּף, וָואס וֶוערְט גֶענֶערְט אוּן צוּזַאמֶען־גֶעהֶעפְט דוּרְךְ דִי קְנֶעכְלֶען אוּן בֶּענְדֶער, וַואקְסְט מִיט דֶעם וְואוּקְס פוּן גָאט.
20 אוֹיבּ אִיר זֶענְט מִיט מָשִׁיחַ אָפְּגֶעשְׁטָארְבְּן פוּן דִי יסוֹדוֹת פוּן דֶער וֶועלְט, פַארְוָואס טוּט אִיר אַייךְ אוּנְטֶערְטֶענִיק מַאכְן, גְלַייךְ וִוי אִיר וָואלְט גֶעלֶעבְּט אִין דֶער וֶועלְט, צוּ חוּקִים: 21 מֶע טָאר נִישְׁט אָנְרִירְן, נִישְׁט פַארְזוּכְן, נִישְׁט טְשֶׁעפֶּען, 22 (אַלְץ אַזוֹינֶע זַאכְן, וָואס וֶוערְן פַארְלֶענְדְט מִיט דֶעם בַּאנוּצְן), לוֹיט דִי גֶעבָּאטְן אוּן לֶערְנוּנְגֶען פוּן מֶענְטְשְׁן? 23 יָא, דִי דָאזִיקֶע זַאכְן הָאבְּן אַן אוֹיסְזֶען פוּן חָכְמָה אִין וִוילִיקֶער עַבוֹדָה, אִין הַכְנָעָה, אוּן שְׁטְרֶענְגְקַייט צוּ דֶעם לַייבּ אָבֶּער זֵיי בְּרֶענְגֶען נִישְׁט קֵיין שׁוּם נוּצְן, אַחוּץ נָאר דִי בַּאפְרִידִיקוּנְג פוּן דֶעם פְלֵיישׁ.
עברית
1 וַאֲנִי חָפַצְתִּי כִּי תֵדְעוּן מָה־רַבּוּ הַקְּרָבוֹת אֲשֶׁר עָרַכְתִּי בַּעַדְכֶם וּבְעַד־אַנְשֵׁי לוּדְקְיָא וּבְעַד־כֹּל אֲשֶׁר לֹא־רָאוּ אֹתִי פָּנִים בְּפָנִים׃ 2 לְמַעַן יִמְצְאוּ נֹחַם בְּלִבָּם לִהְיוֹת קְשׁוּרִים בְּאַהֲבָתָם וּבְכָל־חֹסֶן אוֹר שִׂכְלָם יַשְׂכִּילוּ אֶל־נָכוֹן סוֹד הָאֱלֹהִים אָבִינוּ וְסוֹד הַמָּשִׁיחַ׃ 3 אֲשֶׁר בּוֹ צְפוּנִים כָּל־אֹצְרוֹת הַחָכְמָה וְהַדָּעַת׃ 4 וְכָזֹאת אֲנִי אֹמֵר פֶּן־יַדִּיחַ אֶתְכֶם אִישׁ בְּשִׂפְתֵי חֲלָקוֹת׃ 5 כִּי אַף־אִם בִּבְשָׂרִי רָחוֹק אֲנִי מִכֶּם בְּכָל־זֹאת בְּרוּחִי הִנְנִי אֶצְלְכֶם וְנַפְשִׁי שְׂמֵחָה לִרְאוֹת סֵדֶר הֲלִיכוֹתֵיכֶם וְתֹקֶף אֱמוּנַתְכֶם בַּמָּשִׁיחַ׃
6 עַל־כֵּן כַּאֲשֶׁר קִבַּלְתֶּם אֵת הַמָּשִׁיחַ אֶת־יֵשׁוּעַ אֲדֹנֵינוּ כֵּן־גַּם־תִּתְהַלְּכוּ לְפָנָיו׃ 7 מַשְׁרִישִׁים וּבְנוּיִם בּוֹ לַעֲמֹד הָכֵן בָּאֱמוּנָה כַּאֲשֶׁר לֻמַּדְתֶּם וְלַעֲשׂוֹת חַיִל בְּאִמְרֵי תוֹדָה׃
8 הִשָּׁמְרוּ לָכֶם פֶּן־תִּהְיוּ לְשָׁלָל לְמֶחְקְרֵי אִישׁ בְּמַשְׂאוֹת שָׁוְא לְפִי מִצְוַת אֲנָשִׁים מְלֻמָּדָה כְּדֶרֶךְ הָעוֹלָם וְלֹא כְדֶרֶךְ הַמָּשִׁיחַ׃ 9 כִּי כָל־מְלֹא אֱלֹהִים שָׁכֵן בְּתוֹכוֹ כְּמוֹ בְּתוֹךְ גְּוִיָּה׃ 10 וְאַתֶּם מְמֻלָּאִים בּוֹ אֲשֶׁר הוּא הָרֹאשׁ לְכָל־מִשְׂרָה וְשִׁלְטוֹן׃ 11 וְגַם־בּוֹ נִמַּלְתֶּם לֹא בְמוּלַת מְלֶאכֶת יָד כִּי אִם־בַּהֲסִירְכֶם אֶת־גְּוִיַּת הַבָּשָׂר הַחוֹטֵא הֲלֹא הִיא בְרִית הַמּוּלוֹת לַמָּשִׁיחַ׃ 12 אֲשֶׁר נִקְבַּרְתֶּם עִמּוֹ בַטְּבִילָה וְכֵן גַּם־עִמּוֹ קַמְתֶּם עַל־יְדֵי אֱמוּנַתְכֶם בִּגְבוּרַת אֱלֹהִים אֲשֶׁר הֲקִימוֹ מִן־הַמֵּתִים׃ 13 וְאַתֶּם אֲשֶׁר מֵתִים הֱיִיתֶם בְּפִשְׁעֵיכֶם וּבְעָרְלַת בָּשָׂר הֶחֱיָה גַם־אֶתְכֶם עִמּוֹ כִּי סָלַח לְכֹל פְּשָׁעֵינוּ׃ 14 וְאֶת־סֵפֶר חֹבֵנוּ הוּא סֵפֶר הַחֻקִּים אֲשֶׁר עָנָה בָנוּ מָחָה וְהָגוֹ מִן־הַמְּסִלָּה וַיִּתְקָעֵהוּ בַּצְּלָב׃ 15 וַיַּפְשֵׁט שָׂרֵי צְבָאוֹת וְשַׁלִּיטֵי תֵבֵל וְנֶגֶד הַשֶּׁמֶשׁ נְתָנָם לְרַאֲוָה בָּם וְשָׁם גָּאֹה גָּאָה עֲלֵיהֶם׃
16 עַל־כֵּן אֵין לְאִישׁ לְהַרְשִׁיעַ אֶתְכֶם עוֹד עַל־דְּבַר מַאֲכָל וּמַשְׁקֶה אוֹ עַל־דְּבַר מוֹעֵד רֹאשׁ חֹדֶשׁ אוֹ שַׁבָּת׃ 17 כִּי־הֵם רַק־צְלָלִים לַדְּבָרִים אֲשֶׁר הִתְעַתְּדוּ לָבוֹא וּמְקוֹרָם הוּא בַּמָּשִׁיחַ׃ 18 אַל־יָעֹז אִישׁ לְהַחֲלִיף אֶת־מַשְׂכֻּרְתְּכֶם כִּי יִתְאַמֵּר בְּשִׁפְלוּת רוּחַ וְנָתוֹן כָּבוֹד לַמַּלְאָכִים וְעֹמֵד בִּדְבָרִים אֲשֶׁר לֹא רָאוּ עֵינָיו וּמִתְנַשֵּׂא לַשָּׁוְא בְּעֶשְׁתֹּנוֹת בָּשָׂר׃ 19 וְאֵינֶנּוּ מַחֲזִיק בָּרֹאשׁ אֲשֶׁר מְקֻשָּׁר בּוֹ כָּל־הַגּוּף בִּפְרָקָיו וּמֵיתָרָיו וּמִמֶּנּוּ יִמְצָא אוֹן־לוֹ וְיִגְדַּל כַּאֲשֶׁר יְגַדְּלֶנּוּ אֱלֹהִים׃
20 לָכֵן אִם־מַתֶּם עִם־הַמָּשִׁיחַ בַּעֲזָבְכֶם יְסוֹדוֹת הָעוֹלָם לָמָּה־זֶּה בְּעוֹדְכֶם חַיִּים בָּעוֹלָם תּוֹאִילוּ לֶכֶת אַחֲרֵי־צָו לֵאמֹר׃ 21 לֹא תִקְרַב הֲלֹם לֹא תִטְעַם לֹא תִגָּע׃ 22 וְהֵם כֻּלָּם חֻקִּים עֹשֵׂיהֶם לֹא יִחְיוּ בָהֶם כְּמִצְוַת וְחֻקֵּיהֶם׃ 23 אֲשֶׁר לָהֶם מַרְאֵה פְנֵי הַחָכְמָה מִחוּץ בְּיִרְאַת אֱלֹהִים וּבְשִׁפְלוּת רוּחַ וּלְעַנּוֹת אֶת־גּוּפָם כַּאֲשֶׁר בָּדְאוּ מִלִּבָּם וְכָל־אֵלֶּה לֹא לְכָבוֹד לָהֶם כִּי אִם־בְּשָׂרָם יִמְצָא חֵפֶץ בָּמוֹ׃