Yiddish
Hebrew
אידיש
1 גֵייט דֶערִיבֶּער אִין דִי דְרָכִים פוּן גָאט, וִוי בַּאלִיבְּטֶע קִינְדֶער, 2 אוּן גֵייט אִין לִיבְּשַׁאפְט, אַזוֹי וִוי מָשִׁיחַ הָאט אוֹיךְ אַייךְ לִיבּ גֶעהַאט, אוּן הָאט זִיךְ מַקְרִיב גֶעוֶוען פוּן אוּנְדְזֶערְטְוֶועגְן, אַ קָרְבָּן אוּן אַ שֶׁעכְט אוֹפֶער פַאר אַ גֶעשְׁמַאקְן רֵיחַ צוּ גָאט.
3 אָבֶּער זְנוּת, אוּן יֶעדֶע טוּמְאָה, אָדֶער גַייצִיקַייט, זָאל דָאס אֲפִילוּ נִישְׁט דֶערְמָאנְט וֶוערְן צְוִוישְׁן אַייךְ, וִוי סֶע פַּאסְט פַאר הֵיילִיקֶע; 4 נִישְׁט קֵיין פַארְדָארְבְּנְקַייט, נִישְׁט קֵיין נַארִישֶׁע רֵייד, אָדֶער לֵיצָנוֹת, וָואס זֶענֶען נִישְׁט פַּאסִיק, נַייעֶרְט טוּט לִיבֶּער דַאנְקְלוֹיבְּן. 5 וָוארִים דָאס זָאלְט אִיר וִויסְן, אַז קֵיין נוֹאֵף, אָדֶער אוּמְרֵיינֶער, אָדֶער גַייצִיקֶער מֶענְטְשׁ, וָואס אִיז אַ גֶעצְנְדִינֶער, הָאט נִישְׁט קֵיין שׁוּם נַחֲלָה אִין דֶעם מַלְכוּת פוּן מָשִׁיחַ אוּן גָאט. 6 זָאל אַייךְ קֵיינֶער נִישְׁט אָפְּנַארְן מִיט פּוּסְטֶע רֵייד; וָוארִים צוּלִיבּ דִי דָאזִיקֶע זַאכְן קוּמְט דֶער גְרִימְצָארְן פוּן גָאט אוֹיף דִי קִינְדֶער פוּן וִוידֶערְשְׁפֶּענִיקַייט. 7 הָאט דֶערִיבֶּער נִישְׁט קֵיין מַגָע־וּמַשָׂא מִיט זֵיי. 8 וָוארִים אַמָאל זֶענְט אִיר גֶעוֶוען פִינְצְטֶערְנִישׁ, אִיצְט אָבֶּער זֶענְט אִיר לִיכְטִיקַייט אִין דֶעם הַאר; גֵייט וִוי קִינְדֶער פוּן לִיכְטִיקַייט 9 (וָוארִים דִי פְרוּכְט פוּן דֶעם לִיכְט אִיז אִין יֶעדֶער גוּטְסְקַייט אוּן רֶעכְטְפַארְטִיקַייט אוּן אֶמֶת), 10 אוּן פְּרוּאוְוט וָואס סֶע אִיז וָואוֹילְגֶעפֶעלְן פַאר דֶעם הַאר. 11 אוּן פִירְט נִישְׁט קֵיין מַגָע־וּמַשָׂא מִיט דִי אוּמְפְרוּכְפֶּערְדִיקֶע מַעֲשִׂים פוּן פִינְצְטֶערְנִישׁ, נַייעֶרְט שְׁטְרָאפְט זֵיי לִיבֶּער. 12 וָוארִים דָאס, וָואס זֵיי טְוּעֶן בְּסֵתֶר, וֶועגְן דֶעם אִיז אַ חַרְפָּה אֲפִילוּ צוּ רֶעדְן. 13 אָבֶּער אַלְצְדִינְג, וָואס וֶוערְט גֶעשְׁטְרָאפְט, וֶוערְט אַנְטְפְּלֶעקְט פוּן דֶעם לִיכְט; וָוארִים אַלְצְדִינְג, וָואס וֶוערְט נִתְגַלָה, אִיז לִיכְטִיקַייט. 14 דֶערִיבֶּער זָאגְט עֶר: וַואך אוֹיף, דוּ, וָואס טוּסְט שְׁלָאפְן, אוּן שְׁטֵיי אוֹיף פוּן דִי טוֹיטֶע, אוּן מָשִׁיחַ וֶועט לַייכְטְן אוֹיף דִיר.
15 גִיט אַכְטוּנְג דֶערִיבֶּער וִוי אַזוֹי אִיר לֶעבְּט, נִישְׁט וִוי נַארָאנִים, נַייעֶרְט וִוי חֲכָמִים, 16 לֵייזְט אוֹיס דִי צַייט, מַחְמַת דִי טֶעג זֶענֶען שְׁלֶעכְט. 17 זַייט דֶערִיבֶּער נִישְׁט קֵיין נַארָאנִים, נַייעֶרְט פַארְשְׁטֵייט, וָואס עֶס אִיז דֶער רָצוֹן פוּן דֶעם הַאר. 18 אוּן שִׁיכּוּרְט אַייךְ נִישְׁט אָן מִיט וַויין, וָואס פִירְט צוּ פַארְשַׁייטְקַייט, נַייעֶרְט וֶוערְט פוּל מִיט דֶעם גֵייסְט; 19 רֶעדְט אֵיינֶער צוּם אַנְדֶערְן מִיט מִזְמוֹרוֹת אוּן תִּשְׁבָּחוֹת אוּן גֵייסְטִיקֶע נִגוּנִים, אוּן זִינְגְט אוּן שְׁפִּילְט אִין אַייעֶרֶע הֶערְצֶער צוּ גָאט; 20 גִיט תָּמִיד פַאר אַלְצְדִינְג אַ דַאנְק אִין דֶעם נָאמֶען פוּן אוּנְדְזֶער הַאר יֵשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ צוּ גָאט, אוּנְדְזֶער פָאטֶער.
21 זַייט אוּנְטֶערְטֶענִיק אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערְן אִין דֶער פָארְכְטִיקַייט פוּן מָשִׁיחַ. 22 וַוייבֶּער, זַייט אוּנְטֶערְטֶענִיק צוּ אַייעֶרֶע אֵייגֶענֶע מֶענֶער, אַזוֹי וִוי צוּ דֶעם הַאר. 23 וָוארִים דֶער מַאן אִיז דֶער קָאפּ פוּן דֶעם וַוייבּ, אַזוֹי וִוי מָשִׁיחַ אִיז דֶער קָאפּ פוּן דֶער קְהִילָה, אוּן אוֹיךְ דֶער גוֹאֵל פוּן דֶעם גוּף. 24 נָאר אַזוֹי וִוי דִי קְהִילָה אִיז אוּנְטֶערְטֶענִיק צוּ מָשִׁיחַ, אַזוֹי זָאלְן אוֹיךְ דִי וַוייבֶּער זַיין אִין אַלְצְדִינְג צוּ זֵייעֶרֶע מֶענֶער. 25 מֶענֶער, הָאט לִיבּ אַייעֶרֶע וַוייבֶּער, אַזוֹי וִוי מָשִׁיחַ הָאט אוֹיךְ לִיבּ גֶעהַאט דִי קְהִילָה, אוּן הָאט זִיךְ פַאר אִיר מַקְרִיב גֶעוֶוען, 26 כְּדֵי עֶר זָאל זִי מְקַדֵשׁ זַיין, נָאכְדֶעם וִוי עֶר הָאט זִי מְטַהֵר גֶעוֶוען דוּרְךְ דֶער וַואסֶער־וַואשׁוּנְג מִיט דֶעם וָוארְט, 27 כְּדֵי עֶר זָאל פַאר זִיךְ פָארְשְׁטֶעלְן דִי קְהִילָה אַ הֶערְלֶעכֶע, וָואס הָאט נִישְׁט קֵיין פְלֶעק, אָדֶער אַ קְנֵייטְשׁ, אָדֶער כְּדוֹמֶה, נַייעֶרְט אַז זִי זָאל זַיין הֵיילִיק אוּן אָן אַ מוּם. 28 פּוּנְקְט אַזוֹי דַארְפְן אוֹיךְ מֶענֶער לִיבּ הָאבְּן זֵייעֶרֶע וַוייבֶּער וִוי זֵייעֶר אֵייגְן לַייבּ. דֶער, וָואס הָאט לִיבּ זַיין אֵייגְן וַוייבּ, הָאט לִיבּ זִיךְ אַלֵיין; 29 וָוארִים קֵיינֶער הָאט קֵיינְמָאל נִישְׁט פַיינְט זַיין אֵייגְן פְלֵיישׁ, נַייעֶרְט עֶר נֶערְט עֶס אוּן הַאלְט עֶס טַייעֶר, אַזוֹי וִוי מָשִׁיחַ דִי קְהִילָה, 30 מַחְמַת מִיר זֶענֶען אֵבָרִים פוּן זַיין לַייבּ. 31 צוּלִיבּ דֶעם זָאל אַ מֶענְטְשׁ פַארְלָאזְן זַיין פָאטֶער אוּן מוּטֶער, אוּן זִיךְ בַּאהֶעפְטְן אָן זַיין וַוייבּ, אוּן דִי צְוֵויי זָאלְן וֶוערְן אֵיין לַייבּ. 32 דֶער דָאזִיקֶער סוֹד אִיז גְרוֹיס; אִיךְ רֶעד אָבֶּער אִין שַׁייכוּת מִיט מָשִׁיחַ אוּן דֶער קְהִילָה. 33 בְּכֵן, זָאל יֶעדֶער אֵיינֶער פוּן אַייךְ לִיבּ הָאבְּן זַיין אֵייגְן וַוייבּ אַזוֹי וִוי זִיךְ אַלֵיין; אוּן זָאל דָאס וַוייבּ מוֹרֶא הָאבְּן פַאר אִיר מַאן.
עברית
1 לָכֵן אַחֲרֵי אֱלֹהֵיכֶם תֵּלֵכוּ כְּבָנִים אֲהוּבִים׃ 2 וּבְאַהְבָה תָּכִינוּ צְעָדֵיכֶם כַּאֲשֶׁר גַּם־הַמָּשִׁיחַ אָהַב אֹתָנוּ וַיִּתֵּן אֶת־נַפְשׁוֹ תַּחַת נַפְשֵׁנוּ לְקָרְבָּן וָזֶבַח לְרֵיחַ נִיחֹחַ לֵאלֹהִים׃
3 אַךְ זְנוּת וְכָל־זִמָּה וּבֶצַע לֹא יִשָּׁמַע עַל־פִּיכֶם כַּאֲשֶׁר נָכוֹן לְאַנְשֵׁי קֹדֶשׁ׃ 4 וְכֵן לֹא דִבְרֵי נְבָלָה וְלֹא הוֹלֵלוֹת וְתָהֳלָה אֲשֶׁר לֹא לְתִפְאֶרֶת לָכֶם כִּי אִם־אִמְרֵי תְהִלָּה׃ 5 כִּי־זֹאת יָדֹע תֵּדְעוּ כִּי כָּל־אִישׁ זֹנֶה וְטַמֵא אוֹ אֹהֵב בֶּצַע מַעֲשַׁקּוֹת אֲשֶׁר הוּא כְּעֹבֵד אֱלִילִים אֵין לָהֶם נַחֲלָה בְּמַלְכוּת מְשִׁיחֵנוּ וֵאלֹהֵינוּ׃ 6 אַל־תִּתְּנוּ לִבְּכֶם לִשְׁגּוֹת בְּדִבְרֵי מַהְבִּלִים כִּי בִגְלַל־זֶה יְשַׁלַּח אֱלֹהִים חֲרוֹן אַפּוֹ בְּבָנִים סוֹרְרִים׃ 7 עַל־כֵּן לֹא תִהְיוּ חֲבֵרִים לָהֶם׃ 8 כִּי־חֲשֵׁכָה הֱיִיתֶם לְפָנִים וְעַתָּה נֶהְפַּכְתֶּם לְאוֹרָה בַּאֲדֹנֵינוּ הִתְהַלְּכוּ־נָא כִּבְנֵי־אוֹר׃ 9 וְזֶה פְּרִי הָרוּחַ הוּא עֲשׂוֹת חֶסֶד לַכֹּל וְצֶדֶק וֶאֱמֶת׃ 10 וּבָחוֹן מַה־יִּיטַב בְּעֵינֵי אֲדֹנֵינוּ׃ 11 וְאַל־תִּתְעָרְבוּ בְּמַעַלֲלֵי רִיק וְחֹשֶׁךְ כִּי אִם־הוֹכֵחַ תּוֹכִיחוּן אֹתָם׃ 12 כִּי אֶת־אֲשֶׁר הֵם עֹשִׂים בַּמַּחְשָׁךְ חֶרְפָּה הִיא לְסַפֵּר׃ 13 אַךְ כַּאֲשֶׁר יִוָּכְחוּ אָז יִגָּלוּ לָאוֹר מָה הֵם לָאוֹר הַמְגַלֶּה אֹתָם׃ 14 וְעַל־זֶה נֶאֱמַר קוּם לְךָ נִרְדָּם הָקִיצָה מִן־הַמֵּתִים וְהַמָּשִׁיחַ יִזְרַח עָלֶיךָ׃
15 וְעַתָּה תָּשִׂימוּ עַיִן עַל־דַּרְכֵיכֶם לְהֵיטִיב לֶכֶת וְלֹא כֶאֱוִילִים כִּי אִם־כַּחֲכָמִים׃ 16 דִּי עִדָּנָא זָבְנִין בַּעֲבוּר כִּי רָעִים הַיָּמִים׃ 17 וְלֹא תִהְיוּ חַסְרֵי לֵב כִּי אִם־תַּשְכִּילוּ לָדַעַת מַה חֵפֶץ אֲדֹנֵינוּ׃ 18 וְאַל־תִּסְבְּאוּ יַיִן אֲשֶׁר רוּחַ עִוְעִים בְּקִרְבּוֹ רַק הִמָּלְאוּ רוּחַ עֶלְיוֹן׃ 19 וְאִמְרוּ בְנַפְשְׁכֶם תְּהִלּוֹת וְשִׁירוֹת וְזִמְרוֹת יָהּ שִׁירוּ וְזַמְּרוּ בִלְבַבְכֶם לַיהוָֹה׃ 20 וְעַל־הַכֹּל הוֹדוּ לֵאלֹהֵינוּ אָבִינוּ תָּמִיד בְּשֵׁם יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ אֲדֹנֵינוּ׃
21 הִכָּנְעוּ אִישׁ מִפְּנֵי אָחִיו בְּיִרְאַת אֱלֹהִים׃ 22 וְהַנָּשִׁים נִכְנָעוֹת תִּהְיֶינָה מִפְּנֵי בַעֲלֵיהֶן כְּמוֹ מִפְּנֵי הָאָדוֹן׃ 23 כִּי הַבַּעַל הוּא־רֹאשׁ הָאִשָּׁה כְּמוֹ גַם־הַמָּשִׁיחַ רֹאשׁ הָעֵדָה וְהוּא הַמוֹשִׁיעַ לִגְוִיָּתוֹ׃ 24 אַךְ כַּאֲשֶׁר נִכְנַעַת הָעֵדָה מִלִּפְנֵי מְשִׁיחָהּ כֵּן גַּם־הַנָּשִׁים תִּכָּנַעְנָה מִלִּפְנֵי בַעֲלֵיהֶן בְּכָל־אָרְחוֹתָן׃ 25 וְאַתֶּם אֲנָשִׁים אֶהֱבוּ אֶת־נְשֵׁיכֶם כַּאֲשֶׁר גַּם־הַמָּשִׁיחַ אֶת־עֲדָתוֹ אָהֵב וַיִּתֵּן אֶת־נַפְשׁוֹ תַּחַת נַפְשָׁהּ׃ 26 לְמַעַן יְקַדְּשֶׁנָּה בִדְבָרוֹ אַחֲרֵי אֲשֶׁר־רָחַץ אֹתָהּ בְּמִקְוֵה מָיִם׃ 27 לְהָקִים לוֹ עֵדָה נִכְבָּדָה בָּרָה וּתְמִימָה מִבְּלִי בַהֶרֶת אוֹ פְּחֶתֶת וְכָל־מוּם אֵין בָּהּ׃ 28 כֵּן הַמִּצְוָה עַל־הָאֲנָשִׁים לְאַהֲבָה אֶת־נְשֵׁיהֶם כְּגוּפָם כִּי הָאֹהֵב אֶת־אִשְׁתּוֹ הוּא אֹהֵב אֶת־עַצְמוֹ וְאֶת־בְּשָׂרוֹ׃ 29 כִּי מֵעוֹלָם לֹא־שָׂנֵא אִישׁ אֶת־בְּשָׂרוֹ רַק מְכַלְכֵּל וּמְפַנֵּק אֹתוֹ כַּאֲשֶׁר גַּם־הַמָּשִׁיחַ אֶת־עֲדָתוֹ׃ 30 כִּי־אֵבָרֵי גוּפוֹ אֲנָחְנוּ מִבְּשָׂרוֹ וּמֵעֲצָמָיו׃ 31 עַל־כֵּן יַעֲזָב־אִישׁ אֶת־אָבִיו וְאֶת־אִמּוֹ וְדָבַק בְּאִשְׁתּוֹ וְהָיוּ שְׁנֵיהֶם לְבָשָׂר אֶחָד׃ 32 גָּדוֹל הַסּוֹד הַזֶּה וַאֲנִי מְדַבֵּר עַל־הַמָּשִׁיחַ וְעַל־עֲדָתוֹ׃ 33 אַךְ גַּם־אַתֶּם אִישׁ אִישׁ מִכֶּם יֶאֱהַב אֶת־אִשְׁתּוֹ כְּנַפְשׁוֹ וְהָאִשָּׁה אֶת־בַּעְלָהּ תִּירָא׃