Yiddish
Hebrew
אידיש
1 אוּן אִין פִינְף טֶעג אַרוּם הָאט אַרָאפְּגֶענִידֶערְט חַנַנְיָה דֶער כֹּהֵן־גָדוֹל מִיט עֶטְלֶעכֶע זְקֵנִים, אוּן אַ רֶעדְנֶער, אֵיינֶער טֶערְטוּלוּס; אוּן זֵיי הָאבְּן גֶערֶעדְט צוּם פְּרָאקָאנְסוּל קֶעגְן פָּאוֹלוֹס. 2 אוּן נָאכְדֶעם וִוי עֶר אִיז גֶערוּפְן גֶעוָוארְן, הָאט טֶערְטוּלוּס אִים אָנְגֶעהוֹיבְּן צוּ בַּאשׁוּלְדִיקְן, אַזוֹי צוּ זָאגְן: פַאר דֶעם גְרוֹיסְן שָׁלוֹם וָואס מִיר טְוּעֶן גֶענִיסְן, הָאבְּן מִיר דִיר צוּ פאַרְדַאנְקֶען, אוּן דוּרְךְ דַיין הַשְׁגָחָה זֶענֶען אַ סַך אוֹיסְבֶּעסֶערוּנְגֶען גֶעמַאכְט גֶעוָוארְן פַאר דֶעם דָאזִיקְן פָאלְק, 3 אוּן מִיר נֶעמֶען דָאס אָן אוֹיף אַלֶע אוֹפַנִים אוּן אִין אַלֶע מְקוֹמוֹת, חָשׁוּבסְטֶער פֶעלִיקְס, מִיט דֶער גַאנְצֶער דַאנְקבְּאַרְקַייט. 4 אוּן כְּדֵי אִיךְ זָאל דִיךְ נִישְׁט וַוייטֶער בַּאלֶעסְטִיקְן, בֶּעת אִיךְ דִיךְ, אִין דַיין גוּטְסְקַייט אוּנְדְז אוֹיסְצוּהֶערְן בְּקִיצוּר. 5 וָוארִים מִיר הָאבְּן גֶעפוּנֶען דֶעם דָאזִיקְן מֶענְטְשְׁן פַאר אַ שֶׁעדְלֶעכְן יוּנְג, אַן אוֹיפְרֵייצֶער פוּן מְרִידוֹת צְוִוישְׁן אַלֶע יִידְן אִיבֶּער דֶער גַאנְצֶער וֶועלְט, אוּן אַן אָנְפִירֶער פוּן דֶער כִּיתָּה פוּן דִי נוֹצְרִים; 6 עֶר הָאט אֲפִילוּ גֶעפְּרוּאוְוט מְחַלֵל זַיין דָאס בֵּית־הַמִקְדָשׁ, נָאר מִיר הָאבְּן אִים גֶעכַאפְּט, אוּן הָאבְּן אִים גֶעוָואלְט מִשְׁפָּטְן לוֹיט אוּנְדְזֶער תּוֹרָה. 7 אָבֶּער דֶער חַיִל־פִירֶער לִיזִיאַס אִיז גֶעקוּמֶען, אוּן הָאט אִים מִיט גְרוֹיס גֶעוַואלְט אַרוֹיסְגֶענוּמֶען פוּן אוּנְדְזֶערֶע הֶענְט, אוּן הָאט בַּאפוֹילְן זַיינֶע בַּאשׁוּלְדִיקֶער צוּ קוּמֶען פַאר דִיר. 8 פוּן אִים וֶועסְטוּ קֶענֶען גֶעוָואר וֶוערְן, דוּרְךְ אוֹיסְפָארְשְׁטְן אִים אַלֵיין, פוּנְוֶועגְן דִי דָאזִיקֶע אַלֶע זַאכְן, וֶועגְן וָואס מִיר בַּאשׁוּלְדִיקְן אִים. 9 אוּן דִי יִידְן זֶענֶען אוֹיךְ צוּגֶעשְׁטַאנֶען, אוּן הָאבְּן פַארְזִיכֶערְט, אַז אַזוֹי אִיז עֶס טַאקֶע.
10 אוּן נָאכְדֶעם וִוי דֶער פְּרָאקָאנְסוּל הָאט צוּ אִים אַ וואוּנְק גֶעטָאן צוּ רֶעדְן, הָאט פָּאוֹלוֹס גֶעעֶנְטְפֶערְט: וַוייל אִיךְ וֵוייס, אַז דוּ בִּיסְט שׁוֹין אַ סַך יָארְן אַ שׁוֹפֵט בַּיי דֶעם דָאזִיקְן פָאלְק, טוּ אִיךְ מִיךְ דֶערִיבֶּער גֶערְן פַארְטֵיידִיקְן. 11 וָוארִים דוּ קֶענְסְט אוֹיסְגֶעפִינֶען, אַז ס׳אִיז נִישְׁט מֶער וִוי צְוֶועלְף טֶעג, זִינְט אִיךְ הָאבּ עוֹלֵה־רֶגֶל גֶעוֶוען, תְּפִילָה צוּ טָאן אִין יְרוּשָׁלַיִם. 12 אוּן זֵיי הָאבְּן מִיךְ נִישְׁט גֶעפוּנֶען זִיךְ מִתְוַוכֵּחַ זַיין מִיט עֶמִיצְן, אָדֶער אוֹיפְרֵייצְן אַ הַמוֹן, נִישְׁט אִין דֶעם בֵּית־הַמִקְדָשׁ, נִישְׁט אִין דִי שׁוּלְן, אוֹיךְ נִישְׁט אִין דֶער שְׁטָאט. 13 זֵיי קֶענֶען דִיר אוֹיךְ נִישְׁט בְּרֶענְגֶען קֵיין רַאיָה וֶועגְן דִי זַאכְן פוּן וֶועלְכֶע זֵיי בַּאשׁוּלְדִיקְן מִיךְ אַצִינְד. 14 נָאר דָאס דָאזִיקֶע בִּין אִיךְ מִיךְ מוֹדֶה פַאר דִיר, אַז לוֹיט דֶעם וֶועג, וָואס זֵיי רוּפְן אָן אַ כִּיתָּה, טוּ אִיךְ דִינֶען דֶעם גָאט פוּן אוּנְדְזֶערֶע אָבוֹת, אוּן טוּ גְלוֹיבְּן אִין אַלְצְדִינְג, וָואס סֶע שְׁטֵייט גֶעשְׁרִיבְּן אִין דֶער תּוֹרָה אוּן אִין דִי נְבִיאִים; 15 אוּן אִיךְ הָאבּ בִּטָחוֹן צוּ גָאט, אַז סֶע וֶועט זַיין תְּחִיַת־הַמֵתִים, סַיי פוּן דִי צַדִיקִים אוּן סַיי פוּן דִי רְשָׁעִים, וָואס זֵיי אַלֵיין טְוּעֶן אוֹיךְ אָנְנֶעמֶען. 16 דֶערְבַּיי בַּאמִי אִיךְ מִיךְ תָּמִיד צוּ הָאבְּן אַ רֵיין גֶעוִויסְן פַאר גָאט אוּן פַאר מֶענְטְשְׁן. 17 אוּן נָאךְ עֶטְלֶעכֶע יָאר בִּין אִיךְ גֶעקוּמֶען צוּ בְּרֶענְגֶען פַאר מַיין פָאלְק נְדָבוֹת אוּן קָרְבָּנוֹת; 18 אוּן בַּיי דֶעם הָאבְּן זֵיי מִיךְ גֶעפוּנֶען גֶערֵיינִיקְט אִין דֶעם בֵּית־הַמִקְדָשׁ, נִישְׁט מִיט קֵיין הַמוֹן, אוֹיךְ נִישְׁט מִיט קֵיין גֶעטוּמְל; אָבֶּער דָארְט זֶענֶען גֶעוֶוען עֶטְלֶעכֶע יִידְן פוּן אַסְיֶע, 19 וָואס וָואלְטְן בַּאדַארְפְט צוּ זַיין דָא פַאר דִיר, אוּן מַאכְן דִי בַּאשׁוּלדִיקוּנְג, אוֹיבּ זֵיי הָאבְּן עֶפֶּעס קֶעגְן מִיר. 20 אָדֶער זָאלְן דִי דָאזִיקֶע מֶענְטְשְׁן אַלֵיין זָאגְן, וָואסֶער עַוְולָה זֵיי הָאבְּן גֶעפוּנֶען, וֶוען אִיךְ בִּין גֶעשְׁטַאנֶען פַאר דֶעם סַנְהֶדְרִין, 21 סַיידְן עֶס זָאל זַיין פַאר דֶעם אֵיינֶעם וָוארְט, וָואס אִיךְ הָאבּ אוֹיסְגֶערוּפְן, בְּעֵת אִיךְ בִּין גֶעשְׁטַאנֶען צְוִוישְׁן זֵיי: פוּנְוֶועגְן תְּחִיַת־הַמֵתִים וֶוער אִיךְ הַיינְט פוּן אַייךְ גֶעמִשְׁפָּט.
22 אוּן פֶעלִיקְס, וַוייל עֶר הָאט גֶעהַאט מֶער פִּינְקְטְלֶעכֶע יְדִיעוֹת פוּנְוֶועגְן דֶעם דֶרֶךְ, הָאט זֵיי אָפְּגֶעלֵייגְט, אוּן גֶעזָאגְט: בְּעֵת לִיזִיאַס, דֶער חַיִל־פִירֶער, וֶועט אַרָאפְּקוּמֶען וֶועל אִיךְ אַנְטְשֵׁיידְן אַייעֶר עִנְיָן. 23 אוּן עֶר הָאט בַּאפוֹילְן דֶעם הוֹיפְּטְמַאן, אַז עֶר זָאל גֶעהַאלְטְן וֶוערְן אוּנְטֶער שְׁמִירָה, נָאר הָאבְּן פְרַייהַייט, אוּן נִישְׁט צוּ פַארְוֶוערְן קֵיינֶעם פוּן זַיינֶע פְרַיינְט אִים צוּ בַּאדִינֶען.
24 אוּן אִין עֶטְלֶעכֶע טֶעג אַרוּם, אִיז פֶעלִיקְס גֶעקוּמֶען מִיט דְרוּסִילֶע, זַיין וַוייבּ, וָואס אִיז גֶעוֶוען אַ בַּת־יִשְׂרָאֵל, אוּן עֶר הָאט גֶעשִׁיקְט נָאךְ פָּאוֹלוֹס, אוּן הָאט אִים אוֹיסְגֶעהֶערְט וֶועגְן דֶער אֶמוּנָה אִין יֵשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ. 25 אוּן בְּעֵת עֶר הָאט גֶערֶעדְט וֶועגְן צִדְקוּת, אוּן פְּרִישׁוּת, אוּן דֶעם יוֹם־הַדִין, וָואס דַארְף קוּמֶען, הָאט זִיךְ פֶעלִיקְס דֶערְשְׁרָאקְן, אוּן גֶעזָאגְט: דוּ מֶעגְסְט דָאסְמָאל גֵיין; אוּן אַז אִיךְ וֶועל הָאבְּן אַ בַּאקְוֶועמֶערֶע צַייט, וֶועל אִיךְ דִיךְ רוּפְן צוּ מִיר. 26 צוּגְלַייךְ הָאט עֶר אוֹיךְ גֶעהָאפְט צוּ קְרִיגְן גֶעלְט פוּן פָּאוֹלוֹס, אוּן צוּלִיבּ דֶעם הָאט עֶר אוֹיךְ אָפְט גֶעשִׁיקְט נָאךְ אִים, אוּן הָאט מִיט אִים גֶערֶעדְט. 27 אוּן נָאכְדֶעם וִוי צְוֵויי יָאר זֶענֶען אַרִיבֶּער, הָאט פָּארְצִיוּס פֶעסְטוּס פַארְנוּמֶען דָאס אָרְט פוּן פֶעלִיקְס; אוּן וַוייל פֶעלִיקְס הָאט גֶעוָואלְט נוֹשֵׂא־חֵן זַיין בַּיי דִי יִידְן, הָאט עֶר אִיבֶּערְגֶעלָאזְט פָּאוֹלוֹס אִין קֵייטְן.
עברית
1 וַיְהִי אַחֲרֵי חֲמִישָּׁה יָמִים וַיֵּרֶד חֲנַנְיָה הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל וְהַזְּקֵנִים וְאִישׁ אֶחָד יֹדֵעַ דַּבֵּר טַרְטֻלּוֹס שְׁמוֹ וַיִּלֹּנוּ עַל־פּוֹלוֹס לִפְנֵי הַפֶּחָה׃ 2 הוּא נִקְרָא וְטַרְטֻלּוֹס הֵחֵל לְשִׂטְנוֹ וַיֹּאמַר אֲשֶׁר עַל־יָדְךָ הַשְׁקֵט וּבִטְחָה לָנוּ וַתָּבֹאנָה טוֹבוֹת הַרְבֵּה לָעָם הַזֶּה יַעַן הִשְׂכַּלְתָּ לַעֲשׂוֹת עִמָּנוּ בְּשׁוּם שֶׂכֶל׃ 3 עַל־זֶה אֲנַחְנוּ מוֹדִים לְךָ פִּילִיכַס הַנִּכְבָּד וּמְבָרְכִים אֹתְךָ בְּכָל־יוֹם וּבְכָל־מָקוֹם׃ 4 וְאוּלָם לְמַעַן חֲדֹל מֵהוֹגִיעֲךָ הַרְבֵּה עַל־כֵּן אֲשַׁחְרְךָ בְּקֹצֶר מִלִּים כִּי תִשְׁמָעֵנוּ בְּרֹב חַסְדֶּךָ׃ 5 אֲנַחְנוּ מָצָאנוּ אֶת־הָאִישׁ הַזֶּה כַּדֶּבֶר יַהֲלֹךְ מְשַׁלַּח מְדָנִים בֵּין כָּל־הַיְּהוּדִים בְּכָל־הָאָרֶץ וְהוּא מַנְהִיג לְמִפְלֶגֶת הַנָּצְרִים׃ 6 וְגַם־הוּא חָמַס מְזִמָּה לְחַלֵּל אֶת־הַמִּקְדָּשׁ וַאֲנַחְנוּ תְּפַשְׂנֻהוּ וַנֹּאמֶר לַעֲשׂוֹת בּוֹ מִשְׁפָּט כָּתוּב בְּתוֹרָתֵנוּ׃ 7 וַיָּבֹא לוּסִיאַס שַׂר־הָאֶלֶף בְּיָד־חֲזָקָה וַיִּגְזְלֵהוּ מִיָּדֵנוּ וְאֶת־שִׂטְנָיו צִוָּה לָבֹא עָדֶיךָ׃ 8 וְהִנֵּה פִּיו יַעֲנֶה בּוֹ אִם־תַּחְקְרֵהוּ וְאַתָּה תִבְחַן וְיָדַעְתָּ אֶת־הַתְּלוּנָּה אֲשֶׁר אֲנַחְנוּ מַלִּינִים עָלָיו׃ 9 וְהַיְּהוּדִים הֵעִידוּ וַיֹּאמְרוּ כֵּנִים הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה׃
10 וּפוֹלוֹס עָנָה בְּתֵת לוֹ הַפֶּחָה אוֹת לַעֲנוֹת מִדַּעְתִּי כִי שֹׁפֵט אַתָּה לָעָם הַזֶּה זֶה שָׁנִים רַבּוֹת עַל־כֵּן אֶעֱנֶה צִדְקִי בִי בְּלֵב נָכוֹן וּבָטוּחַ׃ 11 הַנָּקֵל לְךָ לָדַעַת כִּי עוֹד לֹא חָלְפוּ יוֹתֵר מִשְּׁנֵים עָשָׂר יוֹם מִיּוֹם עֲלֹתִי לִירוּשָׁלַיִם לְהִשְׁתַּחֲוֹת׃ 12 וְהֵם לֹא מְצָאֻנִי מֵשִׂיחַ עִם־אִישׁ בַּמִּקְדָּשׁ אוֹ־מְסַבֵּב דָּבָר לְהִזָּעֵק הָעָם אַף לֹא־בְּבָתֵּי־הַכְּנֵסֶת אוֹ בָּעִיר׃ 13 וְכֵן גַּם־לֹא יוּכְלוּ לְהוֹכִיחַ לְפָנֶיךָ כִּי אֱמֶת הַתְּלוּנָּה אֲשֶׁר הֵם מַלִּינִים עָלָי׃ 14 אוּלָם אֶת־זֹאת אֲנִי מוֹדֶה לְפָנֶיךָ כִּי אֲנִי בַּדֶּרֶךְ הַהִיא אֲשֶׁר יִקְּבוּהָ מִפְלַגָּה בָּהּ אֲנִי עֹבֵד אֶת־אֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ וְכִי אֲנִי מַאֲמִין בְּכָל־הַכָּתוּב בַּתּוֹרָה וּבַנְּבִיאִים׃ 15 וְזֹאת תִּקְוָתִי בִי לֵאלֹהִים אֲשֶׁר גַּם־הֵם מַחֲזִיקִים בָּהּ כִּי כָּל־מֵתֵי עוֹלָם יְקוּמוּן לִתְחִיַת הַמֵּתִים לַצַּדִּיקִים וְלָרְשָׁעִים יַחְדָּו׃ 16 וְאֶל־זֶה הָיִיתִי עָמֵל תָּמִיד לִהְיוֹתִי בַר־לֵבָב לִפְנֵי אֱלֹהִים וְאָדָם׃ 17 וְאַחֲרֵי שָׁנִים רַבּוֹת בָּאתִי יְרוּשָׁלַיְמָה בִּנְדָבוֹת לַעֲנִיֵּי עַמִּי וּלְהַקְרִיב קָרְבָּן׃ 18 וְכֹה אַחֲרֵי הִתְקַדִּשְׁתִּי מְצָאֻנִי בַמִּקְדָּשׁ וְלֹא בְמַקְהֲלוֹת עָם וְלֹא בִתְשֻׁאוֹת הָמוֹן רָב׃ 19 וִיהוּדִים אֲחָדִים מֵאַסְיָא הֵם אֲשֶׁר עֲלֵיהֶם הָיָה לִקְרֹא אֵלֶיךָ עָלַי אִם כָּל־דְּבַר פֶּשַׁע בִּי מָצָאוּ׃ 20 וְאוּלָם הַגֵּד יַגִּידוּ כֹה הָאֲנָשִׁים הָאֵלֶּה מָה־עָוֶל נִמְצָא בִי בְּעָמְדִי לִפְנֵי הַסַּנְהֶדְרִין׃ 21 אִם רַק־בִּגְלַל הַדָּבָר הָאֶחָד אֲשֶׁר־פָּצוּ שְׂפָתַי בְּעָמְדִי בֵינֵיהֶם עַל־דְּבַר תְּחִיַּת הַמֵּתִים הֲבִיאֹתֶם אֹתִי הַיּוֹם בַּמִּשְׁפָּט לִפְנֵיכֶם׃
22 וְיַעַן אֲשֶׁר יָדַע הֵיטֵב פִּילִיכַס אֶת־הַדָּבָר וַיּוֹעִדֵם לְיוֹם מוֹעֵד אַחֵר וַיֹּאמַר בְּבֹא אֵלַי לוּסִיאַס שַׂר־הָאֶלֶף וְהוֹצֵאתִי אֶת־מִשְׁפַּטְכֶם לָאוֹר׃ 23 וְאֶת־שַׂר הַמֵּאָה צִוָּה לָתֵת אֹתוֹ בַּמִּשְׁמָר וַהַנָחָה יַעֲשֶׂה־לּוֹ לְהָנִיחַ אֶת־מְיֻדָּעָיו לָבֹא אֵלָיו וּלְשָׁרְתוֹ׃
24 וְאַחֲרֵי יָמִים אֲחָדִים בָּא פִילִיכַס וּדְרוּסִלָּה אִשְׁתּוֹ הַיְּהוּדִיָּה וַיְצַו לְהוֹצִיא אֵלָיו אֶת־פּוֹלוֹס וַיִּשְׁמַע אֹתוֹ עַל־דְּבַר הָאֱמוּנָה בַּמָּשִׁיחַ׃ 25 וּכְדַבְּרוֹ עַל־עָשָׂה צֶדֶק עַל־הַצְנֵעַ לֶכֶת וְעַל־יוֹם הַדִּין הֶעָתִיד לְקֵץ הַיָּמִים וַיֶּחֱרַד פִּילִיכַס וַיַּעַן לֶךְ־נָא עַתָּה עַד־אֶמְצָא עֶת־לִי וְקָרָאתִי לָךְ׃ 26 וּבְכָל־זֶה הוּא גַם דִּמָּה לְסַבֵּב אֲשֶׁר פּוֹלוֹס יִשְׁקֹל עַל־יָדוֹ מַשְׂאַת כֶּסֶף לְמַעַן יַתִּירֵהוּ וְעַל־כֵּן קְרָאוֹ אֵלָיו פְּעָמִים רַבּוֹת וַיְדַבֵּר עִמּוֹ׃ 27 וַיְהִי מִקֵּץ שְׁנָתַיִם יָמִים וַיָּקָם פָּרְקִיּוֹס פֶּסְטוֹס תַּחַת פִּילִיכַס וְיַעַן אֲשֶׁר חָפֵץ פִּילִיכַס לְהָפִיק רָצוֹן מֵאֵת הַיְּהוּדִים הִנִּיחַ אֶת־פּוֹלוֹס בְּבֵית הַכֶּלֶא וַיַּעַזְבֵהוּ׃