Yiddish
Hebrew
אידיש
1 אוּן עֶס אִיז גֶעוֶוען, בְּעֵת יֵשׁוּעַ הָאט גֶעעֶנדִיקְט צוּ בַּאפֶעלְן זַיינֶע צְוֶועלְף תַּלְמִידִים, אִיז עֶר פוּן דָארְטְן אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען לֶערְנֶען אוּן דַארְשְׁנֶען אִין זֵייעֶרֶע שְׁטֶעט. 2 אוּן וֶוען יוֹחָנָן הָאט גֶעהֶערְט אִין דֶער תְּפִיסָה דִי מַעַשִׂים פוּן דֶעם מָשִׁיחַ, הָאט עֶר גֶעשִׁיקְט דוּרְךְ זַיינֶע תַּלְמִידִים, 3 אוּן אִים גֶעלָאזְט זָאגְן: בִּיסְטוּ דֶער, וָואס דַארְף קוּמֶען, אָדֶער זָאלְן מִיר וַוארְטְן אוֹיף אַן אַנְדֶערְן? 4 אוּן יֵשׁוּעַ הָאט גֶעעֶנְטְפֶערְט, אוּן צוּ זֵיי גֶעזָאגְט: גֵייט אוּן דֶערְצֵיילְט יוֹחָנָן וָואס אִיר הֶערְט אוּן זֶעט: 5 דִי בְּלִינְדֶע קְרִיגְן זֵייעֶר רֶאִיָה, דִי לָאמֶע גֵייעֶר, דִי מְצוֹרָעִים וֶוערְן גֶערֵיינִיקְט, דִי טוֹיבֶּע הֶערְן, דִי טוֹיטֶע שְׁטֵייעֶן אוֹיף תְּחִיַת־הַמֵתִים, אוּן פַאר דִי אָרֶעמֶע וֶוערְט גֶעדַרְשְׁנְט דִי בְּשׂוּרָה־טוֹבָה. 6 אוּן וָואוֹיל אִיז דֶעם, וָואס וֶועט זִיךְ נִיט שְׁטְרוֹיכְלֶען אָן מִיר.
7 אוּן וִוי זֵיי זֶענֶען אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען, הָאט יֵשׁוּעַ אָנגֶעהוֹיבְּן צוּ רֶעדְן צוּם פָאלְק וֶועגְן יוֹחָנָן: וָואס זֶענְט אִיר אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען זֶען אִין דֶער מִדְבָּר? אַ טְרָאשְׁטְשִׁינֶע שָׁאקְלֶען זִיךְ מִיטְן וִוינְט? 8 וָואס דֶען זֶענְט אִיר אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען זֶען? אַ מֶענְטְשְׁן אָנְגֶעטָאן אִין פַיינֶע מַלְבּוּשִׁים? זֶעט, דִי וָואס טְרָאגְן פַיינֶע מַלְבּוּשִׁים? זֶענֶען אִין הַייזֶען פוּן מְלָכִים. 9 אָדֶער צוּלִיבּ וָואס זֶענְט אִיר אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען? צוּ זֶען אַ נָבִיא? יָא, אִיךְ זָאג אַייךְ, אַ סַך מֶער וִוי אַ נָבִיא. 10 דָאס אִיז עֶר, פוּן וֶועמֶען סֶע שְׁטֵייט גֶעשְׁרִיבְּן: זֶע, אִיךְ שִׁיק מַיין מַלְאָךְ פַאר דַיין פָּנִים, וָואס וֶועט אָנגְרֵייטְן דַיין וֶועג פַאר דִיר. 11 בֶּאֱמֶת, אִיךְ זָאג אַייךְ, צְוִוישְׁן דִי, וָואס זֶענֶען גֶעבּוֹירְן גֶעוָוארְן פוּן וַוייבֶּער, אִיז נִיט אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען קֵיין גְרֶעסֶערֶער וִוי יוֹחָנָן הַמַטְבִּיל; פוּנדֶעסְטְוֶועגְן אִיז דֶער קְלֶענְסְטֶער אִין דֶעם מַלְכוּת־שְׁמַיִם גְרֶעסֶער פוּן אִים. 12 אוּן זִינט דִי טֶעג פוּן יוֹחָנָן הַמַטְבִּיל אָן בִּיז אִיצְט, לַיידְט דָאס מַלְכוּת־שְׁמַיִם גֶעוַואלְט, אוּן דִי מֶענְטְשְׁן פוּן גֶעוַואלְט נֶעמֶען עֶס מִיט גְבוּרָה. 13 וָוארִים אַלֶע נְבִיאִים אוּן דִי תּוֹרָה הָאבְּן נְבִיאוֹת גֶעזָאגְט בִּיז יוֹחָנָן. 14 אוּן אוֹיבּ אִיר וִוילְט עֶס אָננֶעמֶען? אִיז עֶר אֵלִיָהוּ, וָואס דַארְף קוּמֶען. 15 דֶער, וָואס הָאט אוֹיעֶרן, זָאל הֶערְן. 16 צוּ וֶועמֶען אָבֶּער זָאל אִיךְ גְלַייכְן דֶעם דָאזִיקְן דוֹר? עֶר אִיז גְלַייךְ צוּ קִינְדֶער, וָואס זִיצְן אוֹיף דִי מַארְקְפְּלֶעצֶער אוּן רוּפְן צוּ זֵייעֶרֶע חַבֵרִים: 17 מִיר הָאבְּן גֶעשְׁפִּילְט פַאר אַייךְ, אוּן אִיר הָאט נִיט גֶעטַאנְצְט, מִיר הָאבְּן גֶעקְלָאגְט, אוּן אִיר הָאט נִיט גֶעטְרוֹיעֶרט. 18 וָוארִים יוֹחָנָן אִיז גֶעקוּמֶען, אוּן עֶר הָאט נִיט גֶעגֶעסְן אוּן נִיט גֶעטְרוּנְקֶען, אוּן זֵיי זָאגְן: אַ בֵּייזֶער גֵייסְט אִיז אִין אִים; 19 דֶער בֶּן־אָדָם אִיז גֶעקוּמֶען עֶר עֶסְט אוּן טְרִינְקְט, אוּן זֵיי זָאגְן זֶעט, אַ מֶענְטְשׁ אַ זוֹלֵל־וְסוֹבֵא, אַ פְרַיינְט פוּן מוֹכְסִים אוּן זִינְדִיקֶע! אוּן דִי חָכְמָה אִיז גֶערֶעכְטְפַארְטִיקְט דוּרְךְ אִירֶע מַעַשִׂים.
20 דֶעמָאלְט הָאט עֶר אָנגֶעהוֹיבְּן צוּ מוּסְרְן דִי שְׁטֶעט, אִין וֶועלְכֶע דָאס רוֹב פוּן זַיינֶע וואוּנדֶער זֶענֶען גֶעטָאן גֶעוָוארְן, וַוייל זֵיי הָאבְּן נִיט תְּשׁוּבָה גֶעטָאן. 21 וֵויי צוּ דִיר, כּוֹרָזִין! וֵויי צוּ דִיר, בֵּית־צַידָה! וָוארִים אוֹיבּ דִי נִסִים, וָואס זֶענֶען גֶעטָאן גֶעוָוארְן אִין אַייךְ, וָואלְטְן גֶעטָאן גֶעוָוארְן אִין צוּר אוּן אִין צִידוֹן, וָואלְטְן זֵיי שׁוֹין לַאנְג תְּשׁוּבָה־גֶעטָאן אִין זַאק אוּן אַשׁ. 22 אָבֶּער אִיךְ זָאג אַייךְ, אִין יוֹם־הַדִין וֶועט זַיין גְרִינְגֶער פַאר צוּר אוּן צִידוֹן וִוי פַאר אַייךְ. 23 אוּן דוּ, כְּפַר־נַחוּם, אַזשׁ צוּם הִימְל וֶועסְטוּ זִיךְ דֶערְהֵייבְּן? אִין שְׁאוֹל־תַּחְתִּיה וֶועסְטוּ אַרָאפְּנִידֶערְן. וָוארִים אוֹיבּ דִי נִסִים, וָואס זֶענֶען אִין דִיר גֶעטָאן גֶעוָוארְן, וָואלְטְן גֶעטָאן גֶעוָוארְן אִין סְדוֹם, וָואלְט זִי פַארְבְּלִיבְּן בִּיזְן הַיינְטִיקְן טָאג. 24 אָבֶּער אִיךְ זָאג אַייךְ, דֶעם לַאנְד פוּן סְדוֹם וֶועט זַיין גְרִינְגֶער אִין יוֹם־הַדִין וִוי דִיר.
25 אִין יֶענֶער צַייט הָאט יֵשׁוּעַ אוֹיסְגֶערוּפְן, אוּן גֶעזָאגְט: אִיךְ דַאנְק דִיר, פָאטֶער, הַאר פוּן הִימְל אוּן עֶרְד, וָואס דוּ הָאסְט דָאס פַארְהוֹילְן פוּן דִי חֲכָמִים אוּן פַארְשְׁטֶענְדִיקֶע, אוּן עֶס אַנטְפְּלֶעקְט פַאר עוֹפֶעלֶעך; 26 יָא, פָאטֶער, אַזוֹי אִיז גֶעוֶוען דַיין רָצוּן. 27 אַלצְדִינְג אִיז מִיר אִיבֶּערְגֶעעֶנְטְפֶערְט גֶעוָוארְן פוּן מַיין פָאטֶער; אוּן קֵיינֶער קֶען נִיט דֶעם זוּן, אַחוּץ דֶער פָאטֶער; אוּן קֵיינֶער קֶען נִיט דֶעם פָאטֶער, אַחוּץ דֶער זוּן, אוּן דֶער, צוּ וֶועמֶען דֶער זוּן וִויל אִים אַנטְפְּלֶעקְן. 28 קוּמְט צוּ מִיר, אִיר אַלֶע, וָואס הָארֶעוֶועט אוּן זֶענְט שְׁוֶוער בַּאלָאדְן, אוּן אִיךְ וֶועל אַייךְ גֶעבְּן רוּ. 29 נֶעמְט אוֹיף אַייךְ מַיין יָאךְ, אוּן לֶערְנְט פוּן מִיר; וָוארִים אִיךְ בִּין עַנִיוֶותדִיק אוּן נִידֶערִיק אִין גֶעמִיט, אוּן אִיר וֶועט גֶעפִינֶען רוּ פַאר אַייעֶרֶע נְשָׁמוֹת. 30 וָוארִים מַיין יָאךְ אִיז גְרִינְג, אוּן מַיין מַשָׂא אִיז לַייכְט.
עברית
1 וַיְהִי כְּכַלּוֹת יֵשׁוּעַ לְצַוֹּת אֶת־שְׁנֵים עָשָׂר תַּלְמִידָיו וַיַּעֲבֹר מִשָּׁם לְלַמֵּד וּלְהַשְׁמִיעַ יְשׁוּעָתוֹ בְּעָרֵיהֶם׃ 2 וְיוֹחָנָן בְּבֵית הָאֲסוּרִים שָׁמַע אֶת־עֲלִלוֹת הַמָּשִׁיחַ וַיִּשְׁלַח אֵלָיו שְׁנַיִם מִתַּלְמִידָיו׃ 3 וַיֹּאמַר הַאַתָּה הוּא הַבָּא אוֹ אִם־נְחַכֶּה לְאַחֵר׃ 4 וַיַּעַן יֵשׁוּעַ וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם לְכוּ וְהַגִּידוּ לְיוֹחָנָן אֵת אֲשֶׁר־שְׁמַעְתֶּם וְאֵת אֲשֶׁר־רְאִיתֶם׃ 5 עִוְרִים רֹאִים וּפִסְחִים הֹלְכִים מְצֹרָעִים נִרְפָּאִים וְחֵרְשִׁים שֹׁמְעִים מֵתִים קָמִים וַעֲנִיִּים מִתְבַּשְּׂרִים יְשׁוּעָה׃ 6 וְאַשְׁרֵי הָאִישׁ אֲשֶׁר לֹא־יִכָּשֵׁל בִּי׃
7 וּבְלֶכְתָּם הֵחֵל יֵשׁוּעַ לְדַבֵּר אֶל־הֲמוֹן הָעָם עַל־יוֹחָנָן מַה־זֶּה יְצָאתֶם הַמִּדְבָּרָה לִרְאוֹת הַאִם קָנֶה אֲשֶׁר יִנּוֹעַ מִפְּנֵי־רוּחַ׃ 8 אַךְ מַה־זֶּה יְצָאתֶם לִרְאוֹת הַאִם אִישׁ לָבוּשׁ בִּגְדֵי חֲמֻדוֹת הִנֵּה לֹבְשֵׁי חֲמֻדוֹת בְּבָתֵּי מְלָכִים הֵמָּה׃ 9 אַךְ מַה־זֶּה יְצָאתֶם הַאִם לִרְאוֹת אִישׁ נָבִיא הֵן אֲנִי אֹמֵר לָכֶם כִּי גַם־גָּדוֹל הוּא מִנָּבִיא׃ 10 זֶה הוּא אֲשֶׁר כָּתוּב עָלָיו הִנְנִי שֹׁלֵחַ מַלְאָכִי לְפָנֶיךָ וּפִנָּה דַרְכְּךָ לְפָנֶיךָ׃ 11 אָמֵן אֲנִי אֹמֵר לָכֶם לֹא קָם בֵּין יְלִידֵי אִשָּׁה גָּדוֹל מִיּוֹחָנָן הַמְטַבֵּל וְהַקָּטֹן בְּמַלְכוּת הַשָּׁמַיִם יִגְדַּל מִמֶּנּוּ׃ 12 וּמִימֵי יוֹחָנָן הַמְטַבֵּל עַד־הֵנָּה מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם נִתְפְּשָׂה בְחָזְקָה וּזְרֹעֵי־כֹחַ יַחֲזִיקוּ בָהּ׃ 13 כִּי כָל־הַנְּבִיאִים וְהַתּוֹרָה עַד־יוֹחָנָן נִבָּאוּ׃ 14 וְאִם־תֹּאבוּ לִשְׁמֹעַ זֶה הוּא אֵלִיָּהוּ הֶעָתִיד לָבֹא׃ 15 מִי אֲשֶׁר אָזְנַיִם לוֹ לִשְׁמֹעַ יִשְׁמָע׃ 16 וְאֶל־מִי אֲדַמֶּה אֶת־הַדּוֹר הַזֶּה נִדְמֶה הוּא לַיְלָדִים יֹשְׁבִים בִּשְׁוָקִים וְקֹרִאים לְרֵעֵיהֶם לֵאמֹר׃ 17 מְזַמְּרִים הָיִינוּ לָכֶם וְלֹא רְקַדְתֶּם מְקוֹנְנִים וְלֹא סְפַדְתֶּם׃ 18 כִּי־בָא יוֹחָנָן לֹא אֹכֵל וְלֹא שֹׁתֶה וְאָמְרוּ שֵׁד בּוֹ׃ 19 וּבֶן־הָאָדָם בָּא אֹכֵל וְשֹׁתֶה וְהֵם אֹמְרִים הִנֵּה אִישׁ זוֹלֵל וְסֹבֵא וְאֹהֵב לַמֹּכְסִים וְחַטָּאִים אַךְ הַחָכְמָה תִּצְטַדֵּק בְּבַנֶיהָ׃
20 אָז הֵחֵל לָגֹל חֶרְפָּה עַל־הֶעָרִים אֲשֶׁר נַעֲשׂוּ בְתוֹכָן רֹב נִפְלְאוֹתָיו וְלֹא שָׁבוּ׃ 21 אוֹי לָךְ כּוֹרָזִין אוֹי לָךְ בֵּית־צָיְדָה כִּי לוּ נַעֲשׂוּ בְצוֹר וּבְצִידוֹן הַנִּפְלָאוֹת אֲשֶׁר נַעֲשׂוּ בְּתוֹכְכֶן כְּבָר שָׁבוּ בְּשַׂק וָאֵפֶר׃ 22 אֶפֶס אֲנִי אֹמֵר לָכֶן נָקֵל יִהְיֶה יוֹם הַמִּשְׁפָּט לְצוֹר וּלְצִידוֹן מֵאֲשֶׁר לָכֶן׃ 23 וְאַתְּ כְּפַר־נַחוּם אֲשֶׁר רוֹמַמְתְּ עַד־הַשָּׁמַיִם אֶל־שְׁאוֹל תּוּרָדִי כִּי לוּ נַעֲשׂוּ בִסְדֹם הַנִּפְלָאוֹת אֲשֶׁר נַעֲשׂוּ בְּתוֹכֵכִי וְעָמְדָה עַל־תִּלָּהּ עַד־הַיּוֹם הַזֶּה׃ 24 אֶפֶס אֲנִי אֹמֵר לָכֶן נָקֵל יִהְיֶה יוֹם הַמִּשְׁפָּט לְאַדְמַת סְדֹם מֵאֲשֶׁר לָכֶן׃
25 בָּעֵת הַהִיא עָנָה יֵשׁוּעַ וַיֹּאמַר אוֹדְךָ אָבִי אֲדוֹן הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ כִּי הִסְתַּרְתָּ אֶת־אֵלֶּה מֵעֵינֵי חֲכָמִים וּנְבוֹנִים וְגִלִּיתָ אֹתָם לְעוֹלָלִים׃ 26 אָכֵן אָבִי כֵּן הָיָה הָרָצוֹן לְפָנֶיךָ׃ 27 הַכֹּל נִמְסַר בְּיָדִי מֵאֵת אָבִי וְאֵין אִישׁ יֹדֵעַ אֶת־הַבֵּן זוּלָתִי הָאָב וְאֶת־הָאָב אֵין אִישׁ יֹדֵעַ זוּלָתִי הַבֵּן וְהַהוּא אֲשֶׁר חָפֵץ בּוֹ הַבֵּן לְגַלּוֹתוֹ לוֹ׃ 28 פְּנוּ־אֵלַי כָּל־עָמֵל וּמְסֻבָּל וַאֲנִי אֶתֵּן לָכֶם מַרְגּוֹעַ׃ 29 שְׂאוּ אֶת־עֻלִּי עֲלֵיכֶם וְלִמְדוּ מִמֶּנִּי כִּי־עָנָיו אָנֹכִי וְשַׁח לֵבָב וְתִמְצְאוּ מְנוּחָה לְנַפְשֹׁתֵיכֶם׃ 30 כִּי עֻלִּי רַךְ וּמַשָּׂאִי קָל׃