Yiddish
Hebrew
אידיש
1 ביסט שײן, געליבטע מײַן, ביסט שײן, דײַנע אױגן זײַנען טױבן פֿון דײַן שלײער אַדורך; דײַנע האָר װי אַ סטאַדע ציגן װאָס לאָזן זיך אַראָפּ פֿון באַרג גִלעָד. 2 דײַנע צײן װי אַ סטאַדע שאָף געטאָקטע, װאָס קומען אַרױף פֿון געװעש, װאָס צװילינגען זיך אַלע, און ניטאָ קײן פֿאַרװאַרפֿערין צװישן זײ. 3 װי אַ רױט פֿאָדים זײַנען דײַנע ליפּן, און דײַן מױל איז באַחֵנט; װי אַן אױפֿשניט מילגרױם איז דײַן שלײף פֿון דײַן שלײער אַדורך. 4 דײַן האַלדז װי דער טורעם פֿון דוד, אױף אָנצוקוקן געבױט – טױזנט פּאַנצערס הענגען אױף אים, אַלע שילדן פֿון די גיבורים. 5 דײַנע צװײ בריסט װי צװײ הירשלעך, צװילינגס פֿון אַ הירשין, װאָס פֿיטערן זיך צװישן די ליליען. 6 ביז פֿאַרװײען װעט דער טאָג און אַנטרינען װעלן די שאָטנס, װעל איך מיר גײן צום באַרג פֿון מירע, און צום בערגל פֿון װײַרױך. 7 ביסט אין גאַנצן שײן, געליבטע מײַן, און קײן פֿעלער איז אין דיר ניטאָ. 8 מיט מיר פֿון לבֿנון, מײַן כּלה, מיט מיר פֿון לבֿנון זאָלסטו קומען; װעסט אַראָפּקוקן פֿון שפּיץ פֿון אַַמָנָה, פֿון שפּיץ פֿון שׂניר און חרמון, פֿון די װױנונגען פֿון די לײבן, פֿון די בערג פֿון די לעמפּערטן. 9 האָסט ס׳האַרץ מיר געפֿאַנגען, שװעסטער מײַן כּלה, האָסט ס׳האַרץ מיר געפֿאַנגען מיט אײנעם פֿון דײַנע בליקן, מיט אײן שנור פֿון דײַנע האַלדזבענדער. 10 װי שײן איז דײַן ליבשאַפֿט, שװעסטער מײַן כּלה, װי בעסער דײַן ליבשאַפֿט פֿון װײַן, און דער רֵיח פֿון דײַנע אײלן, פֿון אַלערלײ בשׂמים! 11 האָניקזאַפֿט טריפֿן דײַנע ליפּן, מײַן כּלה, האָניק און מילך איז אונטער דײַן צונג, און דער רֵיח פֿון דײַנע קלײדער װי דער רֵיח פֿון לבֿנון. 12 אַ פֿאַרשלאָסענער גאָרטן איז מײַן שװעסטער מײַן כּלה, אַ פֿאַרשלאָסענער ברונעם, אַ פֿאַרחתמעטער קװאַל. 13 דײַנע צװײַגן – אַ סָוד מילגרױמען מיט טײַערע פֿרוכט, ציפּערבלומען מיט נאַרדן; 14 נאַרד און זאַפֿראַן, געװירצראָר און צימערינג מיט אַלערלײ װײַרױכבײמער, מירע און אַלאָען מיט אַלערלײ געקליבענע בשׂמים. 15 אַ גאָרטנקװאַל, אַ ברונעם לעבעדיקע װאַסער. און פֿלוסן פֿון לבֿנון. 16 דערװעק דיך, צפֿון-װינט, און קום, דו דָרום-װינט; בלאָז אױף מײַן גאָרטן, זײַנע בשׂמים זאָלן פֿליסן, זאָל קומען מײַן געליבטער אין זײַן גאָרטן, און עסן זײַן טײַערע פֿרוכט.
עברית
1 הִנָּ֨ךְ יָפָ֤ה רַעְיָתִי֙ הִנָּ֣ךְ יָפָ֔ה עֵינַ֣יִךְ יוֹנִ֔ים מִבַּ֖עַד לְצַמָּתֵ֑ךְ שַׂעְרֵךְ֙ כְּעֵ֣דֶר הָֽעִזִּ֔ים שֶׁגָּלְשׁ֖וּ מֵהַ֥ר גִּלְעָֽד׃ 2 שִׁנַּ֙יִךְ֙ כְּעֵ֣דֶר הַקְּצוּב֔וֹת שֶׁעָל֖וּ מִן־הָרַחְצָ֑ה שֶׁכֻּלָּם֙ מַתְאִימ֔וֹת וְשַׁכֻּלָ֖ה אֵ֥ין בָּהֶֽם׃ 3 כְּח֤וּט הַשָּׁנִי֙ שִׂפְתֹתַ֔יִךְ וּמִדְבָּרֵ֖יךְ נָאוֶ֑ה כְּפֶ֤לַח הָֽרִמּוֹן֙ רַקָּתֵ֔ךְ מִבַּ֖עַד לְצַמָּתֵֽךְ׃ 4 כְּמִגְדַּ֤ל דָּוִיד֙ צַוָּארֵ֔ךְ בָּנ֖וּי לְתַלְפִּיּ֑וֹת אֶ֤לֶף הַמָּגֵן֙ תָּל֣וּי עָלָ֔יו כֹּ֖ל שִׁלְטֵ֥י הַגִּבּוֹרִֽים׃ 5 שְׁנֵ֥י שָׁדַ֛יִךְ כִּשְׁנֵ֥י עֳפָרִ֖ים תְּאוֹמֵ֣י צְבִיָּ֑ה הָרוֹעִ֖ים בַּשּׁוֹשַׁנִּֽים׃ 6 עַ֤ד שֶׁיָּפ֙וּחַ֙ הַיּ֔וֹם וְנָ֖סוּ הַצְּלָלִ֑ים אֵ֤לֶךְ לִי֙ אֶל־הַ֣ר הַמּ֔וֹר וְאֶל־גִּבְעַ֖ת הַלְּבוֹנָֽה׃ 7 כֻּלָּ֤ךְ יָפָה֙ רַעְיָתִ֔י וּמ֖וּם אֵ֥ין בָּֽךְ׃   ס 8 אִתִּ֤י מִלְּבָנוֹן֙ כַּלָּ֔ה אִתִּ֖י מִלְּבָנ֣וֹן תָּב֑וֹאִי תָּשׁ֣וּרִי מֵרֹ֣אשׁ אֲמָנָ֗ה מֵרֹ֤אשׁ שְׂנִיר֙ וְחֶרְמ֔וֹן מִמְּעֹנ֣וֹת אֲרָי֔וֹת מֵֽהַרְרֵ֖י נְמֵרִֽים׃ 9 לִבַּבְתִּ֖נִי אֲחֹתִ֣י כַלָּ֑ה לִבַּבְתִּ֙ינִי֙ באחד מֵעֵינַ֔יִךְ בְּאַחַ֥ד עֲנָ֖ק מִצַּוְּרֹנָֽיִךְ׃ 10 מַה־יָּפ֥וּ דֹדַ֖יִךְ אֲחֹתִ֣י כַלָּ֑ה מַה־טֹּ֤בוּ דֹדַ֙יִךְ֙ מִיַּ֔יִן וְרֵ֥יחַ שְׁמָנַ֖יִךְ מִכָּל־בְּשָׂמִֽים׃ 11 נֹ֛פֶת תִּטֹּ֥פְנָה שִׂפְתוֹתַ֖יִךְ כַּלָּ֑ה דְּבַ֤שׁ וְחָלָב֙ תַּ֣חַת לְשׁוֹנֵ֔ךְ וְרֵ֥יחַ שַׂלְמֹתַ֖יִךְ כְּרֵ֥יחַ לְבָנֽוֹן׃   ס 12 גַּ֥ן נָע֖וּל אֲחֹתִ֣י כַלָּ֑ה גַּ֥ל נָע֖וּל מַעְיָ֥ן חָתֽוּם׃ 13 שְׁלָחַ֙יִךְ֙ פַּרְדֵּ֣ס רִמּוֹנִ֔ים עִ֖ם פְּרִ֣י מְגָדִ֑ים כְּפָרִ֖ים עִם־נְרָדִֽים׃ 14 נֵ֣רְדְּ וְכַרְכֹּ֗ם קָנֶה֙ וְקִנָּמ֔וֹן עִ֖ם כָּל־עֲצֵ֣י לְבוֹנָ֑ה מֹ֚ר וַאֲהָל֔וֹת עִ֖ם כָּל־רָאשֵׁ֥י בְשָׂמִֽים׃ 15 מַעְיַ֣ן גַּנִּ֔ים בְּאֵ֖ר מַ֣יִם חַיִּ֑ים וְנֹזְלִ֖ים מִן־לְבָנֽוֹן׃ 16 ע֤וּרִי צָפוֹן֙ וּב֣וֹאִי תֵימָ֔ן הָפִ֥יחִי גַנִּ֖י יִזְּל֣וּ בְשָׂמָ֑יו יָבֹ֤א דוֹדִי֙ לְגַנּ֔וֹ וְיֹאכַ֖ל פְּרִ֥י מְגָדָֽיו׃