Yiddish
Hebrew
אידיש
1 און גאָט האָט גערעדט צו משהן און צו אַהרֹנען, אַזױ צו זאָגן: 2 אַ מענטש, אַז אױף דער הױט פֿון זײַן לײַב װעט זײַן אַ געשװילעכץ, אָדער אַ גרינד, אָדער אַ פֿלעק, און װעט װערן אױף דער הױט פֿון זײַן לײַב װי אַן אױסשלאָג פֿון צרעת, זאָל ער געבראַכט װערן צו אַהרן דעם כֹּהן, אָדער צו אײנעם פֿון זײַנע קינדער די כֹּהנים. 3 און דער כֹּהן זאָל באַקוקן דעם אױסשלאָג אױף דער הױט פֿון לײַב, און אױב די האָר אױפֿן אױסשלאָג איז געװאָרן װײַס, און דאָס אױסזען פֿון דעם אױסשלאָג איז טיפער פֿון דער הױט, איז דאָס די פּלאָג פֿון צרעת; און אַז דער כֹּהן װעט אים זען, זאָל ער אים מאַכן פֿאַר אומרײן. 4 אױב אָבער דאָס איז אַ װײַסער פֿלעק אױף דער הױט פֿון זײַן לײַב, און זײַן אױסזען איז ניט טיפער פֿון דער הױט, און די האָר אױף אים איז ניט געװאָרן װײַס, זאָל דער כֹּהן אײַנשליסן דעם װאָס האָט דעם אױסשלאָג אױף זיבן טעג. 5 און אַז דער כֹּהן װעט אים באַקוקן אױפֿן זיבעטן טאָג, ערשט דער אױסשלאָג איז געבליבן בײַ זײַן אױסזען, דער אױסשלאָג האָט זיך ניט פֿאַרשפּרײט אױף דער הױט, זאָל אים דער כֹּהן אײַנשליסן אַ צװײט מאָל אױף זיבן טעג. 6 און אַז דער כֹּהן װעט אים באַקוקן אױפֿן זיבעטן טאָג אַ צװײט מאָל, ערשט דער אױסשלאָג איז מאַט, און דער אױסשלאָג האָט זיך ניט פֿאַרשפּרײט אױף דער הױט, זאָל אים דער כֹּהן מאַכן פֿאַר רײן; אַ גרינד איז דאָס; און ער זאָל װאַשן זײַנע קלײדער, און זײַן רײן. 7 אױב אָבער שפּרײטן װעט זיך פֿאַרשפּרײטן דער גרינד אױף דער הױט נאָכדעם װי ער האָט זיך געװיזן צום כֹּהן פֿאַר זײַן רײניקונג, זאָל ער זיך װײַזן צום כֹּהן אַ צװײט מאָל. 8 און אַז דער כֹּהן װעט זען, ערשט דער גרינד האָט זיך פֿאַרשפּרײט אױף דער הױט, זאָל דער כֹּהן אים מאַכן פֿאַר אומרײן; צרעת איז דאָס.
9 אַז די פּלאָג פֿון צרעת װעט זײַן אױף אַ מענטשן, זאָל ער געבראַכט װערן צום כֹּהן. 10 און אַז דער כֹּהן װעט זען, ערשט אַ װײַסע געשװילעכץ איז אױף דער הױט, און זי האָט פֿאַרקערט די האָר אין װײַס, און אַן אָנװוּקס פֿון װילדפֿלײש איז אױף דער געשװילעכץ, 11 איז דאָס אַן אַלטע צרעת אױף דער הױט פֿון זײַן לײַב, און דער כֹּהן זאָל אים מאַכן פֿאַר אומרײן; ער דאַרף אים ניט אײַנשליסן, װאָרום ער איז אומרײן. 12 און אױב אױסברעכן װעט אױסברעכן די צרעת אױף דער הױט, און די צרעת װעט באַדעקן די גאַנצע הױט פֿון דעם װאָס האָט דעם אױסשלאָג פֿון קאָפּ ביז די פֿיס, װוּ נאָר די אױגן פֿון כֹּהן גיבן אַ קוק, 13 איז, אַז דער כֹּהן װעט זען, ערשט די צרעת האָט באַדעקט זײַן גאַנצן לײַב, זאָל ער מאַכן דעם װאָס האָט דעם אױסשלאָג פֿאַר רײן; ער איז אין גאַנצן געװאָרן װײַס, איז ער רײן. 14 אָבער דעם טאָג װאָס עס באַװײַזט זיך אױף אים װילדפֿלײש, זאָל ער װערן אומרײן. 15 און אַז דער כֹּהן װעט זען דאָס װילדפֿלײש, זאָל ער אים מאַכן פֿאַר אומרײן; װילדפֿלײש דאָס איז אומרײן; צרעת איז דאָס. 16 אױב אָבער דאָס װילדפֿלײש װעט װידער װערן װײַס, זאָל ער קומען צום כֹּהן. 17 און אַז דער כֹּהן װעט אים באַקוקן, ערשט דער אױסשלאָג איז געװאָרן װײַס, זאָל דער כֹּהן מאַכן דעם װאָס האָט דעם אױסשלאָג, פֿאַר רײן; ער איז רײן.
18 און אַ לײַב, אַז בײַ אים אױף זײַן הױט װעט זײַן אַן אױסשיט, און ער װעט פֿאַרהײלט װערן, 19 און אױף דעם אָרט פֿון דעם אױסשיט װעט װערן אַ װײַסע געשװילעכץ, אָדער אַ רױטלעך װײַסער פֿלעק, זאָל ער באַװיזן װערן צום כֹּהן. 20 און אַז דער כֹּהן װעט זען, ערשט דאָס אױסזען דערפֿון איז נידעריקער פֿון דער הױט, און די האָר דערױף איז געװאָרן װײַס, זאָל דער כֹּהן אים מאַכן פֿאַר אומרײן; די פּלאָג פֿון צרעת איז דאָס, װאָס האָט אױסגעבראָכן אױף דעם אױסשיט. 21 און אַז דער כֹּהן װעט עס באַקוקן, ערשט װײַסע האָר איז דערױף ניטאָ, און עס איז ניט נידעריקער פֿון דער הױט, און עס איז מאַט, זאָל אים דער כֹּהן אײַנשליסן אױף זיבן טעג. 22 אױב אָבער שפּרײטן װעט עס זיך פֿאַרשפּרײטן אױף דער הױט, זאָל דער כֹּהן אים מאַכן פֿאַר אומרײן; די פּלאָג איז דאָס. 23 און אױב דער פֿלעק שטײט אױף זײַן אָרט, ער האָט זיך ניט פֿאַרשפּרײט, איז דאָס דער צײכן פֿון דעם אױסשיט, און דער כֹּהן זאָל אים מאַכן פֿאַר רײן. 24 אָדער אַ לײַב, אַז אױף זײַן הױט װעט זײַן אַ ברען פֿון פֿײַער, און דער אָנװוּקס פֿון דעם ברען װעט װערן אַ רױטלעך װײַסער אָדער אַ װײַסער פֿלעק, 25 און דער כֹּהן װעט עס באַקוקן, ערשט די האָר אױף דעם פֿלעק איז געװאָרן װײַס, און דאָס אױסזען דערפֿון איז טיפער פֿון דער הױט, איז דאָס אַ צרעת װאָס האָט אױסגעבראָכן אױפֿן ברען, און דער כֹּהן זאָל אים מאַכן פֿאַר אומרײן; די פּלאָג פֿון צרעת איז דאָס. 26 אױב אָבער דער כֹּהן װעט עס באַקוקן, ערשט װײַסע האָר איז אױפֿן פלעק ניטאָ, און עס איז ניט נידעריקער פֿון דער הױט, און עס איז מאַט, זאָל אים דער כֹּהן אײַנשליסן אױף זיבן טעג. 27 און דער כֹּהן זאָל אים באַקוקן אױפֿן זיבעטן טאָג; אױב שפּרײטן האָט עס זיך פֿאַרשפּרײט אױף דער הױט, זאָל אים דער כֹּהן מאַכן פֿאַר אומרײן; די פּלאָג פֿון צרעת איז דאָס. 28 אױב אָבער דער פֿלעק שטײט אױף זײַן אָרט, עס האָט זיך ניט פֿאַרשפּרײט אױף דער הױט, און עס איז מאַט, איז דאָס אַ געשװילעכץ פֿון דעם ברען, און דער כֹּהן זאָל אים מאַכן פֿאַר רײן; װאָרום דער צײכן פֿון דעם ברען איז דאָס.
29 און אַ מאַן אָדער אַ פֿרױ, אַז בײַ זײ װעט זײַן אַן אױסשלאָג אױפֿן קאָפּ אָדער אין באָרד, 30 און דער כֹּהן װעט באַקוקן דעם אױסשלאָג, ערשט דאָס אױסזען דערפֿון איז טיפער פֿון דער הױט, און דערױף איז געלע דינע האָר, זאָל דער כֹּהן אים מאַכן פֿאַר אומרײן; שלעכטע קרעץ איז דאָס, צרעת פֿון קאָפּ אָדער פֿון באָרד איז דאָס. 31 און אַז דער כֹּהן װעט באַקוקן דעם אױסשלאָג פֿון די שלעכטע קרעץ, ערשט זײַן אױסזען איז ניט טיפער פֿון דער הױט, און שװאַרצע האָר איז דערױף ניטאָ, זאָל דער כֹּהן אײַנשליסן דעם װאָס האָט דעם אױסשלאָג פֿון די שלעכטע קרעץ, אױף זיבן טעג. 32 און אַז דער כֹּהן װעט באַקוקן דעם אױסשלאָג אױפֿן זיבעטן טאָג, ערשט די שלעכטע קרעץ האָבן זיך ניט פֿאַרשפּרײט, און געלע האָר איז דערױף ניטאָ, און דאָס אױסזען פֿון די שלעכטע קרעץ איז ניט טיפער פֿון דער הױט, 33 זאָל ער זיך אָפּגאָלן, און די שלעכטע קרעץ זאָל ער ניט אָפּגאָלן; און דער כֹּהן זאָל אײַנשליסן דעם װאָס האָט די שלעכטע קרעץ אַ צװײט מאָל אױף זיבן טעג. 34 און אַז דער כֹּהן װעט באַקוקן די שלעכטע קרעץ אױפֿן זיבעטן טאָג, ערשט די שלעכטע קרעץ האָבן זיך ניט פֿאַרשפּרײט אױף דער הױט, און זײער אױסזען איז ניט טיפער פֿון דער הױט, זאָל אים דער כֹּהן מאַכן פֿאַר רײן; און ער זאָל װאַשן זײַנע קלײדער, און זײַן רײן. 35 אױב אָבער שפּרײטן װעלן זיך פֿאַרשפּרײטן די שלעכטע קרעץ אױף דער הױט נאָך זײַן רײניקונג, 36 און דער כֹּהן װעט אים באַקוקן, ערשט די שלעכטע קרעץ האָבן זיך פֿאַרשפּרײט אױף דער הױט, דאַרף דער כֹּהן ניט זוכן קײן געלע האָר: ער איז אומרײן. 37 אױבּ אָבּער די שלעכטע קרעץ זײַנען געבּליבּן בּײַ זײער אױסזען, אוּן שװאַרצע האָר איז אױסגעװאַקסן דערױף, זײַנען די שלעכטע קרעץ פֿאַרהײלט; ער איז רײן, אוּן דער כֹּהן זאָל אים מאַכן פֿאַר רײן. 38 אוּן אַ מאַן אָדער אַ פרוי, אַז אויף דער הויט פוּן זייער לייבּ וועלן זיין פלעקן, ווייסע פלעקן, 39 אוּן דער כֹּהן וועט אַ קוּק טאָן, ערשט די פלעקן אויף דער הויט פוּן זייער לייבּ זיינען מאַט ווייס, איז דאָס אַ לישאַי וואָס האָט אויסגעבּראָכן אויף דער הויט; ער איז ריין. 40 און אַ מאַן, אַז זײַן קאָפּ װעט אױסקריכן, האָט ער אַ פּליך; ער איז רײן. 41 און אױב זײַן קאָפּ װעט אױסקריכן צו דער זײַט פֿון זײַן פּנים, האָט ער אַ פאָדערפּליך; ער איז רײן. 42 אױב אָבער אױף דעם הינטערפּליך אָדער אױף דעם פאָדערפּליך װעט זײַן אַ רױטלעך װײַסער אױסשלאָג, איז דאָס אַ צרעת װאָס ברעכט אױס אױף זײַן פאָדערפּליך אָדער אױף זײַן הינטערפּליך. 43 און אַז דער כֹּהן װעט אים באַקוקן, ערשט די געשװילעכץ פֿון דעם אױסשלאָג איז רױטלעך װײַס אױף זײַן הינטערפּליך אָדער אױף זײַן פאָדערפּליך, אַזױ װי דאָס אױסזען פֿון צרעת אױף דער הױט פֿון לײַב, 44 איז ער אַ מאַן אַ מצוֹרע; אומרײן איז ער; פֿאַר אומרײן זאָל אים מאַכן דער כֹּהן; ער האָט די פּלאָג אױף זײַן קאָפּ. 45 און דער מצוֹרע װאָס די פּלאָג איז אױף אים, זײַנע קלײדער זאָלן זײַן צעריסן, און זײַן קאָפּ זאָל זײַן פֿאַרװאַקסן, און זײַן אױבערשטע ליפּ זאָל ער פֿאַרדעקן, און טמא! טמא! זאָל ער אױסרופֿן. 46 אַלע טעג װאָס די פּלאָג איז אױף אים, זאָל ער זײַן אומרײן; אומרײן איז ער; אַלײן זאָל ער זיצן, אױסן לאַגער זאָל זײַן זײַן װוינונג. 47 און אַז די פּלאָג פֿון צרעת װעט זײַן אין אַ בגד, אין אַ װאָלענעם בגד, אָדער אין אַ פֿלאַקסענעם בגד, 48 אָדער אין גרונטװעב, אָדער אין דורכװאַרף, פֿון פֿלאַקס, צי פֿון װאָל, אָדער אין אַ פֿעל, אָדער אין װאָסער עס איז אַרבעט פֿון פֿעל; 49 אן דער אױסשלאָג װעט זײַן גרינלעך אָדער רױטלעך אין דעם בגד, אָדער אין דעם פֿעל, אָדער אין דעם גרונטװעב, אָדער אין דעם דורכװאַרף, אָדער אין װאָסער עס איז זאַך פֿון פֿעל, איז דאָס די פּלאָג פֿון צרעת, און עס זאָל באַװיזן װערן צום כֹּהן. 50 און אַז דער כֹּהן װעט באַקוקן דעם אױסשלאָג, זאָל ער אײַנשליסן דאָס װאָס האָט דעם אױסשלאָג, אױף זיבן טעג. 51 און אַז ער װעט זען דעם אוסישלאָג אױפֿן זיבעטן טאָג, אַז דער אױסשלאָג האָט זיך פֿאַרשפּרײט אין דעם בגד, אָדער אין דעם גרונטװעב, אָדער אין דעם דורכװאַרף, אָדער אין דעם פֿעל – װאָס נאָר פֿאַר אַן אַרבעט עס איז געמאַכט פֿון פֿעל – איז דער אױסשלאָג אַן עסיקע צרעת; אומרײן איז ער. 52 און מע זאָל פֿאַרברענען דעם בגד, אָדער דעם גרונטװעב, אָדער דעם דורכװאַרף, פֿון װאָל צי פֿון פֿלאַקס, אָדער װאָס נאָר פֿאַר אַ זאַך פֿון פֿעל װאָס דער אױסשלאָג װעט זײַן דערין; װאָרום אַן עסיקע צרעת איז דאָס; אין פֿײַער מוז עס פֿאַרברענט װערן. 53 אױב אָבער דער כֹּהן װעט זען, ערשט דער אױסשלאָג האָט זיך ניט פֿאַרשפּרײט אין דעם בגד, אָדער אין דעם גרונטװעב, אָדער אין דעם דורכװאַרף אָדער אין װאָסער עס איז זאַך פֿון פֿעל, 54 זאָל דער כֹּהן הײסן מע זאָל װאַשן דאָס װאָס דער אױסשלאָג איז דערין, און ער זאָל עס אײַנשליסן אַ צװײט מאָל אױף זיבן טעג. 55 און אַז דער כֹּהן װעט זען, נאָכדעם װי מע האָט געװאַשן דעם אױסשלאָג, ערשט דער אױסשלאָג האָט ניט געביטן זײַן אָנבליק, הגם דער אױסשלאָג האָט זיך ניט פֿאַרשפּרײט, איז דאָס אומרײן; אין פֿײַער זאָלסטו עס פֿאַרברענען. אַן אױסעסונג איז דאָס, סײַ דאָס איז אױף דער לינקער זײַט, סײַ אױף דער רעכטער. 56 און אױב דער כֹּהן װעט זען, ערשט דער אױסשלאָג איז געװאָרן מאַט נאָכדעם װי מע האָט אים געװאַשן, זאָל ער אים אַראָפּרײַסן פֿון דעם בגד, אָדער פֿון דעם פֿעל, אָדער פֿון דעם גרונטװעב, אָדער פֿון דעם דורכװאַרף. 57 און אױב ער װעט זיך װידער באַװײַזן אין דעם בגד, אָדער אין דעם גרונטװעב, אָדער אין דעם דורכװאַרף, אָדער אין װאָסער עס איז זאַך פֿון פֿעל – ברעכט דאָס אױס; זאָלסטו אין פֿײַער פֿאַרברענען דאָס װאָס דער אױסשלאָג איז דערין. 58 און דער בגד, אָדער דער גרונטװעב, אָדער דער דורכװאַרף, אָדער װאָסער עס איז זאַך פֿון פֿעל, װאָס דו װעסט װאַשן און דער אױסשלאָג װעט זיך אָפּטאָן דערפֿון, זאָל געװאַשן װערן אַ צװײט מאָל, און זײַן רײן. 59 דאָס איז דער דין פֿון דער פּלאָג פֿון צרעת אין אַ בגד פֿון װאָל אָדער פֿלאַקס, אָדער אין גרונטװעב, אָדער אין דורכװאַרף, אָדער אין װאָסער עס איז זאַך פֿון פֿעל, דאָס צו מאַכן פֿאַר רײן, אָדער דאָס צו מאַכן פֿאַר אומרײן.
עברית
1 וַיְדַבֵּ֣ר יְהוָ֔ה אֶל־מֹשֶׁ֥ה וְאֶֽל־אַהֲרֹ֖ן לֵאמֹֽר׃ 2 אָדָ֗ם כִּֽי־יִהְיֶ֤ה בְעוֹר־בְּשָׂרוֹ֙ שְׂאֵ֤ת אֽוֹ־סַפַּ֙חַת֙ א֣וֹ בַהֶ֔רֶת וְהָיָ֥ה בְעוֹר־בְּשָׂר֖וֹ לְנֶ֣גַע צָרָ֑עַת וְהוּבָא֙ אֶל־אַהֲרֹ֣ן הַכֹּהֵ֔ן א֛וֹ אֶל־אַחַ֥ד מִבָּנָ֖יו הַכֹּהֲנִֽים׃ 3 וְרָאָ֣ה הַכֹּהֵ֣ן אֶת־הַנֶּ֣גַע בְּעֽוֹר־הַ֠בָּשָׂר וְשֵׂעָ֨ר בַּנֶּ֜גַע הָפַ֣ךְ לָבָ֗ן וּמַרְאֵ֤ה הַנֶּ֙גֶע֙ עָמֹק֙ מֵע֣וֹר בְּשָׂר֔וֹ נֶ֥גַע צָרַ֖עַת ה֑וּא וְרָאָ֥הוּ הַכֹּהֵ֖ן וְטִמֵּ֥א אֹתֽוֹ׃ 4 וְאִם־בַּהֶרֶת֩ לְבָנָ֨ה הִ֜וא בְּע֣וֹר בְּשָׂר֗וֹ וְעָמֹק֙ אֵין־מַרְאֶ֣הָ מִן־הָע֔וֹר וּשְׂעָרָ֖ה לֹא־הָפַ֣ךְ לָבָ֑ן וְהִסְגִּ֧יר הַכֹּהֵ֛ן אֶת־הַנֶּ֖גַע שִׁבְעַ֥ת יָמִֽים׃ 5 וְרָאָ֣הוּ הַכֹּהֵן֮ בַּיּ֣וֹם הַשְּׁבִיעִי֒ וְהִנֵּ֤ה הַנֶּ֙גַע֙ עָמַ֣ד בְּעֵינָ֔יו לֹֽא־פָשָׂ֥ה הַנֶּ֖גַע בָּע֑וֹר וְהִסְגִּיר֧וֹ הַכֹּהֵ֛ן שִׁבְעַ֥ת יָמִ֖ים שֵׁנִֽית׃ 6 וְרָאָה֩ הַכֹּהֵ֨ן אֹת֜וֹ בַּיּ֣וֹם הַשְּׁבִיעִי֮ שֵׁנִית֒ וְהִנֵּה֙ כֵּהָ֣ה הַנֶּ֔גַע וְלֹא־פָשָׂ֥ה הַנֶּ֖גַע בָּע֑וֹר וְטִהֲר֤וֹ הַכֹּהֵן֙ מִסְפַּ֣חַת הִ֔יא וְכִבֶּ֥ס בְּגָדָ֖יו וְטָהֵֽר׃ 7 וְאִם־פָּשֹׂ֨ה תִפְשֶׂ֤ה הַמִּסְפַּ֙חַת֙ בָּע֔וֹר אַחֲרֵ֧י הֵרָאֹת֛וֹ אֶל־הַכֹּהֵ֖ן לְטָהֳרָת֑וֹ וְנִרְאָ֥ה שֵׁנִ֖ית אֶל־הַכֹּהֵֽן׃ 8 וְרָאָה֙ הַכֹּהֵ֔ן וְהִנֵּ֛ה פָּשְׂתָ֥ה הַמִּסְפַּ֖חַת בָּע֑וֹר וְטִמְּא֥וֹ הַכֹּהֵ֖ן צָרַ֥עַת הִֽוא׃   פ
9 נֶ֣גַע צָרַ֔עַת כִּ֥י תִהְיֶ֖ה בְּאָדָ֑ם וְהוּבָ֖א אֶל־הַכֹּהֵֽן׃ 10 וְרָאָ֣ה הַכֹּהֵ֗ן וְהִנֵּ֤ה שְׂאֵת־לְבָנָה֙ בָּע֔וֹר וְהִ֕יא הָפְכָ֖ה שֵׂעָ֣ר לָבָ֑ן וּמִֽחְיַ֛ת בָּשָׂ֥ר חַ֖י בַּשְׂאֵֽת׃ 11 צָרַ֨עַת נוֹשֶׁ֤נֶת הִוא֙ בְּע֣וֹר בְּשָׂר֔וֹ וְטִמְּא֖וֹ הַכֹּהֵ֑ן לֹ֣א יַסְגִּרֶ֔נּוּ כִּ֥י טָמֵ֖א הֽוּא׃ 12 וְאִם־פָּר֨וֹחַ תִּפְרַ֤ח הַצָּרַ֙עַת֙ בָּע֔וֹר וְכִסְּתָ֣ה הַצָּרַ֗עַת אֵ֚ת כָּל־ע֣וֹר הַנֶּ֔גַע מֵרֹאשׁ֖וֹ וְעַד־רַגְלָ֑יו לְכָל־מַרְאֵ֖ה עֵינֵ֥י הַכֹּהֵֽן׃ 13 וְרָאָ֣ה הַכֹּהֵ֗ן וְהִנֵּ֨ה כִסְּתָ֤ה הַצָּרַ֙עַת֙ אֶת־כָּל־בְּשָׂר֔וֹ וְטִהַ֖ר אֶת־הַנָּ֑גַע כֻּלּ֛וֹ הָפַ֥ךְ לָבָ֖ן טָה֥וֹר הֽוּא׃ 14 וּבְי֨וֹם הֵרָא֥וֹת בּ֛וֹ בָּשָׂ֥ר חַ֖י יִטְמָֽא׃ 15 וְרָאָ֧ה הַכֹּהֵ֛ן אֶת־הַבָּשָׂ֥ר הַחַ֖י וְטִמְּא֑וֹ הַבָּשָׂ֥ר הַחַ֛י טָמֵ֥א ה֖וּא צָרַ֥עַת הֽוּא׃ 16 א֣וֹ כִ֥י יָשׁ֛וּב הַבָּשָׂ֥ר הַחַ֖י וְנֶהְפַּ֣ךְ לְלָבָ֑ן וּבָ֖א אֶל־הַכֹּהֵֽן׃ 17 וְרָאָ֙הוּ֙ הַכֹּהֵ֔ן וְהִנֵּ֛ה נֶהְפַּ֥ךְ הַנֶּ֖גַע לְלָבָ֑ן וְטִהַ֧ר הַכֹּהֵ֛ן אֶת־הַנֶּ֖גַע טָה֥וֹר הֽוּא׃   פ
18 וּבָשָׂ֕ר כִּֽי־יִהְיֶ֥ה בֽוֹ־בְעֹר֖וֹ שְׁחִ֑ין וְנִרְפָּֽא׃ 19 וְהָיָ֞ה בִּמְק֤וֹם הַשְּׁחִין֙ שְׂאֵ֣ת לְבָנָ֔ה א֥וֹ בַהֶ֖רֶת לְבָנָ֣ה אֲדַמְדָּ֑מֶת וְנִרְאָ֖ה אֶל־הַכֹּהֵֽן׃ 20 וְרָאָ֣ה הַכֹּהֵ֗ן וְהִנֵּ֤ה מַרְאֶ֙הָ֙ שָׁפָ֣ל מִן־הָע֔וֹר וּשְׂעָרָ֖הּ הָפַ֣ךְ לָבָ֑ן וְטִמְּא֧וֹ הַכֹּהֵ֛ן נֶֽגַע־צָרַ֥עַת הִ֖וא בַּשְּׁחִ֥ין פָּרָֽחָה׃ 21 וְאִ֣ם יִרְאֶ֣נָּה הַכֹּהֵ֗ן וְהִנֵּ֤ה אֵֽין־בָּהּ֙ שֵׂעָ֣ר לָבָ֔ן וּשְׁפָלָ֥ה אֵינֶ֛נָּה מִן־הָע֖וֹר וְהִ֣יא כֵהָ֑ה וְהִסְגִּיר֥וֹ הַכֹּהֵ֖ן שִׁבְעַ֥ת יָמִֽים׃ 22 וְאִם־פָּשֹׂ֥ה תִפְשֶׂ֖ה בָּע֑וֹר וְטִמֵּ֧א הַכֹּהֵ֛ן אֹת֖וֹ נֶ֥גַע הִֽוא׃ 23 וְאִם־תַּחְתֶּ֜יהָ תַּעֲמֹ֤ד הַבַּהֶ֙רֶת֙ לֹ֣א פָשָׂ֔תָה צָרֶ֥בֶת הַשְּׁחִ֖ין הִ֑וא וְטִהֲר֖וֹ הַכֹּהֵֽן׃   ס 24 א֣וֹ בָשָׂ֔ר כִּֽי־יִהְיֶ֥ה בְעֹר֖וֹ מִכְוַת־אֵ֑שׁ וְֽהָיְתָ֞ה מִֽחְיַ֣ת הַמִּכְוָ֗ה בַּהֶ֛רֶת לְבָנָ֥ה אֲדַמְדֶּ֖מֶת א֥וֹ לְבָנָֽה׃ 25 וְרָאָ֣ה אֹתָ֣הּ הַכֹּהֵ֡ן וְהִנֵּ֣ה נֶהְפַּךְ֩ שֵׂעָ֨ר לָבָ֜ן בַּבַּהֶ֗רֶת וּמַרְאֶ֙הָ֙ עָמֹ֣ק מִן־הָע֔וֹר צָרַ֣עַת הִ֔וא בַּמִּכְוָ֖ה פָּרָ֑חָה וְטִמֵּ֤א אֹתוֹ֙ הַכֹּהֵ֔ן נֶ֥גַע צָרַ֖עַת הִֽוא׃ 26 וְאִ֣ם יִרְאֶ֣נָּה הַכֹּהֵ֗ן וְהִנֵּ֤ה אֵֽין־בַּבֶּהֶ֙רֶת֙ שֵׂעָ֣ר לָבָ֔ן וּשְׁפָלָ֥ה אֵינֶ֛נָּה מִן־הָע֖וֹר וְהִ֣וא כֵהָ֑ה וְהִסְגִּיר֥וֹ הַכֹּהֵ֖ן שִׁבְעַ֥ת יָמִֽים׃ 27 וְרָאָ֥הוּ הַכֹּהֵ֖ן בַּיּ֣וֹם הַשְּׁבִיעִ֑י אִם־פָּשֹׂ֤ה תִפְשֶׂה֙ בָּע֔וֹר וְטִמֵּ֤א הַכֹּהֵן֙ אֹת֔וֹ נֶ֥גַע צָרַ֖עַת הִֽוא׃ 28 וְאִם־תַּחְתֶּיהָ֩ תַעֲמֹ֨ד הַבַּהֶ֜רֶת לֹא־פָשְׂתָ֤ה בָעוֹר֙ וְהִ֣וא כֵהָ֔ה שְׂאֵ֥ת הַמִּכְוָ֖ה הִ֑וא וְטִֽהֲרוֹ֙ הַכֹּהֵ֔ן כִּֽי־צָרֶ֥בֶת הַמִּכְוָ֖ה הִֽוא׃   פ
29 וְאִישׁ֙ א֣וֹ אִשָּׁ֔ה כִּֽי־יִהְיֶ֥ה ב֖וֹ נָ֑גַע בְּרֹ֖אשׁ א֥וֹ בְזָקָֽן׃ 30 וְרָאָ֨ה הַכֹּהֵ֜ן אֶת־הַנֶּ֗גַע וְהִנֵּ֤ה מַרְאֵ֙הוּ֙ עָמֹ֣ק מִן־הָע֔וֹר וּב֛וֹ שֵׂעָ֥ר צָהֹ֖ב דָּ֑ק וְטִמֵּ֨א אֹת֤וֹ הַכֹּהֵן֙ נֶ֣תֶק ה֔וּא צָרַ֧עַת הָרֹ֛אשׁ א֥וֹ הַזָּקָ֖ן הֽוּא׃ 31 וְכִֽי־יִרְאֶ֨ה הַכֹּהֵ֜ן אֶת־נֶ֣גַע הַנֶּ֗תֶק וְהִנֵּ֤ה אֵין־מַרְאֵ֙הוּ֙ עָמֹ֣ק מִן־הָע֔וֹר וְשֵׂעָ֥ר שָׁחֹ֖ר אֵ֣ין בּ֑וֹ וְהִסְגִּ֧יר הַכֹּהֵ֛ן אֶת־נֶ֥גַע הַנֶּ֖תֶק שִׁבְעַ֥ת יָמִֽים׃ 32 וְרָאָ֨ה הַכֹּהֵ֣ן אֶת־הַנֶּגַע֮ בַּיּ֣וֹם הַשְּׁבִיעִי֒ וְהִנֵּה֙ לֹא־פָשָׂ֣ה הַנֶּ֔תֶק וְלֹא־הָ֥יָה ב֖וֹ שֵׂעָ֣ר צָהֹ֑ב וּמַרְאֵ֣ה הַנֶּ֔תֶק אֵ֥ין עָמֹ֖ק מִן־הָעֽוֹר׃ 33 וְהִ֨תְגַּלָּ֔ח וְאֶת־הַנֶּ֖תֶק לֹ֣א יְגַלֵּ֑חַ וְהִסְגִּ֨יר הַכֹּהֵ֧ן אֶת־הַנֶּ֛תֶק שִׁבְעַ֥ת יָמִ֖ים שֵׁנִֽית׃ 34 וְרָאָה֩ הַכֹּהֵ֨ן אֶת־הַנֶּ֜תֶק בַּיּ֣וֹם הַשְּׁבִיעִ֗י וְ֠הִנֵּה לֹא־פָשָׂ֤ה הַנֶּ֙תֶק֙ בָּע֔וֹר וּמַרְאֵ֕הוּ אֵינֶ֥נּוּ עָמֹ֖ק מִן־הָע֑וֹר וְטִהַ֤ר אֹתוֹ֙ הַכֹּהֵ֔ן וְכִבֶּ֥ס בְּגָדָ֖יו וְטָהֵֽר׃ 35 וְאִם־פָּשֹׂ֥ה יִפְשֶׂ֛ה הַנֶּ֖תֶק בָּע֑וֹר אַחֲרֵ֖י טָהֳרָתֽוֹ׃ 36 וְרָאָ֙הוּ֙ הַכֹּהֵ֔ן וְהִנֵּ֛ה פָּשָׂ֥ה הַנֶּ֖תֶק בָּע֑וֹר לֹֽא־יְבַקֵּ֧ר הַכֹּהֵ֛ן לַשֵּׂעָ֥ר הַצָּהֹ֖ב טָמֵ֥א הֽוּא׃ 37 וְאִם־בְּעֵינָיו֩ עָמַ֨ד הַנֶּ֜תֶק וְשֵׂעָ֨ר שָׁחֹ֧ר צָֽמַח־בּ֛וֹ נִרְפָּ֥א הַנֶּ֖תֶק טָה֣וֹר ה֑וּא וְטִהֲר֖וֹ הַכֹּהֵֽן׃   ס 38 וְאִישׁ֙ אֽוֹ־אִשָּׁ֔ה כִּֽי־יִהְיֶ֥ה בְעוֹר־בְּשָׂרָ֖ם בֶּהָרֹ֑ת בֶּהָרֹ֖ת לְבָנֹֽת׃ 39 וְרָאָ֣ה הַכֹּהֵ֗ן וְהִנֵּ֧ה בְעוֹר־בְּשָׂרָ֛ם בֶּהָרֹ֖ת כֵּה֣וֹת לְבָנֹ֑ת בֹּ֥הַק ה֛וּא פָּרַ֥ח בָּע֖וֹר טָה֥וֹר הֽוּא׃   ס 40 וְאִ֕ישׁ כִּ֥י יִמָּרֵ֖ט רֹאשׁ֑וֹ קֵרֵ֥חַ ה֖וּא טָה֥וֹר הֽוּא׃ 41 וְאִם֙ מִפְּאַ֣ת פָּנָ֔יו יִמָּרֵ֖ט רֹאשׁ֑וֹ גִּבֵּ֥חַ ה֖וּא טָה֥וֹר הֽוּא׃ 42 וְכִֽי־יִהְיֶ֤ה בַקָּרַ֙חַת֙ א֣וֹ בַגַּבַּ֔חַת נֶ֖גַע לָבָ֣ן אֲדַמְדָּ֑ם צָרַ֤עַת פֹּרַ֙חַת֙ הִ֔וא בְּקָרַחְתּ֖וֹ א֥וֹ בְגַבַּחְתּֽוֹ׃ 43 וְרָאָ֨ה אֹת֜וֹ הַכֹּהֵ֗ן וְהִנֵּ֤ה שְׂאֵת־הַנֶּ֙גַע֙ לְבָנָ֣ה אֲדַמְדֶּ֔מֶת בְּקָרַחְתּ֖וֹ א֣וֹ בְגַבַּחְתּ֑וֹ כְּמַרְאֵ֥ה צָרַ֖עַת ע֥וֹר בָּשָֽׂר׃ 44 אִישׁ־צָר֥וּעַ ה֖וּא טָמֵ֣א ה֑וּא טַמֵּ֧א יְטַמְּאֶ֛נּוּ הַכֹּהֵ֖ן בְּרֹאשׁ֥וֹ נִגְעֽוֹ׃ 45 וְהַצָּר֜וּעַ אֲשֶׁר־בּ֣וֹ הַנֶּ֗גַע בְּגָדָ֞יו יִהְי֤וּ פְרֻמִים֙ וְרֹאשׁוֹ֙ יִהְיֶ֣ה פָר֔וּעַ וְעַל־שָׂפָ֖ם יַעְטֶ֑ה וְטָמֵ֥א טָמֵ֖א יִקְרָֽא׃ 46 כָּל־יְמֵ֞י אֲשֶׁ֨ר הַנֶּ֥גַע בּ֛וֹ יִטְמָ֖א טָמֵ֣א ה֑וּא בָּדָ֣ד יֵשֵׁ֔ב מִח֥וּץ לַֽמַּחֲנֶ֖ה מוֹשָׁבֽוֹ׃   ס 47 וְהַבֶּ֕גֶד כִּֽי־יִהְיֶ֥ה ב֖וֹ נֶ֣גַע צָרָ֑עַת בְּבֶ֣גֶד צֶ֔מֶר א֖וֹ בְּבֶ֥גֶד פִּשְׁתִּֽים׃ 48 א֤וֹ בִֽשְׁתִי֙ א֣וֹ בְעֵ֔רֶב לַפִּשְׁתִּ֖ים וְלַצָּ֑מֶר א֣וֹ בְע֔וֹר א֖וֹ בְּכָל־מְלֶ֥אכֶת עֽוֹר׃ 49 וְהָיָ֨ה הַנֶּ֜גַע יְרַקְרַ֣ק א֣וֹ אֲדַמְדָּ֗ם בַּבֶּגֶד֩ א֨וֹ בָע֜וֹר אֽוֹ־בַשְּׁתִ֤י אוֹ־בָעֵ֙רֶב֙ א֣וֹ בְכָל־כְּלִי־ע֔וֹר נֶ֥גַע צָרַ֖עַת ה֑וּא וְהָרְאָ֖ה אֶת־הַכֹּהֵֽן׃ 50 וְרָאָ֥ה הַכֹּהֵ֖ן אֶת־הַנָּ֑גַע וְהִסְגִּ֥יר אֶת־הַנֶּ֖גַע שִׁבְעַ֥ת יָמִֽים׃ 51 וְרָאָ֨ה אֶת־הַנֶּ֜גַע בַּיּ֣וֹם הַשְּׁבִיעִ֗י כִּֽי־פָשָׂ֤ה הַנֶּ֙גַע֙ בַּ֠בֶּגֶד אֽוֹ־בַשְּׁתִ֤י אֽוֹ־בָעֵ֙רֶב֙ א֣וֹ בָע֔וֹר לְכֹ֛ל אֲשֶׁר־יֵעָשֶׂ֥ה הָע֖וֹר לִמְלָאכָ֑ה צָרַ֧עַת מַמְאֶ֛רֶת הַנֶּ֖גַע טָמֵ֥א הֽוּא׃ 52 וְשָׂרַ֨ף אֶת־הַבֶּ֜גֶד א֥וֹ אֶֽת־הַשְּׁתִ֣י א֣וֹ אֶת־הָעֵ֗רֶב בַּצֶּ֙מֶר֙ א֣וֹ בַפִּשְׁתִּ֔ים א֚וֹ אֶת־כָּל־כְּלִ֣י הָע֔וֹר אֲשֶׁר־יִהְיֶ֥ה ב֖וֹ הַנָּ֑גַע כִּֽי־צָרַ֤עַת מַמְאֶ֙רֶת֙ הִ֔וא בָּאֵ֖שׁ תִּשָּׂרֵֽף׃ 53 וְאִם֮ יִרְאֶ֣ה הַכֹּהֵן֒ וְהִנֵּה֙ לֹא־פָשָׂ֣ה הַנֶּ֔גַע בַּבֶּ֕גֶד א֥וֹ בַשְּׁתִ֖י א֣וֹ בָעֵ֑רֶב א֖וֹ בְּכָל־כְּלִי־עֽוֹר׃ 54 וְצִוָּה֙ הַכֹּהֵ֔ן וְכִ֨בְּס֔וּ אֵ֥ת אֲשֶׁר־בּ֖וֹ הַנָּ֑גַע וְהִסְגִּיר֥וֹ שִׁבְעַת־יָמִ֖ים שֵׁנִֽית׃ 55 וְרָאָ֨ה הַכֹּהֵ֜ן אַחֲרֵ֣י הֻכַּבֵּ֣ס אֶת־הַנֶּ֗גַע וְ֠הִנֵּה לֹֽא־הָפַ֨ךְ הַנֶּ֤גַע אֶת־עֵינוֹ֙ וְהַנֶּ֣גַע לֹֽא־פָשָׂ֔ה טָמֵ֣א ה֔וּא בָּאֵ֖שׁ תִּשְׂרְפֶ֑נּוּ פְּחֶ֣תֶת הִ֔וא בְּקָרַחְתּ֖וֹ א֥וֹ בְגַבַּחְתּֽוֹ׃ 56 וְאִם֮ רָאָ֣ה הַכֹּהֵן֒ וְהִנֵּה֙ כֵּהָ֣ה הַנֶּ֔גַע אַחֲרֵ֖י הֻכַּבֵּ֣ס אֹת֑וֹ וְקָרַ֣ע אֹת֗וֹ מִן־הַבֶּ֙גֶד֙ א֣וֹ מִן־הָע֔וֹר א֥וֹ מִן־הַשְּׁתִ֖י א֥וֹ מִן־הָעֵֽרֶב׃ 57 וְאִם־תֵּרָאֶ֨ה ע֜וֹד בַּ֠בֶּגֶד אֽוֹ־בַשְּׁתִ֤י אֽוֹ־בָעֵ֙רֶב֙ א֣וֹ בְכָל־כְּלִי־ע֔וֹר פֹּרַ֖חַת הִ֑וא בָּאֵ֣שׁ תִּשְׂרְפֶ֔נּוּ אֵ֥ת אֲשֶׁר־בּ֖וֹ הַנָּֽגַע׃ 58 וְהַבֶּ֡גֶד אֽוֹ־הַשְּׁתִ֨י אוֹ־הָעֵ֜רֶב אֽוֹ־כָל־כְּלִ֤י הָעוֹר֙ אֲשֶׁ֣ר תְּכַבֵּ֔ס וְסָ֥ר מֵהֶ֖ם הַנָּ֑גַע וְכֻבַּ֥ס שֵׁנִ֖ית וְטָהֵֽר׃ 59 זֹ֠את תּוֹרַ֨ת נֶֽגַע־צָרַ֜עַת בֶּ֥גֶד הַצֶּ֣מֶר א֣וֹ הַפִּשְׁתִּ֗ים א֤וֹ הַשְּׁתִי֙ א֣וֹ הָעֵ֔רֶב א֖וֹ כָּל־כְּלִי־ע֑וֹר לְטַהֲר֖וֹ א֥וֹ לְטַמְּאֽוֹ׃   פ