Yiddish
Hebrew
אידיש
1 און גאָט האָט גערעדט צו משהן און צו אַהרֹנען, זײ אַזױ צו זאָגן: 2 רעדט צו די קינדער פֿון ישׂראל, אַזױ צו זאָגן: דאָס זײַנען די לעבעדיקע זאַכן װאָס איר מעגט עסן פֿון אַלע בהמות װאָס אױף דער ערד. 3 איטלעכע װאָס איז באַקלױט מיט קלױען, און די קלױען זײַנען בײַ איר צעשפּאָלטן, װאָס איז מַעֲלֵה-גֵרֶה צװישן בהמות, זי מעגט איר עסן. 4 אָבער די דאָזיקע טאָרט איר ניט עסן פֿון די װאָס זײַנען מַעֲלֵה-גֵרֶה, און פֿון די װאָס זײַנען באַקלױט מיט קלױען: דעם קעמל, װײַל מַעֲלֵה-גֵרֶה איז ער, אָבער מיט קלױען איז ער ניט באַקלױט; ער איז אומרײן פֿאַר אײַך. 5 און דעם קיניגל, װײַל מַעֲלֵה-גֵרֶה איז ער, אָבער מיט קלױען איז ער ניט באַקלױט; ער איז אומרײן פֿאַר אײַך. 6 און דעם האָז, װײַל מַעֲלֵה-גֵרֶה איז ער, אָבער מיט קלױען איז ער ניט באַקלױט; ער איז אומרײן פֿאַר אײַך. 7 און דעם חזיר, װײַל באַקלױט מיט קלױען איז ער, און די קלױען זײַנען בײַ אים צעשפּאָלטן, אָבער ער איז ניט מַעֲלֵה-גֵרֶה; ער איז אומרײן פֿאַר אײַך. 8 פֿון זײער פֿלײש טאָרט איר ניט עסן, און אָן זײער נבֿלה טאָרט איר זיך ניט אָנרירן; אומרײן זײַנען זײ פֿאַר אײַך. 9 די דאָזיקע מעגט איר עסן פֿון אַלץ װאָס אין װאַסער: אַלץ װאָס האָט פֿלוספֿעדערן און שופּן אין װאַסער, אין די ימען און אין די טײַכן, זײ מעגט איר עסן. 10 און אַלץ װאָס האָט ניט פֿלוספֿעדערן און שופּן, אין די ימען און אין די טײַכן, פֿון אַלע װידמענונגען פֿון װאַסער, און פֿון אַלע לעבעדיקע באַשעפֿענישן װאָס אין װאַסער, זײ זײַנען אַן אומװערדיקײט פֿאַר אײַך. 11 און אַן אומװערדיקײט זאָלן זײ אײַך זײַן; פֿון זײער פֿלײש זאָלט איר ניט עסן, און זײער נבֿלה זאָלט איר פֿאַראומװערדיקן. 12 אַלץ װאָס האָט ניט קײן פֿלוספֿעדערן און שופּן אין װאַסער, דאָס איז אַן אומװערדיקײט פֿאַר אײַך. 13 און די דאָזיקע זאָלט איר פֿאַראומװערדיקן פֿון פֿױגלען; זײ טאָרן ניט געגעסן װערן; אַן אומװערדיקײט זײַנען זײ: דעם אָדלער, און דעם בײנברעכער, און דעם שװאַרצאָדלער; 14 און די װײ, און דעם פֿאַלקפֿױגל לױט זײַנע מינים; 15 יעטװעדער ראָב לױט זײַנע מינים; 16 און דעם שטרױספֿױגל, און דעם נאַכטשפּאַרבער, און דעם ים-פֿױגל, און דעם שפּאַרבער לױט זײַנע מינים; 17 און די אײַל, און דעם פֿישפֿרעסער, און די שטאָקאײַל; 18 און דעם אוהו, און דעם פּעליקאַן, און דעם גײַער; 19 און דעם שטאָרך, דעם בושל לױט זײַנע מינים, און דעם אױערהאָן, און די פֿלעדערמױז. 20 און יעטװעדער געפֿליגלטע װידעמנונג װאָס גײט אױף פיר, זי איז אַן אומװערדיקײט פֿאַר אײַך. 21 אָבער דאָס מעגט איר עסן פֿון אַלע געפֿליגלטע װידמענונגען װאָס גײען אױף פֿיר: דאָס װאָס האָט געלענקען איבער זײַנע פֿיס, צו שפּרינגען מיט זײ אױף דער ערד. 22 די דאָזיקע פֿון זײ מעגט איר עסן: דעם הײשעריק לױט זײַנע מינים, און דעם גראָזפֿרעסער לױט זײַנע מינים, און דעם שפּרינגהײשעריק לױט זײַנע מינים, און דעם גריל לױט זײַנע מינים. 23 אָבער יעטװעדער אַנדערע געפֿליגלטע װידמענונג װאָס האָט פֿיר פֿיס, זי איז אַן אומװערדיקײט פֿאַר אײַך. 24 און פֿון די דאָזיקע װעט איר װערן אומרײן; איטלעכער װאָס רירט זיך אָן אָן זײער נבֿלה, זאָל זײַן אומרײן ביזן אָװנט. 25 און איטלעכער װאָס טראָגט עפּעס פֿון זײער נבֿלה, זאָל װאַשן זײַנע קלײדער, און זײַן אומרײן ביזן אָװנט. 26 איטלעכער בהמה װאָס איז באַקלױט מיט קלױען, אָבער דורכגעשפּאָלטן זײַנען זײ ניט דורכגעשפּאָלטן בײַ איר, אָדער זי איז ניט מַעֲלֵה-גֵרֶה, זײ זײַנען אומרײן פֿאַר אײַך; איטלעכער װאָס רירט זיך אָן זײ אָן, זאָל װערן אומרײן. 27 און אַלע װאָס גײען אױף זײערע לאַפּעס, צװישן אַלע חיות װאָס גײען אױף פֿיר, זײ זײַנען אומרײן פֿאַר אײַך; איטלעכער װאָס רירט זיך אָן אָן זײער נבֿלה, זאָל זײַן אומרײן ביזן אָװנט. 28 און דער װאָס טראָגט זײער נבֿלה, זאָל װאַשן זײַנע קלײדער, און זײַן אומרײן ביזן אָװנט; אומרײן זײַנען זײ פֿאַר אײַך. 29 און דאָס איז װאָס איז אומרײן פֿאַר אײַך צװישן די שרצים װאָס קריכן אױף דער ערד; דאָס װיזעלע, און די מױז, און די שילדקרעט לױט אירע מינים; 30 און די גראָבמױז, און דער לאַנדקראָקאָדיל, און דער עקדעש, און דער זאַמדעקדעש, און דער כאַמעלעאָן. 31 דאָס זײַנען די װאָס זײַנען אומרײן פֿאַר אײַך צװישן אַלע שרצים; איטלעכער װאָס רירט זיך אָן זײ אָן װען זײ זײַנען טױט, זאָל זײַן אומרײן ביזן אָװנט. 32 און אַלץ װאָס עפּעס פֿון זײ װעט פאַלן דערױף װען זײ זײַנען טױט, זאָל װערן אומרײן, סײַ װאָסער עס איז הילצערנע כּלי, אָדער אַ בגד, אָדער אַ פֿעל, אָדער אַ זאַק, איטלעכע כּלי װאָס דערמיט װערט געטאָן אַרבעט, זאָל אַרײַנגעטאָן װערן אין װאַסער, און זײַן אומרײן ביזן אָװנט, און װערן רײן. 33 און איטלעכע לײמענע כּלי װאָס אין איר װעט אַרײַנפאַלן עפּעס פֿון זײ, זאָל אַלץ װאָס אין איר װערן אומרײן, און זי זאָלט איר צעברעכן. 34 איטלעך עסנװאַרג דערין װאָס װערט געגעסן, װאָס דערױף איז געקומען װאַסער, זאָל װערן אומרײן; און יעטװעדער געטראַנק װאָס װערט געטרונקען אין אַלע אַזעלכע כּלים, זאָל װערן אומרײן. 35 און אַלץ װאָס עפּעס פֿון זײער נבֿלה װעט פאַלן דערױף, זאָל װערן אומרײן; אױב אַ באַקאױװן אָדער אַ קאָכאױװן, זאָל עס צעבראָכן װערן; אומרײן זײַנען זײ, און אומרײן זאָלן זײ אײַך זײַן. 36 אָבער אַ קװאַל אָדער אַ גרוב װוּ װאַסער איז אײַנגעזאַמלט, זאָל בלײַבן רײן; נאָר דער װאָס רירט זיך אָן אָן זײער נבֿלה, זאָל װערן אומרײן. 37 און אױב פֿון זײער נבֿלה װעט פאַלן אױף װאָסער עס איז זאָמען פֿון זריעה װאָס װערט געזײט, איז ער רײן. 38 אױב אָבער אױפֿן זאָמען איז אַרױפֿגעטאָן געװאָרן װאַסער, און עפּעס פֿון זײער נבֿלה װעט פאַלן דערױף, איז ער אומרײן פֿאַר אײַך. 39 און אַז אײנע פֿון די בהמות װאָס זײַנען פֿאַר אײַך צום עסן װעט אַװעקפאַלן, זאָל דער װאָס רירט זיך אָן אָן איר נבֿלה, זײַן אומרײן ביזן אָװנט. 40 און דער װאָס עסט פֿון איר נבֿלה, זאָל װאַשן זײַנע קלײדער, און זײַן אומרײן ביזן אָװנט; און דער װאָס טראָגט איר נבֿלה, זאָל װאַשן זײַנע קלײדער, און זײַן אומרײן ביזן אָװנט. 41 און יעטװעדער שרץ װאָס קריכט אױף דער ערד, איז אַן אומװערדיקײט; ער זאָל ניט געגעסן װערן. 42 אַלץ װאָס גײט אױפֿן בױך, און אַלץ װאָס גײט אױף פיר, און אַלץ װאָס איז פֿילפֿיסיק, אַלע שרצים װאָס קריכן אױף דער ערד, זײ זאָלט איר ניט עסן, װאָרום אַן אומװערדיקײט זײַנען זײ. 43 איר זאָלט ניט פֿאַראומװערדיקן אײַער זעל מיט קײן שרץ װאָס קריכט, און איר זאָלט זיך ניט פֿאַראומרײניקן מיט זײ, און װערן אומרײן דורך זײ. 44 װאָרום איך בין יהוה אײַער גאָט, און איר זאָלט זיך הײליקן און זײַן הײליק, װאָרום איך בין הײליק; און איר זאָלט ניט פֿאַראומרײניקן אײַער זעל מיט קײן שרץ װאָס װידמענט זיך אױף דער ערד. 45 װאָרום איך בין יהוה װאָס האָט אײַך אױפֿגעבראַכט פֿון לאַנד מִצרַיִם, אײַך צו זײַן צום גאָט; דרום זאָלט איר זײַן הײליק, װײַל איך בין הײליק. 46 דאָס איז דער דין פֿון בהמות, און פֿױגלען, און יעטװעדער לעבעדיקער באַשעפעניש װאָס װידמענט זיך אין װאַסער, און װעגן יעטװעדער באַשעפעניש װאָס קריכט אױף דער ערד, 47 כּדי אָפּצושײדן צװישן אומרײנעם און רײנעם, און צװישן דער לעבעדיקער זאַך װאָס מעג געגעסן װערן, און דער לעבעדיקער זאַך װאָס טאָר ניט געגעסן װערן.
עברית
1 וַיְדַבֵּ֧ר יְהוָ֛ה אֶל־מֹשֶׁ֥ה וְאֶֽל־אַהֲרֹ֖ן לֵאמֹ֥ר אֲלֵהֶֽם׃ 2 דַּבְּר֛וּ אֶל־בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל לֵאמֹ֑ר זֹ֤את הַֽחַיָּה֙ אֲשֶׁ֣ר תֹּאכְל֔וּ מִכָּל־הַבְּהֵמָ֖ה אֲשֶׁ֥ר עַל־הָאָֽרֶץ׃ 3 כֹּ֣ל מַפְרֶ֣סֶת פַּרְסָ֗ה וְשֹׁסַ֤עַת שֶׁ֙סַע֙ פְּרָסֹ֔ת מַעֲלַ֥ת גֵּרָ֖ה בַּבְּהֵמָ֑ה אֹתָ֖הּ תֹּאכֵֽלוּ׃ 4 אַ֤ךְ אֶת־זֶה֙ לֹ֣א תֹֽאכְל֔וּ מִֽמַּעֲלֵי֙ הַגֵּרָ֔ה וּמִמַּפְרִיסֵ֖י הַפַּרְסָ֑ה אֶֽת־הַ֠גָּמָל כִּֽי־מַעֲלֵ֨ה גֵרָ֜ה ה֗וּא וּפַרְסָה֙ אֵינֶ֣נּוּ מַפְרִ֔יס טָמֵ֥א ה֖וּא לָכֶֽם׃ 5 וְאֶת־הַשָּׁפָ֗ן כִּֽי־מַעֲלֵ֤ה גֵרָה֙ ה֔וּא וּפַרְסָ֖ה לֹ֣א יַפְרִ֑יס טָמֵ֥א ה֖וּא לָכֶֽם׃ 6 וְאֶת־הָאַרְנֶ֗בֶת כִּֽי־מַעֲלַ֤ת גֵּרָה֙ הִ֔וא וּפַרְסָ֖ה לֹ֣א הִפְרִ֑יסָה טְמֵאָ֥ה הִ֖וא לָכֶֽם׃ 7 וְאֶת־הַ֠חֲזִיר כִּֽי־מַפְרִ֨יס פַּרְסָ֜ה ה֗וּא וְשֹׁסַ֥ע שֶׁ֙סַע֙ פַּרְסָ֔ה וְה֖וּא גֵּרָ֣ה לֹֽא־יִגָּ֑ר טָמֵ֥א ה֖וּא לָכֶֽם׃ 8 מִבְּשָׂרָם֙ לֹ֣א תֹאכֵ֔לוּ וּבְנִבְלָתָ֖ם לֹ֣א תִגָּ֑עוּ טְמֵאִ֥ים הֵ֖ם לָכֶֽם׃ 9 אֶת־זֶה֙ תֹּֽאכְל֔וּ מִכֹּ֖ל אֲשֶׁ֣ר בַּמָּ֑יִם כֹּ֣ל אֲשֶׁר־לוֹ֩ סְנַפִּ֨יר וְקַשְׂקֶ֜שֶׂת בַּמַּ֗יִם בַּיַּמִּ֛ים וּבַנְּחָלִ֖ים אֹתָ֥ם תֹּאכֵֽלוּ׃ 10 וְכֹל֩ אֲשֶׁ֨ר אֵֽין־ל֜וֹ סְנַפִּ֣יר וְקַשְׂקֶ֗שֶׂת בַּיַּמִּים֙ וּבַנְּחָלִ֔ים מִכֹּל֙ שֶׁ֣רֶץ הַמַּ֔יִם וּמִכֹּ֛ל נֶ֥פֶשׁ הַחַיָּ֖ה אֲשֶׁ֣ר בַּמָּ֑יִם שֶׁ֥קֶץ הֵ֖ם לָכֶֽם׃ 11 וְשֶׁ֖קֶץ יִהְי֣וּ לָכֶ֑ם מִבְּשָׂרָם֙ לֹ֣א תֹאכֵ֔לוּ וְאֶת־נִבְלָתָ֖ם תְּשַׁקֵּֽצוּ׃ 12 כֹּ֣ל אֲשֶׁ֥ר אֵֽין־ל֛וֹ סְנַפִּ֥יר וְקַשְׂקֶ֖שֶׂת בַּמָּ֑יִם שֶׁ֥קֶץ ה֖וּא לָכֶֽם׃ 13 וְאֶת־אֵ֙לֶּה֙ תְּשַׁקְּצ֣וּ מִן־הָע֔וֹף לֹ֥א יֵאָכְל֖וּ שֶׁ֣קֶץ הֵ֑ם אֶת־הַנֶּ֙שֶׁר֙ וְאֶת־הַפֶּ֔רֶס וְאֵ֖ת הָעָזְנִיָּֽה׃ 14 וְאֶת־הַ֨דָּאָ֔ה וְאֶת־הָאַיָּ֖ה לְמִינָֽהּ׃ 15 אֵ֥ת כָּל־עֹרֵ֖ב לְמִינֽוֹ׃ 16 וְאֵת֙ בַּ֣ת הַֽיַּעֲנָ֔ה וְאֶת־הַתַּחְמָ֖ס וְאֶת־הַשָּׁ֑חַף וְאֶת־הַנֵּ֖ץ לְמִינֵֽהוּ׃ 17 וְאֶת־הַכּ֥וֹס וְאֶת־הַשָּׁלָ֖ךְ וְאֶת־הַיַּנְשֽׁוּף׃ 18 וְאֶת־הַתִּנְשֶׁ֥מֶת וְאֶת־הַקָּאָ֖ת וְאֶת־הָרָחָֽם׃ 19 וְאֵת֙ הַחֲסִידָ֔ה הָאֲנָפָ֖ה לְמִינָ֑הּ וְאֶת־הַדּוּכִיפַ֖ת וְאֶת־הָעֲטַלֵּֽף׃ 20 כֹּ֚ל שֶׁ֣רֶץ הָע֔וֹף הַהֹלֵ֖ךְ עַל־אַרְבַּ֑ע שֶׁ֥קֶץ ה֖וּא לָכֶֽם׃   ס 21 אַ֤ךְ אֶת־זֶה֙ תֹּֽאכְל֔וּ מִכֹּל֙ שֶׁ֣רֶץ הָע֔וֹף הַהֹלֵ֖ךְ עַל־אַרְבַּ֑ע אֲשֶׁר־לא כְרָעַ֙יִם֙ מִמַּ֣עַל לְרַגְלָ֔יו לְנַתֵּ֥ר בָּהֵ֖ן עַל־הָאָֽרֶץ׃ 22 אֶת־אֵ֤לֶּה מֵהֶם֙ תֹּאכֵ֔לוּ אֶת־הֽ͏ָאַרְבֶּ֣ה לְמִינ֔וֹ וְאֶת־הַסָּלְעָ֖ם לְמִינֵ֑הוּ וְאֶת־הַחַרְגֹּ֣ל לְמִינֵ֔הוּ וְאֶת־הֶחָגָ֖ב לְמִינֵֽהוּ׃ 23 וְכֹל֙ שֶׁ֣רֶץ הָע֔וֹף אֲשֶׁר־ל֖וֹ אַרְבַּ֣ע רַגְלָ֑יִם שֶׁ֥קֶץ ה֖וּא לָכֶֽם׃ 24 וּלְאֵ֖לֶּה תִּטַּמָּ֑אוּ כָּל־הַנֹּגֵ֥עַ בְּנִבְלָתָ֖ם יִטְמָ֥א עַד־הָעָֽרֶב׃ 25 וְכָל־הַנֹּשֵׂ֖א מִנִּבְלָתָ֑ם יְכַבֵּ֥ס בְּגָדָ֖יו וְטָמֵ֥א עַד־הָעָֽרֶב׃ 26 לְֽכָל־הַבְּהֵמָ֡ה אֲשֶׁ֣ר הִוא֩ מַפְרֶ֨סֶת פַּרְסָ֜ה וְשֶׁ֣סַע אֵינֶ֣נָּה שֹׁסַ֗עַת וְגֵרָה֙ אֵינֶ֣נָּה מַעֲלָ֔ה טְמֵאִ֥ים הֵ֖ם לָכֶ֑ם כָּל־הַנֹּגֵ֥עַ בָּהֶ֖ם יִטְמָֽא׃ 27 וְכֹ֣ל הוֹלֵ֣ךְ עַל־כַּפָּ֗יו בְּכָל־הַֽחַיָּה֙ הַהֹלֶ֣כֶת עַל־אַרְבַּ֔ע טְמֵאִ֥ים הֵ֖ם לָכֶ֑ם כָּל־הַנֹּגֵ֥עַ בְּנִבְלָתָ֖ם יִטְמָ֥א עַד־הָעָֽרֶב׃ 28 וְהַנֹּשֵׂא֙ אֶת־נִבְלָתָ֔ם יְכַבֵּ֥ס בְּגָדָ֖יו וְטָמֵ֣א עַד־הָעָ֑רֶב טְמֵאִ֥ים הֵ֖מָּה לָכֶֽם׃   ס 29 וְזֶ֤ה לָכֶם֙ הַטָּמֵ֔א בַּשֶּׁ֖רֶץ הַשֹּׁרֵ֣ץ עַל־הָאָ֑רֶץ הַחֹ֥לֶד וְהָעַכְבָּ֖ר וְהַצָּ֥ב לְמִינֵֽהוּ׃ 30 וְהָאֲנָקָ֥ה וְהַכֹּ֖חַ וְהַלְּטָאָ֑ה וְהַחֹ֖מֶט וְהַתִּנְשָֽׁמֶת׃ 31 אֵ֛לֶּה הַטְּמֵאִ֥ים לָכֶ֖ם בְּכָל־הַשָּׁ֑רֶץ כָּל־הַנֹּגֵ֧עַ בָּהֶ֛ם בְּמֹתָ֖ם יִטְמָ֥א עַד־הָעָֽרֶב׃ 32 וְכֹ֣ל אֲשֶׁר־יִפֹּל־עָלָיו֩ מֵהֶ֨ם בְּמֹתָ֜ם יִטְמָ֗א מִכָּל־כְּלִי־עֵץ֙ א֣וֹ בֶ֤גֶד אוֹ־עוֹר֙ א֣וֹ שָׂ֔ק כָּל־כְּלִ֕י אֲשֶׁר־יֵעָשֶׂ֥ה מְלָאכָ֖ה בָּהֶ֑ם בַּמַּ֧יִם יוּבָ֛א וְטָמֵ֥א עַד־הָעֶ֖רֶב וְטָהֵֽר׃ 33 וְכָל־כְּלִי־חֶ֔רֶשׂ אֲשֶׁר־יִפֹּ֥ל מֵהֶ֖ם אֶל־תּוֹכ֑וֹ כֹּ֣ל אֲשֶׁ֧ר בְּתוֹכ֛וֹ יִטְמָ֖א וְאֹת֥וֹ תִשְׁבֹּֽרוּ׃ 34 מִכָּל־הָאֹ֜כֶל אֲשֶׁ֣ר יֵאָכֵ֗ל אֲשֶׁ֨ר יָב֥וֹא עָלָ֛יו מַ֖יִם יִטְמָ֑א וְכָל־מַשְׁקֶה֙ אֲשֶׁ֣ר יִשָּׁתֶ֔ה בְּכָל־כְּלִ֖י יִטְמָֽא׃ 35 וְ֠כֹל אֲשֶׁר־יִפֹּ֨ל מִנִּבְלָתָ֥ם עָלָיו֮ יִטְמָא֒ תַּנּ֧וּר וְכִירַ֛יִם יֻתָּ֖ץ טְמֵאִ֣ים הֵ֑ם וּטְמֵאִ֖ים יִהְי֥וּ לָכֶֽם׃ 36 אַ֣ךְ מַעְיָ֥ן וּב֛וֹר מִקְוֵה־מַ֖יִם יִהְיֶ֣ה טָה֑וֹר וְנֹגֵ֥עַ בְּנִבְלָתָ֖ם יִטְמָֽא׃ 37 וְכִ֤י יִפֹּל֙ מִנִּבְלָתָ֔ם עַל־כָּל־זֶ֥רַע זֵר֖וּעַ אֲשֶׁ֣ר יִזָּרֵ֑עַ טָה֖וֹר הֽוּא׃ 38 וְכִ֤י יֻתַּן־מַ֙יִם֙ עַל־זֶ֔רַע וְנָפַ֥ל מִנִּבְלָתָ֖ם עָלָ֑יו טָמֵ֥א ה֖וּא לָכֶֽם׃   ס 39 וְכִ֤י יָמוּת֙ מִן־הַבְּהֵמָ֔ה אֲשֶׁר־הִ֥יא לָכֶ֖ם לְאָכְלָ֑ה הַנֹּגֵ֥עַ בְּנִבְלָתָ֖הּ יִטְמָ֥א עַד־הָעָֽרֶב׃ 40 וְהָֽאֹכֵל֙ מִנִּבְלָתָ֔הּ יְכַבֵּ֥ס בְּגָדָ֖יו וְטָמֵ֣א עַד־הָעָ֑רֶב וְהַנֹּשֵׂא֙ אֶת־נִבְלָתָ֔הּ יְכַבֵּ֥ס בְּגָדָ֖יו וְטָמֵ֥א עַד־הָעָֽרֶב׃ 41 וְכָל־הַשֶּׁ֖רֶץ הַשֹּׁרֵ֣ץ עַל־הָאָ֑רֶץ שֶׁ֥קֶץ ה֖וּא לֹ֥א יֵאָכֵֽל׃ 42 כֹּל֩ הוֹלֵ֨ךְ עַל־גָּח֜וֹן וְכֹ֣ל הוֹלֵ֣ךְ עַל־אַרְבַּ֗ע עַ֚ד כָּל־מַרְבֵּ֣ה רַגְלַ֔יִם לְכָל־הַשֶּׁ֖רֶץ הַשֹּׁרֵ֣ץ עַל־הָאָ֑רֶץ לֹ֥א תֹאכְל֖וּם כִּי־שֶׁ֥קֶץ הֵֽם׃ 43 אַל־תְּשַׁקְּצוּ֙ אֶת־נַפְשֹׁ֣תֵיכֶ֔ם בְּכָל־הַשֶּׁ֖רֶץ הַשֹּׁרֵ֑ץ וְלֹ֤א תִֽטַּמְּאוּ֙ בָּהֶ֔ם וְנִטְמֵתֶ֖ם בָּֽם׃ 44 כִּ֣י אֲנִ֣י יְהוָה֮ אֱלֹֽהֵיכֶם֒ וְהִתְקַדִּשְׁתֶּם֙ וִהְיִיתֶ֣ם קְדֹשִׁ֔ים כִּ֥י קָד֖וֹשׁ אָ֑נִי וְלֹ֤א תְטַמְּאוּ֙ אֶת־נַפְשֹׁ֣תֵיכֶ֔ם בְּכָל־הַשֶּׁ֖רֶץ הָרֹמֵ֥שׂ עַל־הָאָֽרֶץ׃ 45 כִּ֣י אֲנִ֣י יְהוָ֗ה הַֽמַּעֲלֶ֤ה אֶתְכֶם֙ מֵאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם לִהְיֹ֥ת לָכֶ֖ם לֵאלֹהִ֑ים וִהְיִיתֶ֣ם קְדֹשִׁ֔ים כִּ֥י קָד֖וֹשׁ אָֽנִי׃ 46 זֹ֣את תּוֹרַ֤ת הַבְּהֵמָה֙ וְהָע֔וֹף וְכֹל֙ נֶ֣פֶשׁ הַֽחַיָּ֔ה הָרֹמֶ֖שֶׂת בַּמָּ֑יִם וּלְכָל־נֶ֖פֶשׁ הַשֹּׁרֶ֥צֶת עַל־הָאָֽרֶץ׃ 47 לְהַבְדִּ֕יל בֵּ֥ין הַטָּמֵ֖א וּבֵ֣ין הַטָּהֹ֑ר וּבֵ֤ין הַֽחַיָּה֙ הַֽנֶּאֱכֶ֔לֶת וּבֵין֙ הַֽחַיָּ֔ה אֲשֶׁ֖ר לֹ֥א תֵאָכֵֽל׃   פ