Yiddish
Hebrew
אידיש
1 און גאָט האָט געענטפֿערט אִיובֿן, און האָט געזאָגט: 2 װיל זיך קריגן מיטן אַלמאַכטיקן דער טאַדלער? דער װאָס װיכּוחט זיך מיט גאָט זאָל עס ענטפֿערן.
3 האָט אִיובֿ געענטפֿערט גאָט און האָט געזאָגט: 4 זע, װינציק װאָס בין איך; װאָס קען איך דיר ענטפֿערן? איך טו אַרױף מײַן האַנט אױף מײַן מױל. 5 אײן מאָל האָב איך גערעדט, און װעל מער ניט ענטפֿערן; יאָ, צװײ מאָל און װעל עס ניט װידער טאָן.
6 האָט גאָט געענטפֿערט אִיובֿן פֿון שטורעם און האָט געזאָגט: 7 גורט אַקאָרשט אָן װי אַ מאַן דײַנע לענדן; איך װעל דיך פֿרעגן, און דו מאַך מיך װיסן. 8 צי װילסטו אױך פֿאַרשטערן מײַן משפּט? װילסטו מיך באַשולדיקן כּדי דו זאָלסט גערעכט זײַן? 9 אָדער צי האָסטו אַן אָרעם װי גאָט, און מיט אַ קָול װי ער קענסטו דונערן? 10 ציר זיך אַקאָרשט אָן מיט שטאָלץ און הױכקײט, און גלאַנץ און שײנקײט זאָלסטו אָנטאָן. 11 פֿאַרשפּרײט דעם גרים פֿון דײַן צאָרן, און זע װוּ אַ שטאָלצער און דערנידער אים. 12 זע װוּ אַ שטאָלצער און מאַך אים אונטערטעניק, און צעטרעט די רשָעים אױף זײער אָרט. 13 באַהאַלט זײ אין שטױב אין אײנעם, זײער פּנים פֿאַרדעק אין פֿאַרבאָרגעניש. 14 און איך אױך װעל דיר מודה זײַן, אַז דײַן רעכטע האַנט קען דיר העלפֿן. 15 זע נאָר דעם װאַסערפֿערד װאָס איך האָב געמאַכט לעבן דיר; גראָז װי אַ רינד עסט ער. 16 זע נאָר, זײַן כּוח איז אין זײַנע לענדן, און זײַן שטאַרקײט אין די פֿלײשפֿעדים פֿון זײַן בױך. 17 ער שטעלט אױף זײַן עק װי אַ צעדערבױם, די אָדערן פֿון זײַנע דיכן זײַנען װי צװײַגן. 18 זײַנע בײנער זײַנען רערן פֿון קופּער, זײַנע קנאָכנס װי אײַזערנע שטאַנגען. 19 ער איז די פּער פֿון גאָטס דרכים, בלױז זײַן באַשעפֿער קען ברענגען [אױף אים] זײַן שװערד. 20 װאָרום פֿוטער טראָגן אים די בערג, װאָס אַלע חיות פֿון פֿעלד שפּילן זיך דאָרטן. 21 אונטער לאָטוסבײמער ליגט ער, אין פֿאַרבאָרגעניש פֿון ראָר און זומפּ. 22 לאָטוסבײמער באַשירעמען אים מיט זײער שאָטן, אים רינגלען אַרום װערבעס פֿון טײַך. 23 זע, דער טײַך פֿלײצט אַריבער, און ער אײַלט זיך ניט, ער איז זיכער, װען אַ ירדן שפּאַרט זיך אין זײַן מױל. 24 קען מען פֿאַר זײַנע אױגן אים כאַפּן, מיט פּאַסטקעס דורכלעכערן די נאָז? 25 קענסטו אַרױסציִען דעם לִויָתן מיט אַ װענדע, און מיט אַ שטריק אַראָפּשלעפּן זײַן צונג? 26 קענסטו אַרײַנטאָן אַ ראָר אין זײַן נאָז, אָדער מיט אַ דאָרן דורכבױערן זײַן קינבאַק? 27 װעט ער זיך פֿיל בעטן בײַ דיר? צי װעט ער רעדן צו דיר װײך? 28 װעט ער שליסן אַ בונד מיט דיר, זאָלסט אים נעמען פֿאַר אַן אײביקן קנעכט? 29 קענסטו זיך שפּילן מיט אים װי מיט אַ פֿױגל, און אים צובינדן פֿאַר דײַנע מײדלעך? 30 װעלן זיך דינגען שותּפֿים איבער אים? װעלן זײ אים צעטײלן צװישן די הענדלער? 31 קענסטו אָנפֿילן מיט שטעכערס זײַן פֿעל, און מיט פֿישהאָקן זײַן קאָפּ? 32 טו אַרױף אױף אים דײַן האַנט! דערמאָן זיך די מלחמה, װעסטו עס מער ניט טאָן.
עברית
1 וַיַּ֖עַן יְהוָ֥ה אֶת־אִיּ֗וֹב וַיֹּאמַֽר׃ 2 הֲ֭רֹב עִם־שַׁדַּ֣י יִסּ֑וֹר מוֹכִ֖יחַ אֱל֣וֹהַּ יַעֲנֶֽנָּה׃   פ
3 וַיַּ֖עַן אִיּ֥וֹב אֶת־יְהוָ֗ה וַיֹּאמַֽר׃ 4 הֵ֣ן קַ֭לֹּתִי מָ֣ה אֲשִׁיבֶ֑ךָּ יָ֝דִ֗י שַׂ֣מְתִּי לְמוֹ־פִֽי׃ 5 אַחַ֣ת דִּ֭בַּרְתִּי וְלֹ֣א אֶֽעֱנֶ֑ה וּ֝שְׁתַּ֗יִם וְלֹ֣א אוֹסִֽיף׃   פ
6 וַיַּֽעַן־יְהוָ֣ה אֶת־אִ֭יּוֹב מנ סערה וַיֹּאמַֽר׃ 7 אֱזָר־נָ֣א כְגֶ֣בֶר חֲלָצֶ֑יךָ אֶ֝שְׁאָלְךָ֗ וְהוֹדִיעֵֽנִי׃ 8 הַ֭אַף תָּפֵ֣ר מִשְׁפָּטִ֑י תַּ֝רְשִׁיעֵ֗נִי לְמַ֣עַן תִּצְדָּֽק׃ 9 וְאִם־זְר֖וֹעַ כָּאֵ֥ל לָ֑ךְ וּ֝בְק֗וֹל כָּמֹ֥הוּ תַרְעֵֽם׃ 10 עֲדֵ֥ה נָ֣א גָֽא֣וֹן וָגֹ֑בַהּ וְה֖וֹד וְהָדָ֣ר תִּלְבָּֽשׁ׃ 11 הָ֭פֵץ עֶבְר֣וֹת אַפֶּ֑ךָ וּרְאֵ֥ה כָל־גֵּ֝אֶ֗ה וְהַשְׁפִּילֵֽהוּ׃ 12 רְאֵ֣ה כָל־גֵּ֭אֶה הַכְנִיעֵ֑הוּ וַהֲדֹ֖ךְ רְשָׁעִ֣ים תַּחְתָּֽם׃ 13 טָמְנֵ֣ם בֶּעָפָ֣ר יָ֑חַד פְּ֝נֵיהֶ֗ם חֲבֹ֣שׁ בַּטָּמֽוּן׃ 14 וְגַם־אֲנִ֥י אוֹדֶ֑ךָּ כִּֽי־תוֹשִׁ֖עַ לְךָ֣ יְמִינֶֽךָ׃ 15 הִנֵּה־נָ֣א בְ֭הֵמוֹת אֲשֶׁר־עָשִׂ֣יתִי עִמָּ֑ךְ חָ֝צִ֗יר כַּבָּקָ֥ר יֹאכֵֽל׃ 16 הִנֵּה־נָ֣א כֹח֣וֹ בְמָתְנָ֑יו וְ֝אֹנ֗וֹ בִּשְׁרִירֵ֥י בִטְנֽוֹ׃ 17 יַחְפֹּ֣ץ זְנָב֣וֹ כְמוֹ־אָ֑רֶז גִּידֵ֖י פחדו יְשֹׂרָֽגוּ׃ 18 עֲ֭צָמָיו אֲפִיקֵ֣י נְחוּשָׁ֑ה גְּ֝רָמָ֗יו כִּמְטִ֥יל בַּרְזֶֽל׃ 19 ה֭וּא רֵאשִׁ֣ית דַּרְכֵי־אֵ֑ל הָ֝עֹשׂוֹ יַגֵּ֥שׁ חַרְבּֽוֹ׃ 20 כִּֽי־ב֭וּל הָרִ֣ים יִשְׂאוּ־ל֑וֹ וְֽכָל־חַיַּ֥ת הַ֝שָּׂדֶ֗ה יְשַֽׂחֲקוּ־שָֽׁם׃ 21 תַּֽחַת־צֶאֱלִ֥ים יִשְׁכָּ֑ב בְּסֵ֖תֶר קָנֶ֣ה וּבִצָּֽה׃ 22 יְסֻכֻּ֣הוּ צֶאֱלִ֣ים צִֽלֲל֑וֹ יְ֝סֻבּ֗וּהוּ עַרְבֵי־נָֽחַל׃ 23 הֵ֤ן יַעֲשֹׁ֣ק נָ֭הָר לֹ֣א יַחְפּ֑וֹז יִבְטַ֓ח כִּֽי־יָגִ֖יחַ יַרְדֵּ֣ן אֶל־פִּֽיהוּ׃ 24 בְּעֵינָ֥יו יִקָּחֶ֑נּוּ בְּ֝מֽוֹקְשִׁ֗ים יִנְקָב־אָֽף׃ 25 תִּמְשֹׁ֣ךְ לִוְיָתָ֣ן בְּחַכָּ֑ה וּ֝בְחֶ֗בֶל תַּשְׁקִ֥יעַ לְשֹׁנֽוֹ׃ 26 הֲתָשִׂ֣ים אַגְמ֣וֹן בְּאַפּ֑וֹ וּ֝בְח֗וֹחַ תִּקּ֥וֹב לֶֽחֱיוֹ׃ 27 הֲיַרְבֶּ֣ה אֵ֭לֶיךָ תַּחֲנוּנִ֑ים אִם־יְדַבֵּ֖ר אֵלֶ֣יךָ רַכּֽוֹת׃ 28 הֲיִכְרֹ֣ת בְּרִ֣ית עִמָּ֑ךְ תִּ֝קָּחֶ֗נּוּ לְעֶ֣בֶד עוֹלָֽם׃ 29 הֽ͏ַתְשַׂחֶק־בּ֭וֹ כַּצִּפּ֑וֹר וְ֝תִקְשְׁרֶ֗נּוּ לְנַעֲרוֹתֶֽיךָ׃ 30 יִכְר֣וּ עָ֭לָיו חַבָּרִ֑ים יֶ֝חֱצ֗וּהוּ בֵּ֣ין כְּֽנַעֲנִֽים׃ 31 הַֽתְמַלֵּ֣א בְשֻׂכּ֣וֹת עוֹר֑וֹ וּבְצִלְצַ֖ל דָּגִ֣ים רֹאשֽׁוֹ׃ 32 שִׂים־עָלָ֥יו כַּפֶּ֑ךָ זְכֹ֥ר מִ֝לְחָמָ֗ה אַל־תּוֹסַֽף׃