Yiddish
Hebrew
אידיש
1 אַ מענטש אַ געמוסרטער װאָס מאַכט האַרט זײַן נאַקן, װעט פּלוצלינג צעבראָכן װערן אַז קײן הײלונג װעט ניט זײַן. 2 אַז די צדיקים מערן זיך, פֿרײט זיך דאָס פֿאָלק, אָבער אַז דער רָשע געװעלטיקט, זיפֿצט דאָס פֿאָלק. 3 אַ מענטש װאָס האָט ליב חכמה, דערפֿרײט זײַן פֿאָטער, אָבער דער װאָס חבֿרט זיך מיט זוֹנות, ברענגט אױס דעם פֿאַרמעג. 4 אַ מלך האַלט אױף מיט גערעכטיקײט דאָס לאַנד, און דער בעלן אױף מתָּנות צעשטערט עס. 5 דער מענטש װאָס חַנפֿעט זײַן חבֿר, שפּרײט אױס אַ נעץ פֿאַר זײַנע טריט. 6 אין דעם פֿאַרברעך פֿון דעם שלעכטן מענטשן איז אַ שטרױכלונג, אָבער דער צדיק זינגט און איז פֿרײלעך. 7 דער צדיק װײס דאָס רעכט פֿון די אָרימע, דער רָשע קימערט זיך ניט צו װיסן. 8 לײַט פֿון שפּאָט בלאָזן-אױף די שטאָט, אָבער קלוגע האַלטן אָפּ דעם צאָרן. 9 אַז אַ קלוגער מענטש טענהט מיט אַ נאַרן, סײַ ער בײזערט זיך, סײַ ער שמײכלט, האָט ער ניט קײן נַחַת. 10 בלוטיקע לײַט האָבן פֿײַנט דעם אומשולדיקן, אָבער די רעכטפֿאַרטיקע גאַרן נאָך אים. 11 זײַן גאַנץ געמיט לאָזט אַרױס דער נאַר, אָבער דער חכם האַלט עס צוריק. 12 אַ געװעלטיקער װאָס האָרכט צו גערײד פֿון ליגן, זײַנען אַלע זײַנע משרתים רשָעים. 13 דער אָרימאַן און דער דריקער שטױסן זיך אָן אײנאַנדער, אָבער דער דערלײַכטער פֿון בײדנס אױגן איז גאָט. 14 אַ מלך װאָס משפּט מיט אמת די אָרימע, װעט זײַן טראָן באַשטײן שטענדיק. 15 די רוט און מוסר גיבן חכמה, און אַ לױזגעלאָזט ייִנגל ברענגט שאַנד זײַן מוטער. 16 אַז די רשָעים מערן זיך, מערט זיך פֿאַרברעך, אָבער די צדיקים װעלן זען זײער מפּלה. 17 שטראָף דײַן זון, און ער װעט דיר אָנטאָן נַחַת, און געבן תּענוג צו דײַן זעל.
18 אָן אַ זעונג װערט דאָס פֿאָלק פֿאַרװילדערט, און דער װאָס היט די תּורה, אַז װױל איז צו אים! 19 מיט װערטער קען אַ קנעכט ניט אױסגעמוסרט װערן, װאָרום ער מעג פֿאַרשטײן, אָבער פֿאָלגן װעט ער ניט. 20 זעסטו אַ מענטשן האַסטיק מיט זײַנע װערטער, איז דאָ מער האָפֿענונג פֿאַר אַ נאַרן װי פֿאַר אים. 21 דער װאָס פֿאַרצערטלט פֿון יוגנט זײַן קנעכט, װעט ער צום סָוף װערן אַן אײבערהאַר. 22 אַ צאָרנדיקער מענטש מאַכט אָן קריג, און אַ כּעסן באַגײט פֿיל פֿאַרברעכן. 23 די גאװה פֿון אַ מענטשן דערנידערט אים, און דער װאָס איז שָפֿל אין געמיט װעט קריגן כּבֿוד. 24 דער װאָס טײלט זיך מיט אַ גנבֿ, איז אַ שׂונא זיך אַלײן: ער הערט די קללה, און זאָגט ניט אױס. 25 מורא פֿאַר אַ מענטשן לײגט אַ שטרױכלונג, אָבער דער װאָס פֿאַרזיכערט זיך אױף גאָט, װערט באַשיצט. 26 פֿיל זוכן דעם פּנים פֿון דעם געװעלטיקער, אָבער פֿון גאָט איז דעם מענטשנס משפּט. 27 אַן אומװערדיקײט בײַ די צדיקים איז דער מאַן פֿון אומרעכט, און אַן אומװערדיקײט בײַ די רשָעים, דער װאָס זײַן װעג איז גלײַך.
עברית
1 אִ֣ישׁ תּ֭וֹכָחוֹת מַקְשֶׁה־עֹ֑רֶף פֶּ֥תַע יִ֝שָּׁבֵ֗ר וְאֵ֣ין מַרְפֵּֽא׃ 2 בִּרְב֣וֹת צַ֭דִּיקִים יִשְׂמַ֣ח הָעָ֑ם וּבִמְשֹׁ֥ל רָ֝שָׁ֗ע יֵאָ֥נַֽח עָֽם׃ 3 אִֽישׁ־אֹהֵ֣ב חָ֭כְמָה יְשַׂמַּ֣ח אָבִ֑יו וְרֹעֶ֥ה ז֝וֹנ֗וֹת יְאַבֶּד־הֽוֹן׃ 4 מֶ֗לֶךְ בְּ֭מִשְׁפָּט יַעֲמִ֣יד אָ֑רֶץ וְאִ֖ישׁ תְּרוּמ֣וֹת יֶֽהֶרְסֶֽנָּה׃ 5 גֶּ֭בֶר מַחֲלִ֣יק עַל־רֵעֵ֑הוּ רֶ֝֗שֶׁת פּוֹרֵ֥שׂ עַל־פְּעָמָֽיו׃ 6 בְּפֶ֤שַֽׁע אִ֣ישׁ רָ֣ע מוֹקֵ֑שׁ וְ֝צַדִּ֗יק יָר֥וּן וְשָׂמֵֽחַ׃ 7 יֹדֵ֣עַ צַ֭דִּיק דִּ֣ין דַּלִּ֑ים רָ֝שָׁ֗ע לֹא־יָבִ֥ין דָּֽעַת׃ 8 אַנְשֵׁ֣י לָ֭צוֹן יָפִ֣יחוּ קִרְיָ֑ה וַ֝חֲכָמִ֗ים יָשִׁ֥יבוּ אָֽף׃ 9 אִֽישׁ־חָכָ֗ם נִ֭שְׁפָּט אֶת־אִ֣ישׁ אֱוִ֑יל וְרָגַ֥ז וְ֝שָׂחַ֗ק וְאֵ֣ין נָֽחַת׃ 10 אַנְשֵׁ֣י דָ֭מִים יִשְׂנְאוּ־תָ֑ם וִֽ֝ישָׁרִ֗ים יְבַקְשׁ֥וּ נַפְשֽׁוֹ׃ 11 כָּל־ר֭וּחוֹ יוֹצִ֣יא כְסִ֑יל וְ֝חָכָ֗ם בְּאָח֥וֹר יְשַׁבְּחֶֽנָּה׃ 12 מֹ֭שֵׁל מַקְשִׁ֣יב עַל־דְּבַר־שָׁ֑קֶר כָּֽל־מְשָׁרְתָ֥יו רְשָׁעִֽים׃ 13 רָ֤שׁ וְאִ֣ישׁ תְּכָכִ֣ים נִפְגָּ֑שׁוּ מֵ֤אִיר־עֵינֵ֖י שְׁנֵיהֶ֣ם יְהוֽ͏ָה׃ 14 מֶ֤לֶךְ שׁוֹפֵ֣ט בֶּֽאֱמֶ֣ת דַּלִּ֑ים כִּ֝סְא֗וֹ לָעַ֥ד יִכּֽוֹן׃ 15 שֵׁ֣בֶט וְ֭תוֹכַחַת יִתֵּ֣ן חָכְמָ֑ה וְנַ֥עַר מְ֝שֻׁלָּ֗ח מֵבִ֥ישׁ אִמּֽוֹ׃ 16 בִּרְב֣וֹת רְ֭שָׁעִים יִרְבֶּה־פָּ֑שַׁע וְ֝צַדִּיקִ֗ים בְּֽמַפַּלְתָּ֥ם יִרְאֽוּ׃ 17 יַסֵּ֣ר בִּ֭נְךָ וִֽינִיחֶ֑ךָ וְיִתֵּ֖ן מַעֲדַנִּ֣ים לְנַפְשֶֽׁךָ׃   פ
18 בְּאֵ֣ין חָ֭זוֹן יִפָּ֣רַֽע עָ֑ם וְשֹׁמֵ֖ר תּוֹרָ֣ה אַשְׁרֵֽהוּ׃ 19 בִּ֭דְבָרִים לֹא־יִוָּ֣סֶר עָ֑בֶד כִּֽי־יָ֝בִ֗ין וְאֵ֣ין מַעֲנֶֽה׃ 20 חָזִ֗יתָ אִ֭ישׁ אָ֣ץ בִּדְבָרָ֑יו תִּקְוָ֖ה לִכְסִ֣יל מִמֶּֽנּוּ׃ 21 מְפַנֵּ֣ק מִנֹּ֣עַר עַבְדּ֑וֹ וְ֝אַחֲרִית֗וֹ יִהְיֶ֥ה מָנֽוֹן׃ 22 אִֽישׁ־אַ֭ף יְגָרֶ֣ה מָד֑וֹן וּבַ֖עַל חֵמָ֣ה רַב־פָּֽשַׁע׃ 23 גַּאֲוַ֣ת אָ֭דָם תַּשְׁפִּילֶ֑נּוּ וּשְׁפַל־ר֝֗וּחַ יִתְמֹ֥ךְ כָּבֽוֹד׃ 24 חוֹלֵ֣ק עִם־גַּ֭נָּב שׂוֹנֵ֣א נַפְשׁ֑וֹ אָלָ֥ה יִ֝שְׁמַ֗ע וְלֹ֣א יַגִּֽיד׃ 25 חֶרְדַּ֣ת אָ֭דָם יִתֵּ֣ן מוֹקֵ֑שׁ וּבוֹטֵ֖חַ בַּיהוָ֣ה יְשֻׂגָּֽב׃ 26 רַ֭בִּים מְבַקְשִׁ֣ים פְּנֵי־מוֹשֵׁ֑ל וּ֝מֵיְהוָ֗ה מִשְׁפַּט־אִֽישׁ׃ 27 תּוֹעֲבַ֣ת צַ֭דִּיקִים אִ֣ישׁ עָ֑וֶל וְתוֹעֲבַ֖ת רָשָׁ֣ע יְשַׁר־דָּֽרֶךְ׃   פ