Yiddish
Hebrew
אידיש
1 אַ שפּעטער איז דער װײַן, אַ ליאַרעמער דער טראַנק, און איטלעכער װאָס גיט זיך אָפּ דערמיט, איז ניט קײן חכם. 2 אַ ברום װי פֿון אַ יונגן לײב איז דעם מלכס אימה, דער װאָס דערצערנט אים פֿאַרזינדיקט זײַן לעבן. 3 אַ כּבֿוד פֿאַר אַ מענטשן איז זיך אָפּצוהאַלטן פֿון קריג, אָבער איטלעכער נאַר ברעכט אַרױס. 4 דער פֿױלער אַקערט ניט אום װינטער, און אין שניטצײַט בעטלט ער, און האָט גאָרנישט. 5 אַ טיפֿער װאַסער איז דער מײן אין אַ מענטשנס האַרץ, אָבער אַ מענטש מיט פֿאַרשטאַנדיקײט שעפּט אים אַרױס. 6 דאָס רָובֿ מענטשן רופֿן אױס איטלעכער זײַן גינציקײט, אָבער אַ געטרײַען מענטשן װער קען געפֿינען? 7 אין זײַן ערלעכקײט גײט דער צדיק; אַז װױל צו זײַנע קינדער נאָך אים! 8 דער מלך װאָס זיצט אױפֿן טראָן פֿון משפּט, זיפּט דורך מיט זײַנע אױגן אַל דאָס בײז. 9 װער קען זאָגן: איך האָב געלײַטערט מײַן האַרץ, איך בין רײן פֿון מײַנע זינד? 10 צװײערלײ װאָגשטײנער, צװײערלײ מאָסן, זײ בײדע זײַנען אַן אומװערדיקײט בײַ גאָט. 11 שױן אַ ייִנגל װערט דערקענט אָן זײַנע מעשׂים, אױב רײן און אױב רעכטפֿאַרטיק איז זײַן טאָן. 12 דאָס אױער װאָס הערט, און דאָס אױג װאָס זעט, זײ בײדע האָט גאָט געמאַכט. 13 זאָלסט ניט ליב האָבן שלאָף, כּדי זאָלסט ניט פֿאַראָרימט װערן, האַלט דײַנע אױגן אָפֿן, װעסטו האָבן ברױט צו זאַט. 14 ״שלעכט! שלעכט!״ זאָגט דער קונה, און גײט ער אַװעק, דענצמאָל באַרימט ער זיך. 15 פֿאַראַן גאָלד און פּערל אַ סך, אָבער די טײַערסטע צירונג זײַנען ליפּן מיט קענשאַפֿט. 16 נעם צו זײַן בגד, אױב ער איז עָרבֿ געװען פֿאַר אַן אַנדערן, און נעם זײַן משכּון פֿאַר דער פֿרעמדער. 17 זיס איז דעם מענטשן ברױט פֿון פֿאַלשקײט, אָבער דערנאָך װערט זײַן מױל פֿול מיט זשװיר. 18 געדאַנקען קומען צו שטאַנד דורך אַן עצה, און מיט תּחבוּלות פֿיר מלחמה. 19 אַ רכילות-טרײַבער אַנטפּלעקט אַ סָוד, און מיט דעם װאָס האָט אָפֿענע ליפּן זאָלסטו זיך ניט מישן. 20 דער װאָס שילט זײַן פֿאָטער און זײַן מוטער, װעט זײַן ליכט פֿאַרלאָשן װערן אין שטאָקפֿינצטערניש. 21 אַ נחלה װאָס קומט אָן גיך אין אָנהײב, װעט איר סָוף זײַן ניט געבענטשט. 22 זאָלסט ניט זאָגן: איך װעל אָפּצאָלן שלעכטס; האָף צו גאָט, און ער װעט דיך העלפֿן. 23 אַן אומװערדיקײט בײַ גאָט איז צװײערלײ װאָגשטײנער, און פֿון פֿאַלשע װאָגשאָלן קומט ניט קײן גוטס. 24 פֿון גאָט זײַנען דעם מענטשנס טריט, און װאָס פֿאַרשטײט דער מענטש זײַן װעג? 25 אַ שטרױכלונג פֿאַר אַ מענטשן איז זיך אַרױסצורעדן: הײליק! און נאָכן נדר איבערצוקלערן. 26 אַ קלוגער מלך װינטשופֿלט די רשָעים, און ער קערט אױף זײ דעם דרעשראָד. 27 אַ ליכט פֿון גאָט איז דעם מענטשנס נשמה, עס זוכט-דורך אַלע קאַמערן פֿון לײַב. 28 גענאָד און אמת באַהיטן דעם מלך, און ער האַלט-אױף מיט גענאָד זײַן טראָן. 29 די צירונג פֿון יונגעלײַט איז זײער כּוח, און די שײנקײט פֿון זקנים איז אַ גראָער קאָפּ. 30 װוּנדיקע בײַלן זײַנען אַ לײַטערונג פֿון בײז, דאָס גלײַכן שלעק אינעװײניק אין לײַב.
עברית
1 לֵ֣ץ הַ֭יַּין הֹמֶ֣ה שֵׁכָ֑ר וְכָל־שֹׁ֥גֶה בּ֝֗וֹ לֹ֣א יֶחְכָּֽם׃ 2 נַ֣הַם כַּ֭כְּפִיר אֵ֣ימַת מֶ֑לֶךְ מִ֝תְעַבְּר֗וֹ חוֹטֵ֥א נַפְשֽׁוֹ׃ 3 כָּב֣וֹד לָ֭אִישׁ שֶׁ֣בֶת מֵרִ֑יב וְכָל־אֱ֝וִ֗יל יִתְגַּלָּֽע׃ 4 מֵ֭חֹרֶף עָצֵ֣ל לֹא־יַחֲרֹ֑שׁ ישאל בַּקָּצִ֣יר וָאָֽיִן׃ 5 מַ֣יִם עֲ֭מֻקִּים עֵצָ֣ה בְלֶב־אִ֑ישׁ וְאִ֖ישׁ תְּבוּנָ֣ה יִדְלֶֽנָּה׃ 6 רָב־אָדָ֗ם יִ֭קְרָא אִ֣ישׁ חַסְדּ֑וֹ וְאִ֥ישׁ אֱ֝מוּנִ֗ים מִ֣י יִמְצָֽא׃ 7 מִתְהַלֵּ֣ךְ בְּתֻמּ֣וֹ צַדִּ֑יק אַשְׁרֵ֖י בָנָ֣יו אַחֲרָֽיו׃ 8 מֶ֗לֶךְ יוֹשֵׁ֥ב עַל־כִּסֵּא־דִ֑ין מְזָרֶ֖ה בְעֵינָ֣יו כָּל־רָֽע׃ 9 מִֽי־יֹ֭אמַר זִכִּ֣יתִי לִבִּ֑י טָ֝הַ֗רְתִּי מֵחַטָּאתִֽי׃ 10 אֶ֣בֶן וָ֭אֶבֶן אֵיפָ֣ה וְאֵיפָ֑ה תּוֹעֲבַ֥ת יְ֝הוָ֗ה גַּם־שְׁנֵיהֶֽם׃ 11 גַּ֣ם בְּ֭מַעֲלָלָיו יִתְנַכֶּר־נָ֑עַר אִם־זַ֖ךְ וְאִם־יָשָׁ֣ר פָּעֳלֽוֹ׃ 12 אֹ֣זֶן שֹׁ֭מַעַת וְעַ֣יִן רֹאָ֑ה יְ֝הוָ֗ה עָשָׂ֥ה גַם־שְׁנֵיהֶֽם׃ 13 אַל־תֶּֽאֱהַ֣ב שֵׁ֭נָה פֶּן־תִּוָּרֵ֑שׁ פְּקַ֖ח עֵינֶ֣יךָ שְֽׂבַֽע־לָֽחֶם׃ 14 רַ֣ע רַ֭ע יֹאמַ֣ר הַקּוֹנֶ֑ה וְאֹזֵ֥ל ל֝֗וֹ אָ֣ז יִתְהַלָּֽל׃ 15 יֵ֣שׁ זָ֭הָב וְרָב־פְּנִינִ֑ים וּכְלִ֥י יְ֝קָ֗ר שִׂפְתֵי־דָֽעַת׃ 16 לְֽקַח־בִּ֭גְדוֹ כִּי־עָ֣רַב זָ֑ר וּבְעַ֖ד נכרים חַבְלֵֽהוּ׃ 17 עָרֵ֣ב לָ֭אִישׁ לֶ֣חֶם שָׁ֑קֶר וְ֝אַחַ֗ר יִמָּֽלֵא־פִ֥יהוּ חָצָֽץ׃ 18 מַ֭חֲשָׁבוֹת בְּעֵצָ֣ה תִכּ֑וֹן וּ֝בְתַחְבֻּל֗וֹת עֲשֵׂ֣ה מִלְחָמָֽה׃ 19 גּֽוֹלֶה־סּ֭וֹד הוֹלֵ֣ךְ רָכִ֑יל וּלְפֹתֶ֥ה שְׂ֝פָתָ֗יו לֹ֣א תִתְעָרָֽב׃ 20 מְ֭קַלֵּל אָבִ֣יו וְאִמּ֑וֹ יִֽדְעַ֥ךְ נֵ֝ר֗וֹ באישון חֹֽשֶׁךְ׃ 21 נַ֭חֲלָה מבחלת בָּרִאשֹׁנָ֑ה וְ֝אַחֲרִיתָ֗הּ לֹ֣א תְבֹרָֽךְ׃ 22 אַל־תֹּאמַ֥ר אֲשַׁלְּמָה־רָ֑ע קַוֵּ֥ה לַֽ֝יהוָ֗ה וְיֹ֣שַֽׁע לָֽךְ׃ 23 תּוֹעֲבַ֣ת יְ֭הוָה אֶ֣בֶן וָאָ֑בֶן וּמֹאזְנֵ֖י מִרְמָ֣ה לֹא־טֽוֹב׃ 24 מֵיהוָ֥ה מִצְעֲדֵי־גָ֑בֶר וְ֝אָדָ֗ם מַה־יָּבִ֥ין דַּרְכּֽוֹ׃ 25 מוֹקֵ֣שׁ אָ֭דָם יָ֣לַע קֹ֑דֶשׁ וְאַחַ֖ר נְדָרִ֣ים לְבַקֵּֽר׃ 26 מְזָרֶ֣ה רְ֭שָׁעִים מֶ֣לֶךְ חָכָ֑ם וַיָּ֖שֶׁב עֲלֵיהֶ֣ם אוֹפָֽן׃ 27 נֵ֣ר יְ֭הוָה נִשְׁמַ֣ת אָדָ֑ם חֹ֝פֵ֗שׂ כָּל־חַדְרֵי־בָֽטֶן׃ 28 חֶ֣סֶד וֶ֭אֱמֶת יִצְּרוּ־מֶ֑לֶךְ וְסָעַ֖ד בַּחֶ֣סֶד כִּסְאֽוֹ׃ 29 תִּפְאֶ֣רֶת בַּחוּרִ֣ים כֹּחָ֑ם וַהֲדַ֖ר זְקֵנִ֣ים שֵׂיבָֽה׃ 30 חַבֻּר֣וֹת פֶּ֭צַע תמריק בְּרָ֑ע וּ֝מַכּ֗וֹת חַדְרֵי־בָֽטֶן׃