Yiddish
Hebrew
אידיש
1 אַ תּפֿילה פֿון דָוִדן. נײַג צו, גאָט, דײַן אױער, ענטפֿער מיר, װאָרום אָרים און באַדערפֿטיק בין איך. 2 באַהיט מײַן זעל װאָרום איך בין פֿרום, העלף, דו מײַן גאָט, דײַן קנעכט װאָס פֿאַרזיכערט זיך אױף דיר. 3 לײַטזעליק מיך, גאָט, װאָרום צו דיר רוף איך אַ גאַנצן טאָג. 4 דערפֿרײ די זעל פֿון דײַן קנעכט, װאָרום צו דיר, גאָט, הײב איך אױף מײַן זעל. 5 װאָרום דו, גאָט, ביסט גוט און פֿאַרגעביק, און פֿילגענאָדיק צו אַלע װאָס רופֿן דיך. 6 פֿאַרנעם, גאָט, מײַן תּפֿילה, און האָרך צו דעם קָול פֿון מײַנע געבעטן. 7 אין טאָג פֿון נױט רוף איך דיך, װאָרום דו װעסט מיר ענטפֿערן. 8 ניטאָ אַזאַ װי דו, יהוה, צװישן די געטער, און ניטאָ אַזױ װי דײַנע מעשׂים. 9 אַלע פֿעלקער װאָס דו האָסט געמאַכט, װעלן קומען און זיך בוקן פֿאַר דיר, גאָט, און געבן כּבֿוד צו דײַן נאָמען. 10 װאָרום גרױס ביסטו, און טוסט װוּנדער, דו גאָט אַלײן. 11 לערן מיך, גאָט, דײַן װעג, איך זאָל גײן אין דײַן אמת, אײנציק מײַן האַרץ צו פֿאָרכטן דײַן נאָמען. 12 איך װעל דיך לױבן, מײַן גאָט, מיט מײַן גאַנצן האַרצן, און ערלעכן דײַן נאָמען אױף אײביק. 13 װאָרום גרױס איז דײַן חֶסד צו מיר, און האָסט מציל געװען מײַן זעל פֿון דער טיפֿער אונטערערד. 14 גאָט, מוטװיליקע זײַנען אָנגעשטאַנען אױף מיר, און אַ באַנדע געװאַלטטוער זוכן מײַן לעבן, און זײ האַלט דיך ניט אַנטקעגן זיך. 15 אָבער דו יהוה ביסט אַ דערבאַרימדיקער און לײַטזעליקער גאָט, אײַנגעהאַלטן אין צאָרן און רײַך אין גענאָד און טרײַשאַפֿט. 16 קער זיך צו מיר, און לײַטזעליק מיך, גיב דײַן שטאַרקײט צו דײַן קנעכט, און העלף דעם זון פֿון דײַן דינסט. 17 מאַך מיר אַ צײכן צום גוטן, און זאָלן זען מײַנע שָׂונאים און פֿאַרשעמט װערן, אַז דו גאָט האָסט מיך געהאָלפֿן און מיך געטרײסט.
עברית
1 תְּפִלָּ֗ה לְדָ֫וִ֥ד הַטֵּֽה־יְהוָ֣ה אָזְנְךָ֣ עֲנֵ֑נִי כִּֽי־עָנִ֖י וְאֶבְי֣וֹן אָֽנִי׃ 2 שָֽׁמְרָ֣ה נַפְשִׁי֮ כִּֽי־חָסִ֪יד אָ֥נִי הוֹשַׁ֣ע עַ֭בְדְּךָ אַתָּ֣ה אֱלֹהַ֑י הַבּוֹטֵ֥חַ אֵלֶֽיךָ׃ 3 חָנֵּ֥נִי אֲדֹנָ֑י כִּ֥י אֵלֶ֥יךָ אֶ֝קְרָ֗א כָּל־הַיּֽוֹם׃ 4 שַׂ֭מֵּחַ נֶ֣פֶשׁ עַבְדֶּ֑ךָ כִּ֥י אֵלֶ֥יךָ אֲ֝דֹנָ֗י נַפְשִׁ֥י אֶשָּֽׂא׃ 5 כִּֽי־אַתָּ֣ה אֲ֭דֹנָי ט֣וֹב וְסַלָּ֑ח וְרַב־חֶ֝֗סֶד לְכָל־קֹרְאֶֽיךָ׃ 6 הַאֲזִ֣ינָה יְ֭הוָה תְּפִלָּתִ֑י וְ֝הַקְשִׁ֗יבָה בְּק֣וֹל תַּחֲנוּנוֹתָֽי׃ 7 בְּי֣וֹם צָ֭רָתִ֥י אֶקְרָאֶ֗ךָּ כִּ֣י תַעֲנֵֽנִי׃ 8 אֵין־כָּמ֖וֹךָ בָאֱלֹהִ֥ים אֲדֹנָ֗י וְאֵ֣ין כְּֽמַעֲשֶֽׂיךָ׃ 9 כָּל־גּוֹיִ֤ם אֲשֶׁ֥ר עָשִׂ֗יתָ יָב֤וֹאוּ וְיִשְׁתַּחֲו֣וּ לְפָנֶ֣יךָ אֲדֹנָ֑י וִֽיכַבְּד֣וּ לִשְׁמֶֽךָ׃ 10 כִּֽי־גָד֣וֹל אַ֭תָּה וְעֹשֵׂ֣ה נִפְלָא֑וֹת אַתָּ֖ה אֱלֹהִ֣ים לְבַדֶּֽךָ׃ 11 ה֘וֹרֵ֤נִי יְהוָ֨ה דַּרְכֶּ֗ךָ אֲהַלֵּ֥ךְ בַּאֲמִתֶּ֑ךָ יַחֵ֥ד לְ֝בָבִ֗י לְיִרְאָ֥ה שְׁמֶֽךָ׃ 12 אוֹדְךָ֤ אֲדֹנָ֣י אֱ֭לֹהַי בְּכָל־לְבָבִ֑י וַאֲכַבְּדָ֖ה שִׁמְךָ֣ לְעוֹלָֽם׃ 13 כִּֽי־חַ֭סְדְּךָ גָּד֣וֹל עָלָ֑י וְהִצַּ֥לְתָּ נַ֝פְשִׁ֗י מִשְּׁא֥וֹל תַּחְתִּיּֽ͏ָה׃ 14 אֱלֹהִ֤ים זֵ֘דִ֤ים קָֽמוּ־עָלַ֗י וַעֲדַ֣ת עָ֭רִיצִים בִּקְשׁ֣וּ נַפְשִׁ֑י וְלֹ֖א שָׂמ֣וּךָ לְנֶגְדָּֽם׃ 15 וְאַתָּ֣ה אֲ֭דֹנָי אֵל־רַח֣וּם וְחַנּ֑וּן אֶ֥רֶךְ אַ֝פַּ֗יִם וְרַב־חֶ֥סֶד וֶאֱמֶֽת׃ 16 פְּנֵ֥ה אֵלַ֗י וְחָ֫נֵּ֥נִי תְּנָֽה־עֻזְּךָ֥ לְעַבְדֶּ֑ךָ וְ֝הוֹשִׁ֗יעָה לְבֶן־אֲמָתֶֽךָ׃ 17 עֲשֵֽׂה־עִמִּ֥י א֗וֹת לְט֫וֹבָ֥ה וְיִרְא֣וּ שֹׂנְאַ֣י וְיֵבֹ֑שׁוּ כִּֽי־אַתָּ֥ה יְ֝הוָ֗ה עֲזַרְתַּ֥נִי וְנִחַמְתָּֽנִי׃