Yiddish
Hebrew
אידיש
1 פֿרײט זיך צדיקים, מיט גאָט, שײן פֿאַר די רעכטפֿאַרטיקע איז לױבונג. 2 גיט אַ דאַנק צו גאָט אױף אַ האַרף, אױף אַ גיטאַר פֿון צען סטרונעס שפּילט צו אים. 3 זינגט צו אים אַ נײַ געזאַנג, שפּילט װױל מיט געשאַל. 4 װאָרום רעכטפֿאַרטיק איז דאָס װאָרט פֿון גאָטאון זײַן יעטװעדער טוּונג איז מיט טרײַשאַפֿט. 5 ער האָט ליב רעכט און גערעכטיקײט, מיט דעם חֶסד פֿון גאָט איז פֿול די ערד. 6 מיט אַ װאָרט פֿון גאָט זײַנען די הימלען געמאַכט געװאָרן, און מיט אַ הױך פֿון זײַן מױל זײער גאַנצער חיל. 7 ער זאַמלט װי אַ סטױג די װאַסערן פֿון ים, ער טוט אַרײַן אין שפּײַכלערס די תּהומען. 8 מורא פֿאַר גאָט האָט די גאַנצע ערד, פֿאַר אים פֿאָרכטן אַלע באַװױנער פֿון דער װעלט. 9 װאָרום ער זאָגט, און עס געשעט, ער באַפֿעלט, און עס באַשטײט. 10 גאָט פֿאַרשטערט דעם באַראָט פֿון די פֿעלקער, ער װערט די מחשבֿות פֿון די אומות. 11 דער באַראָט פֿון גאָט װעט אױף אײביק באַשטײן, די טראַכטונגען פֿון זײַן האַרצן אױף דָור-דורות. 12 װױל צו דעם פֿאָלק װאָס יהוה איז זײַן גאָט, צו דער אומה װאָס ער האָט געװײלט זיך צום אַרב. 13 פֿון הימל לוגט גאָט, ער זעט אַלע מענטשנקינדער; 14 פֿון דעם אָרט פֿון זײַן װױנונג באַטראַכט ער אַלע באַװױנער פֿון דער ערד; 15 ער װאָס פֿורעמט זײער אַלעמענס האַרץ, װאָס פֿאַרשטײט אַלע זײערע מעשׂים. 16 אַ מלך װערט ניט געהאָלפֿן דורך פֿיל חיל, אַ גִבור װערט ניט ניצול דורך גרױס כּוח; 17 אַן אָפּנאַר איז דער פֿערד פֿאַר הילף, און מיט זײַן גרױס כּוח װעט ער ניט מאַכן אַנטרינען. 18 זע, דאָס אױג פֿון גאָט איז אױף די װאָס פֿאָרכטן אים, אױף די װאָס האָפֿן צו זײַן חֶסד, 19 מציל צו זײַן פֿון טױט זײער זעל, און זײ צו דערהאַלטן אין הונגער. 20 אונדזער זעל האָט געהאַרט אױף גאָט, אונדזער הילף און אונדזער שילד איז ער. 21 װאָרום מיט אים פֿרײט זיך אונדזער האַרץ, װאָרום אױף זײַן הײליקן נאָמען האָבן מיר זיך פֿאַרזיכערט. 22 זאָל דײַן חֶסד, גאָט, זײַן אױף אונדז, אַזױ װי מיר האָבן געהאָפֿט צו דיר.
עברית
1 רַנְּנ֣וּ צַ֭דִּיקִים בַּֽיהוָ֑ה לַ֝יְשָׁרִ֗ים נָאוָ֥ה תְהִלָּֽה׃ 2 הוֹד֣וּ לַיהוָ֣ה בְּכִנּ֑וֹר בְּנֵ֥בֶל עָ֝שׂ֗וֹר זַמְּרוּ־לֽוֹ׃ 3 שִֽׁירוּ־ל֭וֹ שִׁ֣יר חָדָ֑שׁ הֵיטִ֥יבוּ נַ֝גֵּ֗ן בִּתְרוּעָֽה׃ 4 כִּֽי־יָשָׁ֥ר דְּבַר־יְהוָ֑ה וְכָל־מַ֝עֲשֵׂ֗הוּ בֶּאֱמוּנָֽה׃ 5 אֹ֭הֵב צְדָקָ֣ה וּמִשְׁפָּ֑ט חֶ֥סֶד יְ֝הוָ֗ה מָלְאָ֥ה הָאָֽרֶץ׃ 6 בִּדְבַ֣ר יְ֭הוָה שָׁמַ֣יִם נַעֲשׂ֑וּ וּבְר֥וּחַ פִּ֝֗יו כָּל־צְבָאָֽם׃ 7 כֹּנֵ֣ס כַּ֭נֵּד מֵ֣י הַיָּ֑ם נֹתֵ֖ן בְּאֹצָר֣וֹת תְּהוֹמֽוֹת׃ 8 יִֽירְא֣וּ מֵ֭יְהוָה כָּל־הָאָ֑רֶץ מִמֶּ֥נּוּ יָ֝ג֗וּרוּ כָּל־יֹשְׁבֵ֥י תֵבֵֽל׃ 9 כִּ֤י ה֣וּא אָמַ֣ר וַיֶּ֑הִי הֽוּא־צִ֝וָּ֗ה וֽ͏ַיַּעֲמֹֽד׃ 10 יְֽהוָ֗ה הֵפִ֥יר עֲצַת־גּוֹיִ֑ם הֵ֝נִ֗יא מַחְשְׁב֥וֹת עַמִּֽים׃ 11 עֲצַ֣ת יְ֭הוָה לְעוֹלָ֣ם תַּעֲמֹ֑ד מַחְשְׁב֥וֹת לִ֝בּ֗וֹ לְדֹ֣ר וָדֹֽר׃ 12 אַשְׁרֵ֣י הַ֭גּוֹי אֲשֶׁר־יְהוָ֣ה אֱלֹהָ֑יו הָעָ֓ם בָּחַ֖ר לְנַחֲלָ֣ה לֽוֹ׃ 13 מִ֭שָּׁמַיִם הִבִּ֣יט יְהוָ֑ה רָ֝אָ֗ה אֶֽת־כָּל־בְּנֵ֥י הָאָדָֽם׃ 14 מִֽמְּכוֹן־שִׁבְתּ֥וֹ הִשְׁגִּ֑יחַ אֶ֖ל כָּל־יֹשְׁבֵ֣י הָאָֽרֶץ׃ 15 הַיֹּצֵ֣ר יַ֣חַד לִבָּ֑ם הַ֝מֵּבִ֗ין אֶל־כָּל־מַעֲשֵׂיהֶֽם׃ 16 אֵֽין־הַ֭מֶּלֶךְ נוֹשָׁ֣ע בְּרָב־חָ֑יִל גִּ֝בּ֗וֹר לֹֽא־יִנָּצֵ֥ל בְּרָב־כֹּֽחַ׃ 17 שֶׁ֣קֶר הַ֭סּוּס לִתְשׁוּעָ֑ה וּבְרֹ֥ב חֵ֝יל֗וֹ לֹ֣א יְמַלֵּֽט׃ 18 הִנֵּ֤ה עֵ֣ין יְ֭הוָה אֶל־יְרֵאָ֑יו לַֽמְיַחֲלִ֥ים לְחַסְדּֽוֹ׃ 19 לְהַצִּ֣יל מִמָּ֣וֶת נַפְשָׁ֑ם וּ֝לְחַיּוֹתָ֗ם בָּרָעָֽב׃ 20 נַ֭פְשֵׁנוּ חִכְּתָ֣ה לַֽיהוָ֑ה עֶזְרֵ֖נוּ וּמָגִנֵּ֣נוּ הֽוּא׃ 21 כִּי־ב֭וֹ יִשְׂמַ֣ח לִבֵּ֑נוּ כִּ֤י בְשֵׁ֖ם קָדְשׁ֣וֹ בָטָֽחְנוּ׃ 22 יְהִֽי־חַסְדְּךָ֣ יְהוָ֣ה עָלֵ֑ינוּ כַּ֝אֲשֶׁ֗ר יִחַ֥לְנוּ לָֽךְ׃