Yiddish
Hebrew
אידיש
1 פֿון דָוִדן. צו דיר, גאָט, הײב איך אױף מײַן זעל. 2 מײַן גאָט, אױף דיר פֿאַרזיכער איך מיך, לאָמיך ניט פֿאַרשעמט װערן, זאָלן ניט קװעלן אױף מיר מײַנע פֿײַנט. 3 יאָ, אַלע װאָס האָפֿן אױף דיר זאָלן ניט פֿאַרשעמט װערן; פֿאַרשעמט װערן זאָלן די װאָס פֿעלשן פֿאַר גאָרנישט. 4 דײַנע װעגן, גאָט, מאַך מיך װיסן, דײַנע שטעגן לערן מיך. 5 פֿיר מיך אין דײַן אמת, און לערן מיך, װאָרום דו ביסט דער גאָט פֿון מײַן הילף; צו דיר האָב איך געהאָפֿט אַ גאַנצן טאָג. 6 דערמאָן, גאָט, דײַן דערבאַרימונג און דײַנע חסדים, װאָרום זײ זײַנען פֿון אײביק אָן. 7 די זינד פֿון מײַן יוגנט און מײַנע פֿאַרברעכן זאָלסטו ניט דערמאָנען; לױט דײַן חֶסד דערמאָן זיך דו אָן מיר, פֿון װעגן דײַן גוטסקײט, גאָט. 8 גוט און רעכטפֿאַרטיק איז גאָט, דרום װײַזט ער די זינדיקע דעם װעג. 9 ער פֿירט די שטילע אין גערעכטיקײט, און לערנט די שטילע זײַן װעג. 10 אַלע װעגן פֿון גאָט זײַנען חֶסד און טרײַשאַפֿטצו די װאָס היטן זײַן בונד און זײַנע אָנזאָגן. 11 פֿון װעגן דײַן נאָמען, גאָט, זאָלסטו פֿאַרגעבן מײַן זינד, װאָרום זי איז גרױס. 12 װער נאָר אַ מאַן װאָס פֿאָרכט גאָט, װעט ער אים װײַזן דעם װעג װאָס ער זאָל װײלן. 13 זײַן זעל װעט רוען אין גוטס, און זײַן זאָמען װעט אַרבן דאָס לאַנד. 14 גאָטס פֿאַרטרױטקײט איז מיט די װאָס פֿאָרכטן אים, און זײַן בונד, כּדי זײ צו לערנען. 15 מײַנע אױגן זײַנען תּמיד צו גאָט, װאָרום ער ציט אַרױס פֿון נעץ מײַנע פֿיס. 16 קער זיך צו מיר, און לײַטזעליק מיך, װאָרום עלנד און אָרים בין איך. 17 די צרות פֿון מײַן האַרצן האָבן זיך אױסגעברײט, פֿון מײַנע דריקענישן צי מיך אַרױס. 18 זע מײַן פּײַן און מײַן מאַטערניש, און פֿאַרגיב אַלע מײַנע זינד. 19 זע װי מײַנע שָׂונאים זײַנען פֿיל, און די אומגערעכטע פֿײַנטשאַפֿט װאָס זײ האָבן מיך פֿײַנט. 20 היט מײַן זעל און זײַ מיך מציל, לאָמיך ניט פֿאַרשעמט װערן, װײַל איך שיץ מיך אין דיר. 21 זאָל ערלעכקײט און רעכטפֿאַרטיקײט מיך באַהיטן, װאָרום איך טו האָפֿן צו דיר. 22 לײז אױס, גאָט, ישׂראלפֿון אַלע זײַנע צרות.
עברית
1 לְדָוִ֡ד אֵלֶ֥יךָ יְ֝הוָ֗ה נַפְשִׁ֥י אֶשָּֽׂא׃ 2 אֱ‍ֽלֹהַ֗י בְּךָ֣ בָ֭טַחְתִּי אַל־אֵב֑וֹשָׁה אַל־יַֽעַלְצ֖וּ אֹיְבַ֣י לִֽי׃ 3 גַּ֣ם כָּל־קֹ֭וֶיךָ לֹ֣א יֵבֹ֑שׁוּ יֵ֝בֹ֗שׁוּ הַבּוֹגְדִ֥ים רֵיקָֽם׃ 4 דְּרָכֶ֣יךָ יְ֭הוָה הוֹדִיעֵ֑נִי אֹ֖רְחוֹתֶ֣יךָ לַמְּדֵֽנִי׃ 5 הַדְרִ֘יכֵ֤נִי בַאֲמִתֶּ֨ךָ וְֽלַמְּדֵ֗נִי כִּֽי־אַ֭תָּה אֱלֹהֵ֣י יִשְׁעִ֑י אוֹתְךָ֥ קִ֝וִּ֗יתִי כָּל־הַיּֽוֹם׃ 6 זְכֹר־רַחֲמֶ֣יךָ יְ֭הוָה וַחֲסָדֶ֑יךָ כִּ֖י מֵעוֹלָ֣ם הֵֽמָּה׃ 7 חַטֹּ֤אות נְעוּרַ֨י וּפְשָׁעַ֗י אַל־תִּ֫זְכֹּ֥ר כְּחַסְדְּךָ֥ זְכָר־לִי־אַ֑תָּה לְמַ֖עַן טוּבְךָ֣ יְהוָֽה׃ 8 טוֹב־וְיָשָׁ֥ר יְהוָ֑ה עַל־כֵּ֤ן יוֹרֶ֖ה חַטָּאִ֣ים בַּדָּֽרֶךְ׃ 9 יַדְרֵ֣ךְ עֲ֭נָוִים בַּמִּשְׁפָּ֑ט וִֽילַמֵּ֖ד עֲנָוִ֣ים דַּרְכּֽוֹ׃ 10 כָּל־אָרְח֣וֹת יְ֭הוָה חֶ֣סֶד וֶאֱמֶ֑ת לְנֹצְרֵ֥י בְ֝רִית֗וֹ וְעֵדֹתָֽיו׃ 11 לְמַֽעַן־שִׁמְךָ֥ יְהוָ֑ה וְֽסָלַחְתָּ֥ לַ֝עֲוֺנִ֗י כִּ֣י רַב־הֽוּא׃ 12 מִי־זֶ֣ה הָ֭אִישׁ יְרֵ֣א יְהוָ֑ה י֝וֹרֶ֗נּוּ בְּדֶ֣רֶךְ יִבְחָֽר׃ 13 נַ֭פְשׁוֹ בְּט֣וֹב תָּלִ֑ין וְ֝זַרְע֗וֹ יִ֣ירַשׁ אָֽרֶץ׃ 14 ס֣וֹד יְ֭הוָה לִירֵאָ֑יו וּ֝בְרִית֗וֹ לְהוֹדִיעָֽם׃ 15 עֵינַ֣י תָּ֭מִיד אֶל־יְהוָ֑ה כִּ֤י הֽוּא־יוֹצִ֖יא מֵרֶ֣שֶׁת רַגְלָֽי׃ 16 פְּנֵה־אֵלַ֥י וְחָנֵּ֑נִי כִּֽי־יָחִ֖יד וְעָנִ֣י אָֽנִי׃ 17 צָר֣וֹת לְבָבִ֣י הִרְחִ֑יבוּ מִ֝מְּצֽוּקוֹתַ֗י הוֹצִיאֵֽנִי׃ 18 רְאֵ֣ה עָ֭נְיִי וַעֲמָלִ֑י וְ֝שָׂ֗א לְכָל־חַטֹּאותָֽי׃ 19 רְאֵֽה־אוֹיְבַ֥י כִּי־רָ֑בּוּ וְשִׂנְאַ֖ת חָמָ֣ס שְׂנֵאֽוּנִי׃ 20 שָׁמְרָ֣ה נַ֭פְשִׁי וְהַצִּילֵ֑נִי אַל־אֵ֝ב֗וֹשׁ כִּֽי־חָסִ֥יתִי בָֽךְ׃ 21 תֹּם־וָיֹ֥שֶׁר יִצְּר֑וּנִי כִּ֝֗י קִוִּיתִֽיךָ׃ 22 פְּדֵ֣ה אֱ֭לֹהִים אֶת־יִשְׂרָאֵ֑ל מִ֝כֹּ֗ל צָֽרוֹתָיו׃