Yiddish
Hebrew
אידיש
1 גיט אַ דאַנק צו גאָט, װאָרום ער איז גוט, װאָרום אױף אײביק איז זײַן חֶסד. 2 זאָל נון זאָגן ישׂראל: װאָרום אױף אײביק איז זײַן חֶסד. 3 זאָל נון זאָגן דאָס הױז פֿון אַהרֹן: װאָרום אױף אײביק איז זײַן חֶסד. 4 זאָלן נון זאָגן די װאָס פֿאָרכטן גאָט: װאָרום אױף אײביק איז זײַן חֶסד. 5 פֿון ענגעניש האָב איך גערופֿן גאָט, האָט ער מיר געענטפֿערט מיט דערברײטערניש. 6 גאָט איז מיט מיר, איך האָב ניט קײן מורא, װאָס קען אַ מענטש מיר טאָן? 7 גאָט איז מיר מײַן העלפֿער, און איך װעל זען אױף מײַנע שָׂונאים. 8 בעסער זיך באַשיצן אין גאָט, אײדער זיך פֿאַרזיכערן אױף אַ מענטשן. 9 בעסער זיך באַשיצן אין גאָט, אײדער זיך פֿאַרזיכערן אױף פֿירשטן. 10 אַלע פֿעלקער האָבן מיך אַרומגערינגלט; מיט דעם נאָמען פֿון גאָט אָבער װעל איך זײ פֿאַרשנײַדן. 11 זײ האָבן מיך אַרומגערינגלט, יאָ אַרומגערינגלט האָבן זײ מיך; מיט דעם נאָמען פֿון גאָט אָבער װעל איך זײ פֿאַרשנײַדן. 12 זײ האָבן מיך אַרומגערינגלט װי בינען; זײ זײַנען פֿאַרלאָשן געװאָרן װי פֿײַער פֿון דערנער; פֿאַר װאָר, מיט דעם נאָמען פֿון גאָט װעל איך זײ פֿאַרשנײַדן. 13 שטױסן האָסטו מיך געשטױסן צום פֿאַלן, אָבער יָה האָט מיך געהאָלפֿן. 14 מײַן שטאַרקײט און געזאַנג איז יָה, און ער איז מיר געװען אַ ישועה. 15 אַ קָול פֿון געזאַנג און ישועהאיז אין די געצעלטן פֿון די צדיקים; די רעכטע האַנט פֿון גאָט טוט גבֿורות. 16 די רעכטע האַנט פֿון גאָט איז דערהױבן, די רעכטע האַנט פֿון גאָט טוט גבֿורות. 17 איך װעל ניט שטאַרבן נאָר לעבן, און דערצײלן די מעשׂים פֿון יָה. 18 שטראָפֿן געשטראָפֿט האָט מיך יָה, אָבער צום טױט האָט ער מיך ניט געגעבן. 19 עפֿנט מיר די טױערן פֿון גערעכטיקײט, איך װעל אַרײַנגײן אין זײ, איך װעל דאַנקען יָה. 20 דאָס איז דער טױער פֿון גאָט, די גערעכטע זאָלן אַרײַנגײן אין אים. 21 איך דאַנק דיר, װאָרום האָסט מיר געענטפֿערט, און ביסט מיר געװען אַ ישועה. 22 דער שטײן װאָס די בױמײַנסטער האָבן פֿאַראַכט, איז געװאָרן צום הױפּטװינקל. 23 פֿון גאָט איז דאָס געשען, װוּנדערלעך איז עס אין אונדזערע אױגן. 24 דאָס איז דער טאָג װאָס גאָט האָט געמאַכט, לאָמיר לוסטיק זײַן און זיך פֿרײען אין אים. 25 איך בעט דיך, גאָט, העלף נון! איך בעט דיך, גאָט באַגליק נון! 26 געבענטשט דער װאָס קומט אין נאָמען פֿון גאָט! מיר בענטשן אײַך פֿון גאָטס הױז. 27 יהוה איז גאָט, און ער האָט אונדז דערלוכטן; פֿלעכט אַ טאַנץ מיט צװײַגןביז די הערנער פֿון מזבח. 28 מײַן גאָט ביסטו, און איך װעל דיר דאַנקען; מײַן גאָט – װעל איך דיך דערהײבן. 29 גיט אַ דאַנק צו יהוה, װאָרום ער איז גוט, װאָרום אױף אײביק איז זײַן חֶסד.
עברית
1 הוֹד֣וּ לַיהוָ֣ה כִּי־ט֑וֹב כִּ֖י לְעוֹלָ֣ם חַסְדּֽוֹ׃ 2 יֹֽאמַר־נָ֥א יִשְׂרָאֵ֑ל כִּ֖י לְעוֹלָ֣ם חַסְדּֽוֹ׃ 3 יֹֽאמְרוּ־נָ֥א בֵֽית־אַהֲרֹ֑ן כִּ֖י לְעוֹלָ֣ם חַסְדּֽוֹ׃ 4 יֹֽאמְרוּ־נָ֭א יִרְאֵ֣י יְהוָ֑ה כִּ֖י לְעוֹלָ֣ם חַסְדּֽוֹ׃ 5 מִֽן־הַ֭מֵּצַ֥ר קָרָ֣אתִי יָּ֑הּ עָנָ֖נִי בַמֶּרְחָ֣ב יָֽהּ׃ 6 יְהוָ֣ה לִ֭י לֹ֣א אִירָ֑א מַה־יַּעֲשֶׂ֖ה לִ֣י אָדָֽם׃ 7 יְהוָ֣ה לִ֭י בְּעֹזְרָ֑י וַ֝אֲנִ֗י אֶרְאֶ֥ה בְשֹׂנְאָֽי׃ 8 ט֗וֹב לַחֲס֥וֹת בַּיהוָ֑ה מִ֝בְּטֹ֗חַ בָּאָדָֽם׃ 9 ט֗וֹב לַחֲס֥וֹת בַּיהוָ֑ה מִ֝בְּטֹ֗חַ בִּנְדִיבִֽים׃ 10 כָּל־גּוֹיִ֥ם סְבָב֑וּנִי בְּשֵׁ֥ם יְ֝הוָ֗ה כִּ֣י אֲמִילַֽם׃ 11 סַבּ֥וּנִי גַם־סְבָב֑וּנִי בְּשֵׁ֥ם יְ֝הוָ֗ה כִּ֣י אֲמִילַֽם׃ 12 סַבּ֤וּנִי כִדְבוֹרִ֗ים דֹּ֭עֲכוּ כְּאֵ֣שׁ קוֹצִ֑ים בְּשֵׁ֥ם יְ֝הוָ֗ה כִּ֣י אֲמִילַֽם׃ 13 דַּחֹ֣ה דְחִיתַ֣נִי לִנְפֹּ֑ל וַ֖יהוָ֣ה עֲזָרָֽנִי׃ 14 עָזִּ֣י וְזִמְרָ֣ת יָ֑הּ וַֽיְהִי־לִ֝֗י לִֽישׁוּעָֽה׃ 15 ק֤וֹל רִנָּ֬ה וִֽישׁוּעָ֗ה בְּאָהֳלֵ֥י צַדִּיקִ֑ים יְמִ֥ין יְ֝הוָה עֹ֣שָׂה חָֽיִל׃ 16 יְמִ֣ין יְ֭הוָה רוֹמֵמָ֑ה יְמִ֥ין יְ֝הוָה עֹ֣שָׂה חָֽיִל׃ 17 לֹֽא אָמ֥וּת כִּי־אֶֽחְיֶ֑ה וַ֝אֲסַפֵּ֗ר מַֽעֲשֵׂ֥י יָֽהּ׃ 18 יַסֹּ֣ר יִסְּרַ֣נִּי יָּ֑הּ וְ֝לַמָּ֗וֶת לֹ֣א נְתָנָֽנִי׃ 19 פִּתְחוּ־לִ֥י שַׁעֲרֵי־צֶ֑דֶק אָֽבֹא־בָ֝ם אוֹדֶ֥ה יָֽהּ׃ 20 זֶֽה־הַשַּׁ֥עַר לַיהוָ֑ה צַ֝דִּיקִ֗ים יָבֹ֥אוּ בֽוֹ׃ 21 א֭וֹדְךָ כִּ֣י עֲנִיתָ֑נִי וַתְּהִי־לִ֝֗י לִֽישׁוּעָֽה׃ 22 אֶ֭בֶן מָאֲס֣וּ הַבּוֹנִ֑ים הָ֝יְתָ֗ה לְרֹ֣אשׁ פִּנָּֽה׃ 23 מֵאֵ֣ת יְ֭הוָה הָ֣יְתָה זֹּ֑את הִ֖יא נִפְלָ֣את בְּעֵינֵֽינוּ׃ 24 זֶה־הַ֭יּוֹם עָשָׂ֣ה יְהוָ֑ה נָגִ֖ילָה וְנִשְׂמְחָ֣ה בֽוֹ׃ 25 אָנָּ֣א יְ֭הוָה הוֹשִׁ֘יעָ֥ה נָּ֑א אָֽנָּ֥א יְ֝הוָ֗ה הַצְלִ֘יחָ֥ה נָּֽא׃ 26 בָּר֣וּךְ הַ֭בָּא בְּשֵׁ֣ם יְהוָ֑ה בֵּ֝רַֽכְנוּכֶ֗ם מִבֵּ֥ית יְהוָֽה׃ 27 אֵ֤ל יְהוָה֮ וַיָּ֪אֶר לָ֥נוּ אִסְרוּ־חַ֥ג בַּעֲבֹתִ֑ים עַד־קַ֝רְנ֗וֹת הַמִּזְבֵּֽחַ׃ 28 אֵלִ֣י אַתָּ֣ה וְאוֹדֶ֑ךָּ אֱ֝לֹהַ֗י אֲרוֹמְמֶֽךָּ׃ 29 הוֹד֣וּ לַיהוָ֣ה כִּי־ט֑וֹב כִּ֖י לְעוֹלָ֣ם חַסְדּֽוֹ׃