Yiddish
Hebrew
אידיש
1 פֿון דָוִדן. 2 לױב, מײַן זעל, גאָט, און אַלע מײַנע אינגעװײד, זײַן הײליקן נאָמען. לױב גאָט, מײַן זעל, און זאָלסט ניט פֿאַרגעסן אַלע זײַנע טובֿות; 3 דער װאָס פֿאַרגיט אַל די זינד דײַנע, װאָס הײלט אַלע קראַנקשאַפֿטן דײַנע; 4 װאָס לײזט אױס פֿון גרוב דײַן לעבן, װאָס קרײנט דיך מיט גענאָד און דערבאַרימונג; 5 װאָס זעטיקט מיט גוטס דײַן עלטער, װי אַן אָדלער באַנײַט זיך די יוגנט דײַנע. 6 גאָט טוט גערעכטיקײטן, און רעכט צו אַלע געדריקטע. 7 ער האָט געלאָזט װיסן משהן זײַנע װעגן, די קינדער פֿון ישׂראל זײַנע מעשׂים. 8 גאָט איז דערבאַרימדיק און לײַטזעליק, אײַנגעהאַלטן אין צאָרן און רײַך אין גענאָד. 9 ניט שטענדיק װעט ער קריגן, און ניט אײביק װעט ער האַלטן אַ כּעס. 10 ניט לױט אונדזערע חטאים האָט ער אונדז געטאָן, און ניט לױט אונדזערע זינד האָט ער אונדז פֿאַרגאָלטן. 11 װאָרום װי דער הימל איז הױך איבער דער ערד, אַזױ איז שטאַרק זײַן חֶסד צו די װאָס פֿאָרכטן אים. 12 װי מזרח איז װײַט פֿון מערבֿ, אַזױ האָט ער דערװײַטערט פֿון אונדז אונדזערע פֿאַרברעכן. 13 װי אַ פֿאָטער דערבאַרימט זיך אױף זײַנע קינדער, אַזױ דערבאַרימט זיך גאָט אױף די װאָס פֿאָרכטן אים. 14 װאָרום ער װײס אונדזער באַשאַפֿונג, ער געדענקט אַז מיר זײַנען שטױב. 15 דער מענטש – אַזױ װי גראָז זײַנען זײַנע טעג, װי אַ שפּראָצונג פֿון פֿעלד, אַזױ שפּראָצט ער. 16 װאָרום אַ װינט גײט אַריבער אױף אים, און ער איז ניטאָ, און זײַן אָרט קען אים ניט מער. 17 אָבער דער חֶסד פֿון גאָט איז פֿון אײביק ביז אײביקאױף די װאָס פֿאָרכטן אים, און זײַן גערעכטיקײט צו קינדסקינדער; 18 צו די װאָס היטן זײַן בונד, און צו די װאָס געדענקען זײַנע באַפֿעלן זײ צו טאָן. 19 גאָט האָט אין הימל אױפֿגעשטעלט זײַן טראָן, און זײַן מלוכה געװעלטיקט איבער אַלץ. 20 לױבט גאָט, זײַנע מלאכים, איר שטאַרקע גיבורים װאָס טוט זײַן װאָרט, בײַם הערן דעם קָול פֿון זײַן װאָרט. 21 לױבט גאָט, אַלע זײַנע חילות, זײַנע משרתים װאָס טוט זײַן רָצון. 22 לױבט גאָט, אַלע זײַנע װערק, אין אַלע ערטער פֿון זײַן געװעלטיקײט; לױב גאָט, מײַן זעל.
עברית
1 לְדָוִ֨ד בָּרֲכִ֣י נַ֭פְשִׁי אֶת־יְהוָ֑ה וְכָל־קְ֝רָבַ֗י אֶת־שֵׁ֥ם קָדְשֽׁוֹ׃ 2 בָּרֲכִ֣י נַ֭פְשִׁי אֶת־יְהוָ֑ה וְאַל־תִּ֝שְׁכְּחִ֗י כָּל־גְּמוּלָֽיו׃ 3 הַסֹּלֵ֥חַ לְכָל־עֲוֺנֵ֑כִי הָ֝רֹפֵ֗א לְכָל־תַּחֲלֻאָֽיְכִי׃ 4 הַגּוֹאֵ֣ל מִשַּׁ֣חַת חַיָּ֑יְכִי הַֽ֝מְעַטְּרֵ֗כִי חֶ֣סֶד וְרַחֲמִֽים׃ 5 הַמַּשְׂבִּ֣יַע בַּטּ֣וֹב עֶדְיֵ֑ךְ תִּתְחַדֵּ֖שׁ כַּנֶּ֣שֶׁר נְעוּרָֽיְכִי׃ 6 עֹשֵׂ֣ה צְדָק֣וֹת יְהוָ֑ה וּ֝מִשְׁפָּטִ֗ים לְכָל־עֲשׁוּקִֽים׃ 7 יוֹדִ֣יעַ דְּרָכָ֣יו לְמֹשֶׁ֑ה לִבְנֵ֥י יִ֝שְׂרָאֵ֗ל עֲלִילֽוֹתָיו׃ 8 רַח֣וּם וְחַנּ֣וּן יְהוָ֑ה אֶ֖רֶךְ אַפַּ֣יִם וְרַב־חָֽסֶד׃ 9 לֹֽא־לָנֶ֥צַח יָרִ֑יב וְלֹ֖א לְעוֹלָ֣ם יִטּֽוֹר׃ 10 לֹ֣א כַ֭חֲטָאֵינוּ עָ֣שָׂה לָ֑נוּ וְלֹ֥א כַ֝עֲוֺנֹתֵ֗ינוּ גָּמַ֥ל עָלֵֽינוּ׃ 11 כִּ֤י כִגְבֹ֣הַּ שָׁ֭מַיִם עַל־הָאָ֑רֶץ גָּבַ֥ר חַ֝סְדּ֗וֹ עַל־יְרֵאָֽיו׃ 12 כִּרְחֹ֣ק מִ֭זְרָח מִֽמַּֽעֲרָ֑ב הִֽרְחִ֥יק מִ֝מֶּ֗נּוּ אֶת־פְּשָׁעֵֽינוּ׃ 13 כְּרַחֵ֣ם אָ֭ב עַל־בָּנִ֑ים רִחַ֥ם יְ֝הוָ֗ה עַל־יְרֵאָֽיו׃ 14 כִּי־ה֖וּא יָדַ֣ע יִצְרֵ֑נוּ זָ֝כ֗וּר כִּי־עָפָ֥ר אֲנָֽחְנוּ׃ 15 אֱ֭נוֹשׁ כֶּחָצִ֣יר יָמָ֑יו כְּצִ֥יץ הַ֝שָּׂדֶ֗ה כֵּ֣ן יָצִֽיץ׃ 16 כִּ֤י ר֣וּחַ עָֽבְרָה־בּ֣וֹ וְאֵינֶ֑נּוּ וְלֹא־יַכִּירֶ֖נּוּ ע֣וֹד מְקוֹמֽוֹ׃ 17 וְחֶ֤סֶד יְהוָ֨ה מֵעוֹלָ֣ם וְעַד־ע֭וֹלָם עַל־יְרֵאָ֑יו וְ֝צִדְקָת֗וֹ לִבְנֵ֥י בָנִֽים׃ 18 לְשֹׁמְרֵ֥י בְרִית֑וֹ וּלְזֹכְרֵ֥י פִ֝קֻּדָ֗יו לַעֲשׂוֹתָֽם׃ 19 יְֽהוָ֗ה בַּ֭שָּׁמַיִם הֵכִ֣ין כִּסְא֑וֹ וּ֝מַלְכוּת֗וֹ בַּכֹּ֥ל מָשָֽׁלָה׃ 20 בָּרֲכ֥וּ יְהוָ֗ה מַלְאָ֫כָ֥יו גִּבֹּ֣רֵי כֹ֭חַ עֹשֵׂ֣י דְבָר֑וֹ לִ֝שְׁמֹ֗עַ בְּק֣וֹל דְּבָרֽוֹ׃ 21 בָּרֲכ֣וּ יְ֭הוָה כָּל־צְבָאָ֑יו מְ֝שָׁרְתָ֗יו עֹשֵׂ֥י רְצוֹנֽוֹ׃ 22 בָּרֲכ֤וּ יְהוָ֨ה כָּֽל־מַעֲשָׂ֗יו בְּכָל־מְקֹמ֥וֹת מֶמְשַׁלְתּ֑וֹ בָּרֲכִ֥י נַ֝פְשִׁ֗י אֶת־יְהוָֽה׃