Yiddish
Hebrew
אידיש
1 װײ, די רואיקע אין צִיוֹן, און די זיכערע אױפֿן באַרג שוֹמרוֹן, די באַרופֿענע פּער פֿון די פֿעלקער, װאָס צו זײ קומט דאָס הױז פֿון ישׂראל! 2 גײט אַריבער קײן כַּלנֵה, און זעט, און גײט פֿון דאָרט קײן גרױס-חמָת, און נידערט אין גַת פֿון די פּלִשתּים; איז זײ בעסער פֿון די דאָזיקע קיניגרײַכן? צי איז זײער געמאַרק גרעסער פֿון אײַער געמאַרק? 3 איר װאָס שטױסט אָפּ דעם בײזן טאָג, און רוקט צו דעם טראָן פֿון רױב! 4 די װאָס ליגן אױף בעטן פֿון עלפֿנבײן, און אױסגעצױגן אױף זײערע געלעגערס, און עסן לעמער פֿון די שאָף, און קעלבער פֿון שטאַל; 5 די װאָס צימבלען אױף דער גיטאַר – אַזױ װי דוד האָבן זײ זיך אױסגעטראַכט כּלֵי-זֶמֶר; 6 די װאָס טרינקען אין שפּרענגבעקנס װײַן, און מיט די בעסטע אײַלן זאַלבן זײ זיך, און קימערן זיך ניט אום דעם בראָך פֿון יוֹסף. 7 דרום װעלן זײ אַצונד פֿאַרטריבן װערן פֿאַרױס פֿון אַלע פֿאַרטריבענע, און אָפּגעטאָן װעט װערן דער ליאַרעם פֿון די אױסגעצױגענע.
8 גאָט יהוה האָט געשװאָרן בײַ זיך אַלײן, זאָגט יהוה דער גאָט פֿון צבָֿאות: איך פֿאַראומװערדיק דעם שטאָלץ פֿון יעקבֿ, און זײַנע פּאַלאַצן האָב איך פֿײַנט געקראָגן. און איך װעל איבערענטפֿערן די שטאָט מיט איר פֿולקײט! 9 און עס װעט זײַן, אױב עס װעלן איבערבלײַבן צען מענטשן אין אײן הױז, װעלן זײ שטאַרבן. 10 און אַז עמיצנס פֿעטער, און דער װאָס דאַרף אים פֿאַרברענען, װעט אים אױפֿהײבן כּדי אַרױסצוטראָגן דאָס געבײן פֿון הױז, װעט ער זאָגן צו דעם װאָס אין װינקל פֿון הױז: איז נאָך װער דאָ מיט דיר? און אַז יענער װעט זאָגן: נײַן, ניטאָ; און ער װעט זאָגן: שאַ! װאָרום מע טאָר ניט דאַכטן, בײַם נאָמען פֿון גאָט. 11 װאָרום זע, גאָט באַפֿעלט, און מע װעט צעהאַקן דאָס גרױסע הױז אין שטיקער, און דאָס קלײנע הױז אױף שפּענדלעך. 12 לױפֿן דען פֿערד איבער אַ פֿעלז! צי אַקערט מען אים מיט רינדער? װאָס איר האָט פֿאַרקערט גערעכטיקײט אין ביטערקרױט, און פֿרוכט פֿון רעכטפֿאַריקײט אין װערמוט; 13 איר װאָס פֿרײט זיך אום גאָרנישט, װאָס זאָגט: פֿאַר װאָר, מיט אונדזער שטאַרקײט האָבן מיר זיך גענומען הערנער. 14 פֿאַרװאָר, זע, איך שטעל אָן אױף אײַך אַ פֿאָלק, איר הױז פֿון ישׂראל, זאָגט יהוה, דער גאָט פֿון צבָֿאות, און זײ װעלן אײַך דריקן פֿון װוּ מע קומט קײן חמָת ביז דעם טײַך פֿון דעם פּלױן.
עברית
1 ה֚וֹי הַשַּׁאֲנַנִּ֣ים בְּצִיּ֔וֹן וְהַבֹּטְחִ֖ים בְּהַ֣ר שֹׁמְר֑וֹן נְקֻבֵי֙ רֵאשִׁ֣ית הַגּוֹיִ֔ם וּבָ֥אוּ לָהֶ֖ם בֵּ֥ית יִשְׂרָאֵֽל׃ 2 עִבְר֤וּ כַֽלְנֵה֙ וּרְא֔וּ וּלְכ֥וּ מִשָּׁ֖ם חֲמַ֣ת רַבָּ֑ה וּרְד֣וּ גַת־פְּלִשְׁתּ֗ים הֲטוֹבִים֙ מִן־הַמַּמְלָכ֣וֹת הָאֵ֔לֶּה אִם־רַ֥ב גְּבוּלָ֖ם מִגְּבֻלְכֶֽם׃ 3 הַֽמְנַדִּ֖ים לְי֣וֹם רָ֑ע וַתַּגִּישׁ֖וּן שֶׁ֥בֶת חָמָֽס׃ 4 הַשֹּֽׁכְבִים֙ עַל־מִטּ֣וֹת שֵׁ֔ן וּסְרֻחִ֖ים עַל־עַרְשׂוֹתָ֑ם וְאֹכְלִ֤ים כָּרִים֙ מִצֹּ֔אן וַעֲגָלִ֖ים מִתּ֥וֹךְ מַרְבֵּֽק׃ 5 הַפֹּרְטִ֖ים עַל־פִּ֣י הַנָּ֑בֶל כְּדָוִ֕יד חָשְׁב֥וּ לָהֶ֖ם כְּלֵי־שִֽׁיר׃ 6 הַשֹּׁתִ֤ים בְּמִזְרְקֵי֙ יַ֔יִן וְרֵאשִׁ֥ית שְׁמָנִ֖ים יִמְשָׁ֑חוּ וְלֹ֥א נֶחְל֖וּ עַל־שֵׁ֥בֶר יוֹסֵֽף 7 לָכֵ֛ן עַתָּ֥ה יִגְל֖וּ בְּרֹ֣אשׁ גֹּלִ֑ים וְסָ֖ר מִרְזַ֥ח סְרוּחִֽים׃   פ
8 נִשְׁבַּע֩ אֲדֹנָ֨י יְהוִ֜ה בְּנַפְשׁ֗וֹ נְאֻם־יְהוָה֙ אֱלֹהֵ֣י צְבָא֔וֹת מְתָאֵ֤ב אָֽנֹכִי֙ אֶת־גְּא֣וֹן יַֽעֲקֹ֔ב וְאַרְמְנֹתָ֖יו שָׂנֵ֑אתִי וְהִסְגַּרְתִּ֖י עִ֥יר וּמְלֹאָֽהּ׃ 9 וְהָיָ֗ה אִם־יִוָּ֨תְר֜וּ עֲשָׂרָ֧ה אֲנָשִׁ֛ים בְּבַ֥יִת אֶחָ֖ד וָמֵֽתוּ׃ 10 וּנְשָׂא֞וֹ דּוֹד֣וֹ וּמְסָרְפ֗וֹ לְהוֹצִ֣יא עֲצָמִים֮ מִן־הַבַּיִת֒ וְאָמַ֞ר לַאֲשֶׁ֨ר בְּיַרְכְּתֵ֥י הַבַּ֛יִת הַע֥וֹד עִמָּ֖ךְ וְאָמַ֣ר אָ֑פֶס וְאָמַ֣ר הָ֔ס כִּ֛י לֹ֥א לְהַזְכִּ֖יר בְּשֵׁ֥ם יְהוָֽה׃ 11 כִּֽי־הִנֵּ֤ה יְהוָה֙ מְצַוֶּ֔ה וְהִכָּ֛ה הַבַּ֥יִת הַגָּד֖וֹל רְסִיסִ֑ים וְהַבַּ֥יִת הַקָּטֹ֖ן בְּקִעִֽים׃ 12 הַיְרֻצ֤וּן בַּסֶּ֙לַע֙ סוּסִ֔ים אִֽם־יַחֲר֖וֹשׁ בַּבְּקָרִ֑ים כִּֽי־הֲפַכְתֶּ֤ם לְרֹאשׁ֙ מִשְׁפָּ֔ט וּפְרִ֥י צְדָקָ֖ה לְלַעֲנָֽה׃ 13 הַשְּׂמֵחִ֖ים לְלֹ֣א דָבָ֑ר הָאֹ֣מְרִ֔ים הֲל֣וֹא בְחָזְקֵ֔נוּ לָקַ֥חְנוּ לָ֖נוּ קַרְנָֽיִם׃ 14 כִּ֡י הִנְנִי֩ מֵקִ֨ים עֲלֵיכֶ֜ם בֵּ֣ית יִשְׂרָאֵ֗ל נְאֻם־יְהוָ֛ה אֱלֹהֵ֥י הַצְּבָא֖וֹת גּ֑וֹי וְלָחֲצ֥וּ אֶתְכֶ֛ם מִלְּב֥וֹא חֲמָ֖ת עַד־נַ֥חַל הָעֲרָבָֽה׃   ס