Yiddish
Hebrew
אידיש
1 הערט דאָס דאָזיקע װאָרט װאָס גאָט האָט גערעדט אױף אײַך, קינדער פֿון ישׂראל – אױף דער גאַנצער משפּחה װאָס איך האָב אױפֿגעבראַכט פֿון לאַנד מִצרַיִם, אַזױ צו זאָגן: 2 נאָר אײַך האָב איך דערקענט פֿון אַלע משפּחות פֿון דער ערד, דרום װעל איך זיך רעכענען מיט אײַך פֿאַר אַלע אײַערע זינד. 3 גײען צװײ באַנאַנדער, אַחוץ אַז זײ האָבן אָפּגערעדט? 4 ברילט אַ לײב אין װאַלד, װוּ ער האָט ניט קײן רױב? לאָזט אַ יונגלײב אַרױס זײַן קָול פֿון זײַן נאָרע, אַחוץ אַז ער האָט עפּעס געכאַפּט? 5 פֿאַלט אַ פֿױגל אין פּאַסטקע אױף דער ערד, װוּ זי האָט ניט קײן שטרױכלונג? שפּרינגט-אױף אַ פּאַסטקע פֿון דער ערד, װוּ כאַפּן זאָל זי ניט האָבן געכאַפּט? 6 צי װערט אַ שוֹפֿר געבלאָזן אין שטאָט, און דאָס פֿאָלק זאָל ניט ציטערן? צי געשעט אַן אומגליק אין שטאָט, װוּ גאָט האָט דאָס ניט געטאָן? 7 פֿאַר װאָר, גאָט דער האַר טוט ניט קײן זאַך, סײַדן ער האָט אַנטפּלעקט זײַן סָוד צו זײַנע קנעכט די נבֿיאים. 8 אַ לײב האָט געברילט, װער זאָל ניט מוֹרא האָבן? גאָט דער האַר האָט גערעדט, װער קען ניט נבֿיאות זאָגן? 9 מאַכט הערן אױף די פּאַלאַצן אין אַשדוֹד, און אױף די פּאַלאַצן אין לאַבד מִצרַיִם, און זאָגט: זאַמלט אײַך אײַן אױף די בערג פֿון שוֹמרוֹן, און זעט די גרױסע מהומות דערין, און די דריקונגען אין איר מיט. 10 װאָרום זײ װײסן ניט צו טאָן רעכט, זאָגט גאָט, זײ װאָס זאַמלען גזלה און רױב אין זײערע פּאַלאַצן.
11 דרום האָט גאָט דער האַר אַזױ געזאָגט: אַ פֿײַנט, און רונד אַרום לאַנד! און ער װעט נידערן פֿון דיר דײַן שטאַרקײט, און דײַנע פּאַלאַצן װעלן צערױבט װערן. 12 אַזױ האָט גאָט געזאָגט: אַזױ װי אַ פּאַסטוך איז מציל פֿון דעם לײבס מױל אַ פּאָר קני, אָדער אַ לעפּל פֿון אַן אױער, אַזױ װעלן די קינדער פֿון ישׂראל, װאָס זיצן אין שוֹמרוֹן, זיך מציל זײַן מיט אַ װינקל פֿון אַ שלאָפֿבאַנק, און מיט אַ פֿוס פֿון אַ בעט. 13 הערט און װאָרנט דעם הױז פֿון יעקבֿ, זאָג גאָט יהוה, דער גאָט פֿון צבָֿאות. 14 װאָרום אין דעם טאָג װאָס איך רעכן זיך פֿאַר די פֿאַרברעכן פֿון ישׂראל מיט אים, װעל איך זיך רעכענען פֿאַר די מזבחות פֿון בית-אֵל, און די הערנער פֿון מזבח װעלן אָפּגעהאַקט װערן, און װעלן אַנידערפֿאַלן צו דער ערד. 15 און איך װעל שלאָגן דאָס װינטערהױז מיט דעם זומערהױז, און די הײַזער פֿון עלפֿנבײן װעלן אונטערגײן, און די גרױסע הײַזער װעלן פֿאַרלענדט װערן, זאָגט גאָט.
עברית
1 שִׁמְע֞וּ אֶת־הַדָּבָ֣ר הַזֶּ֗ה אֲשֶׁ֨ר דִּבֶּ֧ר יְהוָ֛ה עֲלֵיכֶ֖ם בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל עַ֚ל כָּל־הַמִּשְׁפָּחָ֔ה אֲשֶׁ֧ר הֶעֱלֵ֛יתִי מֵאֶ֥רֶץ מִצְרַ֖יִם לֵאמֹֽר׃ 2 רַ֚ק אֶתְכֶ֣ם יָדַ֔עְתִּי מִכֹּ֖ל מִשְׁפְּח֣וֹת הָאֲדָמָ֑ה עַל־כֵּן֙ אֶפְקֹ֣ד עֲלֵיכֶ֔ם אֵ֖ת כָּל־עֲוֺנֹֽתֵיכֶֽם׃ 3 הֲיֵלְכ֥וּ שְׁנַ֖יִם יַחְדָּ֑ו בִּלְתִּ֖י אִם־נוֹעָֽדוּ׃ 4 הֲיִשְׁאַ֤ג אַרְיֵה֙ בַּיַּ֔עַר וְטֶ֖רֶף אֵ֣ין ל֑וֹ הֲיִתֵּ֨ן כְּפִ֤יר קוֹלוֹ֙ מִמְּעֹ֣נָת֔וֹ בִּלְתִּ֖י אִם־לָכָֽד׃ 5 הֲתִפֹּ֤ל צִפּוֹר֙ עַל־פַּ֣ח הָאָ֔רֶץ וּמוֹקֵ֖שׁ אֵ֣ין לָ֑הּ הֲיַֽעֲלֶה־פַּח֙ מִן־הָ֣אֲדָמָ֔ה וְלָכ֖וֹד לֹ֥א יִלְכּֽוֹד׃ 6 אִם־יִתָּקַ֤ע שׁוֹפָר֙ בְּעִ֔יר וְעָ֖ם לֹ֣א יֶחֱרָ֑דוּ אִם־תִּהְיֶ֤ה רָעָה֙ בְּעִ֔יר וַיהוָ֖ה לֹ֥א עָשָֽׂה׃ 7 כִּ֣י לֹ֧א יַעֲשֶׂ֛ה אֲדֹנָ֥י יְהוִ֖ה דָּבָ֑ר כִּ֚י אִם־גָּלָ֣ה סוֹד֔וֹ אֶל־עֲבָדָ֖יו הַנְּבִיאִֽים׃ 8 אַרְיֵ֥ה שָׁאָ֖ג מִ֣י לֹ֣א יִירָ֑א אֲדֹנָ֤י יְהוִה֙ דִּבֶּ֔ר מִ֖י לֹ֥א יִנָּבֵֽא׃ 9 הַשְׁמִ֙יעוּ֙ עַל־אַרְמְנ֣וֹת בְּאַשְׁדּ֔וֹד וְעַֽל־אַרְמְנ֖וֹת בְּאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם וְאִמְר֗וּ הֵאָֽסְפוּ֙ עַל־הָרֵ֣י שֹׁמְר֔וֹן וּרְא֞וּ מְהוּמֹ֤ת רַבּוֹת֙ בְּתוֹכָ֔הּ וַעֲשׁוּקִ֖ים בְּקִרְבָּֽהּ׃ 10 וְלֹֽא־יָדְע֥וּ עֲשׂוֹת־נְכֹחָ֖ה נְאֻם־יְהוָ֑ה הָאֽוֹצְרִ֛ים חָמָ֥ס וָשֹׁ֖ד בְּאַרְמְנֽוֹתֵיהֶֽם׃   פ
11 לָכֵ֗ן כֹּ֤ה אָמַר֙ אֲדֹנָ֣י יְהוִ֔ה צַ֖ר וּסְבִ֣יב הָאָ֑רֶץ וְהוֹרִ֤ד מִמֵּךְ֙ עֻזֵּ֔ךְ וְנָבֹ֖זּוּ אַרְמְנוֹתָֽיִךְ׃ 12 כֹּה֮ אָמַ֣ר יְהוָה֒ כַּאֲשֶׁר֩ יַצִּ֨יל הָרֹעֶ֜ה מִפִּ֧י הָאֲרִ֛י שְׁתֵּ֥י כְרָעַ֖יִם א֣וֹ בְדַל־אֹ֑זֶן כֵּ֣ן יִנָּצְל֞וּ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל הַיֹּֽשְׁבִים֙ בְּשֹׁ֣מְר֔וֹן בִּפְאַ֥ת מִטָּ֖ה וּבִדְמֶ֥שֶׁק עָֽרֶשׂ׃ 13 שִׁמְע֥וּ וְהָעִ֖ידוּ בְּבֵ֣ית יַֽעֲקֹ֑ב נְאֻם־אֲדֹנָ֥י יְהוִ֖ה אֱלֹהֵ֥י הַצְּבָאֽוֹת׃ 14 כִּ֗י בְּי֛וֹם פָּקְדִ֥י פִשְׁעֵֽי־יִשְׂרָאֵ֖ל עָלָ֑יו וּפָֽקַדְתִּי֙ עַל־מִזְבְּח֣וֹת בֵּֽית־אֵ֔ל וְנִגְדְּעוּ֙ קַרְנ֣וֹת הַמִּזְבֵּ֔חַ וְנָפְל֖וּ לָאָֽרֶץ׃ 15 וְהִכֵּיתִ֥י בֵית־הַחֹ֖רֶף עַל־בֵּ֣ית הַקָּ֑יִץ וְאָבְד֞וּ בָּתֵּ֣י הַשֵּׁ֗ן וְסָפ֛וּ בָּתִּ֥ים רַבִּ֖ים נְאֻם־יְהוָֽה׃   ס