Yiddish
Hebrew
אידיש
1 און עס איז געװען אין דרײַסיקסטן יאָר, אין פֿירטן חודש אין פֿינפֿטן טאָג פֿון חודש, װען איך בין געװען צװישן די פֿאַרטריבענע בײַם טײַך כּבֿר, האָבן זיך געעפֿנט די הימלען, און איך האָב געזען זעונגען פֿון גאָט. 2 אין פֿינפֿטן טאָג פֿון חודש – דאָס איז דאָס פֿינפֿטע יאָר נאָך דעם גלות פֿון מלך יויָכין – 3 איז געװען דאָס װאָרט פֿון גאָט צו יחֶזקאל דעם זון פֿון בוזין, דעם כּהן, אין לאַנד פֿון די כַּשׂדים בײַם טײַך כּבֿר; און די האַנט פֿון גאָט איז דאָרטן געװען אױף אים. 4 און איך האָב געזען, ערשט אַ שטורעמװינט איז אָנגעקומען פֿון צפֿון, אַ גרױסער װאָלקן מיט אַ פֿלאַקעריקן פֿײַער און אַ שײַן רונד אַרום אים; און אין מיטן פֿון אים אַזױ װי דער אָנבליק פֿון בורשטין – אין מיטן פֿון פֿײַער. 5 און אין מיטן דערפֿון איז געװען די געשטאַלט פֿון פֿיר חיות. און דאָס איז געװען זײער אױסזען: זײ האָבן געהאַט די געשטאַלט פֿון אַ מענטשן. 6 און פֿיר פּנימער זײַנען בײַ איטלעכער געװען, און פֿיר פֿליגלען בײַ איטלעכער פֿון זײ. 7 און זײערע פֿיס זײַנען געװען גלײַכע פֿיס, און זײערע פֿוסטריט זײַנען געװען אַזױ װי דער פֿוסטריט פֿון אַ קאַלב; און זײ האָבן געפֿונקלט אַזױ װי בלאַנקע קופּער. 8 און הענט פֿון אַ מענטשן זײַנען געװען פֿון אונטער זײערע פֿליגלען אױף זײערע פֿיר זײַטן; און זײערע פּנימער און זײערע פֿליגלען בײַ זײ פֿירן – 9 זײערע פֿליגלען זײַנען געװען באַהעפֿט אײנער צום אַנדערן – האָבן זיך ניט אומגעדרײט בײַ זײער גײן; איטלעכע צו דער זײַט פֿון איר פּנים זײַנען זײ געגאַנגען. 10 און די געשטאַלט פֿון זײערע פּנימער איז געװען: אַ פּנים פֿון אַ מענטשן; און אַ פּנים פֿון אַ לײב אױף דער רעכטער זײַט בײַ זײ פֿירן; און אַ פּנים פֿון אַן אָקס פֿון דער לינקער זײַט בײַ זײ פֿירן; און אַ פּנים פֿון אַן אָדלער בײַ זײ פֿירן. 11 אַזױ זײַנען געװען זײערע פּנימער; און זײערע פֿליגלען זײַנען געװען פֿאַנאַנדערגעשפּרײט צו דער הײך צו; צװײ פֿון איטלעכער זײַנען געװען באַהעפֿט אָן אײנאַנדער, און צװײ האָבן באַדעקט זײערע לײַבער. 12 און איטלעכע צו דער זײַט פֿון איר פּנים זײַנען זײ געגאַנגען; װוּהין דער גײַסט איז געװען צו גײן, זײַנען זײ געגאַנגען; זײ האָבן זיך ניט אומגעדרײט בײַ זײער גײן. 13 און די געשטאַלט פֿון די חיות, זײער אױסזען, איז געװען אַזױ װי ברענעדיקע קױלן פֿײַער; אַזױ װי דאָס אױסזען פֿון בראַנדהעלצער איז דאָס אומגעגאַנגען צװישן די חיות; און דאָס פֿײַער האָט געהאַט אַ שײַן, און פֿון דעם פֿײַער איז אַרױסגעגאַנגען אַ בליץ. 14 און די חיות זײַנען געלאָפֿן הין און צוריק, אַזױ װי דאָס אױסזען פֿון אַ בליצשטראַל. 15 און איך האָב אָנגעקוקט די חיות, ערשט צו אײן ראָד איז אױף דער ערד לעבן די חיות צו זײערע פֿיר פּנימער. 16 דאָס אױסזען פֿון די רעדער און זײער אַרבעט איז געװען אַזױ װי דער אָנבליק פֿון גאָלדשטײן, און אײן געשטאַלט איז געװען בײַ זײ פֿירן; און זײער אױסזען און זײער אַרבעט איז געװען אַזױ װי עס װאָלט זײַן אַ ראָד אין אַ ראָד. 17 אַז זײ זײַנען געגאַנגען זײַנען זײ געגאַנגען צו זײערע פֿיר זײַטן; זײ האָבן זיך ניט אומגעדרײט בײַ זײער גײן. 18 און זײערע רײפֿן – אי זײ האָבן געהאַט אַ הױכקײט, אי זײ האָבן געהאַט אַ מוֹראדיקײט; און זײערע רײפֿן זײַנען געװען פֿול מיט אױגן רונד אַרום בײַ זײ פֿירן. 19 און אַז די חיות זײַנען געגאַנגען, זײַנען געגאַנגען די רעדער לעבן זײ, און אַז די חיות האָבן זיך אױפֿגעהױבן פֿון דער ערד, האָבן זיך אױפֿגעהױבן די רעדער. 20 װוּהין נאָר דער גײַסט איז געװען צו גײן, זײַנען זײ געגאַנגען אַהין װוּ דער גײַסט איז געװען צו גײן, און די רעדער האָבן זיך אױפֿגעהױבן באַגלײַך מיט זײ, װאָרום דער גײַסט פֿון די חיות איז געװען אין די רעדער. 21 אַז יענע זײַנען געגאַנגען, זײַנען זײ געגאַנגען, און אַז יענע האָבן זיך אָפּגעשטעלט, האָבן זײ זיך אָפּגעשטעלט; און אַז זײ האָבן זיך אױפֿגעהױבן פֿון דער ערד, האָבן זיך אױפֿגעהױבן די רעדער באַגלײַך מיט זײ, װאָרום דער גײַסט פֿון די חיות איז געװען אין די רעדער. 22 און איבער די קעפּ פֿון די חיות איז געװען די געשטאַלט פֿון אַ הימל, אַזױ װי דער אָנבליק פֿון מוראדיקן אײַז, אױסגעשפּרײט איבער זײערע קעפּ פֿון אױבן. 23 און אונטער דעם הימל זײַנען געװען זײערע פֿליגלען, אײנער גלײַך אַקעגן אַנדערן; צו צװײ פֿון איטלעכער פֿון זײ האָבן צוגעדעקט, צו צװײ פֿון איטלעכער פֿון זײ האָבן צוגעדעקט זײערע לײַבער. 24 און אַז זײ זײַנען געגאַנגען, האָב איך געהערט דאָס גערױש פֿון זײערע פֿליגלען, אַזױ װי דאָס גערױש פֿון גרױסע װאַסערן, אַזױ װי דער קָול פֿון אַלמאַכטיקן, אַ טומלדיק גערױש, אַזױ װי דאָס גערױש פֿון אַ מחנה; אַז זײ האָבן זיך אָפּגעשטעלט, האָבן זײ אַראָפּגעלאָזט זײערע פֿליגלען. 25 און עס איז געװאָרן אַ גערױש איבער דעם הימל װאָס אױף זײערע קעפּ, אַז זײ האָבן זיך אָפּגעשטעלט, אַראָפּלאָזנדיק זײערע פֿליגלען. 26 און איבער דעם הימל װאָס אױף זײערע קעפּ איז געװען אַזױ װי דאָס אױסזען פֿון סאַפּירשטײן, די געשטאַלט פֿון אַ טראָן; און אױף דער געשטאַלט פֿון דעם טראָן אַ געשטאַלט אַזױ װי דאָס אױסזען פֿון אַ מענטשן, אױבן אױף אים. 27 און איך האָב געזען אַזױ װי דעם אָנבליק פֿון בורשטין, מיט אַן אײַנראַם דערצו רונד אַרום אַזױ װי דאָס אױסזען פֿון פֿײַער, פֿון דעם אױסזען פֿון זײַנע לענדן און אַרױף; און פֿון דעם אױסזען פֿון זײַנע לענדן און אַראָפּ האָב איך געזען אַזױ װי דאָס אױסזען פֿון פֿײַער, מיט אַ שײַן רונד אַרום אים. 28 אַזױ װי דאָס אױסזען פֿון רעגנבױגן װאָס איז אין װאָלקן אין אַ טאָג פֿון רעגן, אַזױ איז געװען דאָס אױסזען פֿון דעם שײַן רונד אַרום. דאָס איז געװען דאָס אױסזען פֿון דער געשטאַלט פֿון גאָטס פּראַכט. און װי איך האָב עס געזען, אַזױ בין איך געפֿאַלן אױף מײַן פּנים, און איך האָב געהערט אַ קָול פֿון אײנעם װאָס רעדט.
עברית
1 וַיְהִ֣י בִּשְׁלֹשִׁ֣ים שָׁנָ֗ה בָּֽרְבִיעִי֙ בַּחֲמִשָּׁ֣ה לַחֹ֔דֶשׁ וַאֲנִ֥י בְתֽוֹךְ־הַגּוֹלָ֖ה עַל־נְהַר־כְּבָ֑ר נִפְתְּחוּ֙ הַשָּׁמַ֔יִם וָאֶרְאֶ֖ה מַרְא֥וֹת אֱלֹהִֽים׃ 2 בַּחֲמִשָּׁ֖ה לַחֹ֑דֶשׁ הִ֚יא הַשָּׁנָ֣ה הַחֲמִישִׁ֔ית לְגָל֖וּת הַמֶּ֥לֶךְ יוֹיָכִֽין׃ 3 הָיֹ֣ה הָיָ֣ה דְבַר־יְ֠הוָה אֶל־יְחֶזְקֵ֨אל בֶּן־בּוּזִ֧י הַכֹּהֵ֛ן בְּאֶ֥רֶץ כַּשְׂדִּ֖ים עַל־נְהַר־כְּבָ֑ר וַתְּהִ֥י עָלָ֛יו שָׁ֖ם יַד־יְהוָֽה׃ 4 וָאֵ֡רֶא וְהִנֵּה֩ ר֨וּחַ סְעָרָ֜ה בָּאָ֣ה מִן־הַצָּפ֗וֹן עָנָ֤ן גָּדוֹל֙ וְאֵ֣שׁ מִתְלַקַּ֔חַת וְנֹ֥גַֽהּ ל֖וֹ סָבִ֑יב וּמִ֨תּוֹכָ֔הּ כְּעֵ֥ין הַחַשְׁמַ֖ל מִתּ֥וֹךְ הָאֵֽשׁ׃ 5 וּמִ֨תּוֹכָ֔הּ דְּמ֖וּת אַרְבַּ֣ע חַיּ֑וֹת וְזֶה֙ מַרְאֵֽיהֶ֔ן דְּמ֥וּת אָדָ֖ם לָהֵֽנָּה׃ 6 וְאַרְבָּעָ֥ה פָנִ֖ים לְאֶחָ֑ת וְאַרְבַּ֥ע כְּנָפַ֖יִם לְאַחַ֥ת לָהֶֽם׃ 7 וְרַגְלֵיהֶ֖ם רֶ֣גֶל יְשָׁרָ֑ה וְכַ֣ף רַגְלֵיהֶ֗ם כְּכַף֙ רֶ֣גֶל עֵ֔גֶל וְנֹ֣צְצִ֔ים כְּעֵ֖ין נְחֹ֥שֶׁת קָלָֽל׃ 8 וידו אָדָ֗ם מִתַּ֙חַת֙ כַּנְפֵיהֶ֔ם עַ֖ל אַרְבַּ֣עַת רִבְעֵיהֶ֑ם וּפְנֵיהֶ֥ם וְכַנְפֵיהֶ֖ם לְאַרְבַּעְתָּֽם׃ 9 חֹֽבְרֹ֛ת אִשָּׁ֥ה אֶל־אֲחוֹתָ֖הּ כַּנְפֵיהֶ֑ם לֹא־יִסַּ֣בּוּ בְלֶכְתָּ֔ן אִ֛ישׁ אֶל־עֵ֥בֶר פָּנָ֖יו יֵלֵֽכוּ׃ 10 וּדְמ֣וּת פְּנֵיהֶם֮ פְּנֵ֣י אָדָם֒ וּפְנֵ֨י אַרְיֵ֤ה אֶל־הַיָּמִין֙ לְאַרְבַּעְתָּ֔ם וּפְנֵי־שׁ֥וֹר מֵֽהַשְּׂמֹ֖אול לְאַרְבַּעְתָּ֑ן וּפְנֵי־נֶ֖שֶׁר לְאַרְבַּעְתָּֽן׃ 11 וּפְנֵיהֶ֕ם וְכַנְפֵיהֶ֥ם פְּרֻד֖וֹת מִלְמָ֑עְלָה לְאִ֗ישׁ שְׁ֚תַּיִם חֹבְר֣וֹת אִ֔ישׁ וּשְׁתַּ֣יִם מְכַסּ֔וֹת אֵ֖ת גְּוִיֹתֵיהֶֽנָה׃ 12 וְאִ֛ישׁ אֶל־עֵ֥בֶר פָּנָ֖יו יֵלֵ֑כוּ אֶ֣ל אֲשֶׁר֩ יִֽהְיֶה־שָׁ֨מָּה הָר֤וּחַ לָלֶ֙כֶת֙ יֵלֵ֔כוּ לֹ֥א יִסַּ֖בּוּ בְּלֶכְתָּֽן׃ 13 וּדְמ֨וּת הַחַיּ֜וֹת מַרְאֵיהֶ֣ם כְּגַחֲלֵי־אֵ֗שׁ בֹּֽעֲרוֹת֙ כְּמַרְאֵ֣ה הַלַּפִּדִ֔ים הִ֕יא מִתְהַלֶּ֖כֶת בֵּ֣ין הַחַיּ֑וֹת וְנֹ֣גַהּ לָאֵ֔שׁ וּמִן־הָאֵ֖שׁ יוֹצֵ֥א בָרָֽק׃ 14 וְהַחַיּ֖וֹת רָצ֣וֹא וָשׁ֑וֹב כְּמַרְאֵ֖ה הַבָּזָֽק׃ 15 וָאֵ֖רֶא הַחַיּ֑וֹת וְהִנֵּה֩ אוֹפַ֨ן אֶחָ֥ד בָּאָ֛רֶץ אֵ֥צֶל הַחַיּ֖וֹת לְאַרְבַּ֥עַת פָּנָֽיו׃ 16 מַרְאֵ֨ה הָאוֹפַנִּ֤ים וּמַעֲשֵׂיהֶם֙ כְּעֵ֣ין תַּרְשִׁ֔ישׁ וּדְמ֥וּת אֶחָ֖ד לְאַרְבַּעְתָּ֑ן וּמַרְאֵיהֶם֙ וּמַ֣עֲשֵׂיהֶ֔ם כַּאֲשֶׁ֛ר יִהְיֶ֥ה הָאוֹפַ֖ן בְּת֥וֹךְ הָאוֹפָֽן׃ 17 עַל־אַרְבַּ֥עַת רִבְעֵיהֶ֖ן בְּלֶכְתָּ֣ם יֵלֵ֑כוּ לֹ֥א יִסַּ֖בּוּ בְּלֶכְתָּֽן׃ 18 וְגַ֨בֵּיהֶ֔ן וְגֹ֥בַהּ לָהֶ֖ם וְיִרְאָ֣ה לָהֶ֑ם וְגַבֹּתָ֗ם מְלֵאֹ֥ת עֵינַ֛יִם סָבִ֖יב לְאַרְבַּעְתָּֽן׃ 19 וּבְלֶ֙כֶת֙ הַֽחַיּ֔וֹת יֵלְכ֥וּ הָאוֹפַנִּ֖ים אֶצְלָ֑ם וּבְהִנָּשֵׂ֤א הַֽחַיּוֹת֙ מֵעַ֣ל הָאָ֔רֶץ יִנָּשְׂא֖וּ הָאוֹפַנִּֽים׃ 20 עַ֣ל אֲשֶׁר֩ יִֽהְיֶה־שָּׁ֨ם הָר֤וּחַ לָלֶ֙כֶת֙ יֵלֵ֔כוּ שָׁ֥מָּה הָר֖וּחַ לָלֶ֑כֶת וְהָאוֹפַנִּ֗ים יִנָּשְׂאוּ֙ לְעֻמָּתָ֔ם כִּ֛י ר֥וּחַ הַחַיָּ֖ה בָּאוֹפַנִּֽים׃ 21 בְּלֶכְתָּ֣ם יֵלֵ֔כוּ וּבְעָמְדָ֖ם יֽ͏ַעֲמֹ֑דוּ וּֽבְהִנָּשְׂאָ֞ם מֵעַ֣ל הָאָ֗רֶץ יִנָּשְׂא֤וּ הָאֽוֹפַנִּים֙ לְעֻמָּתָ֔ם כִּ֛י ר֥וּחַ הַחַיָּ֖ה בָּאוֹפַנִּֽים׃ 22 וּדְמ֞וּת עַל־רָאשֵׁ֤י הַחַיָּה֙ רָקִ֔יעַ כְּעֵ֖ין הַקֶּ֣רַח הַנּוֹרָ֑א נָט֥וּי עַל־רָאשֵׁיהֶ֖ם מִלְמָֽעְלָה׃ 23 וְתַ֙חַת֙ הָרָקִ֔יעַ כַּנְפֵיהֶ֣ם יְשָׁר֔וֹת אִשָּׁ֖ה אֶל־אֲחוֹתָ֑הּ לְאִ֗ישׁ שְׁתַּ֤יִם מְכַסּוֹת֙ לָהֵ֔נָּה וּלְאִ֗ישׁ שְׁתַּ֤יִם מְכַסּוֹת֙ לָהֵ֔נָּה אֵ֖ת גְּוִיֹּתֵיהֶֽם׃ 24 וָאֶשְׁמַ֣ע אֶת־ק֣וֹל כַּנְפֵיהֶ֡ם כְּקוֹל֩ מַ֨יִם רַבִּ֤ים כְּקוֹל־שַׁדַּי֙ בְּלֶכְתָּ֔ם ק֥וֹל הֲמֻלָּ֖ה כְּק֣וֹל מַחֲנֶ֑ה בְּעָמְדָ֖ם תְּרַפֶּ֥ינָה כַנְפֵיהֶֽן׃ 25 וַיְהִי־ק֕וֹל מֵעַ֕ל לָרָקִ֖יעַ אֲשֶׁ֣ר עַל־רֹאשָׁ֑ם בְּעָמְדָ֖ם תְּרַפֶּ֥ינָה כַנְפֵיהֶֽן׃ 26 וּמִמַּ֗עַל לָרָקִ֙יעַ֙ אֲשֶׁ֣ר עַל־רֹאשָׁ֔ם כְּמַרְאֵ֥ה אֶֽבֶן־סַפִּ֖יר דְּמ֣וּת כִּסֵּ֑א וְעַל֙ דְּמ֣וּת הַכִּסֵּ֔א דְּמ֞וּת כְּמַרְאֵ֥ה אָדָ֛ם עָלָ֖יו מִלְמָֽעְלָה׃ 27 וָאֵ֣רֶא כְּעֵ֣ין חַשְׁמַ֗ל כְּמַרְאֵה־אֵ֤שׁ בֵּֽית־לָהּ֙ סָבִ֔יב מִמַּרְאֵ֥ה מָתְנָ֖יו וּלְמָ֑עְלָה וּמִמַּרְאֵ֤ה מָתְנָיו֙ וּלְמַ֔טָּה רָאִ֙יתִי֙ כְּמַרְאֵה־אֵ֔שׁ וְנֹ֥גַֽהּ ל֖וֹ סָבִֽיב׃ 28 כְּמַרְאֵ֣ה הַקֶּ֡שֶׁת אֲשֶׁר֩ יִֽהְיֶ֨ה בֶעָנָ֜ן בְּי֣וֹם הַגֶּ֗שֶׁם כֵּ֣ן מַרְאֵ֤ה הַנֹּ֙גַהּ֙ סָבִ֔יב ה֕וּא מַרְאֵ֖ה דְּמ֣וּת כְּבוֹד־יְהוָ֑ה וָֽאֶרְאֶה֙ וָאֶפֹּ֣ל עַל־פָּנַ֔י וָאֶשְׁמַ֖ע ק֥וֹל מְדַבֵּֽר׃   ס